Vai Liepājas Namu apsaimniekotāja (LNA) sadzīves atkritumu apsaimniekošana ir iedzīvotājiem izdevīga? Vai atkritumu konteineru sētiņas uzlabo sistēmu vai tikai sadārdzina pakalpojumu?

Šos un citus ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītus jautājumus uzdod deputāte Ludmila Rjazanova, kura kritizē atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Liepājā, un uzskata, ka tā ir neizdevīga iedzīvotājiem.

Deputāte: Iesaistietieties, kontrolējiet, šķirojiet!
Rjazanova uzskata, ka esošā sistēma "veicina konfliktus starp iedzīvotājiem", kā piemēru minot gadījumu pērnajā decembrī, kad atkritumu dēļ izcēlās konflikts starp Dzintaru ielas māju iedzīvotājiem, un, lai to atrisinātu, nācies iesaistīt pat valsts un pašvaldības policijas darbiniekus.

"Sētiņu izbūve, videokameras ierīkošana, plakātu pielikšana pie sētiņām (mājās, kuras apkalpo LNA) sadārdzināti komunālos maksājumus un mājas uzturēšanas izmaksas," uzskata deputāte.

Izmaksas ietekmē arī apsaimniekotāju prakse, nosakot atkritumu izvešanas biežumu un konteineru apjomu.

Vienā no Toma ielas namiem (apsaimnieko pašvaldības uzņēmums LNA, kapitāla daļu turētāja pārstāvis Mārtiņš Ābols) – gružu izvešana notiek sešas reizes nedēļā; konteinera apjoms 1,1 m3, maksa 18,79 eiro (ar PVN) par konteineru.

Taču laikā no 5.februāra līdz 5.martam (22 darba dienas) novērojot, kāds ir konteineru piepildījums 22 darba dienu laikā pirms konteinera iztukšošanas, konstatēts, ka 8 reizes konteiners bija pustukšs; 5 reizes aizpildīts par divām trešdaļām; divas reizes bija pilns; septiņas reizes nav fiksēts konteinera piepildījums.

"Tik un tā 22 reižu vietā konteineri varēja izvest par 7 reizēm mazāk, t.i.15 reizes, kas arī samazinātu maksu par atkritumiem Toma ielas iedzīvotājiem, kas pērn vienai personai bija no 4,17 līdz 4,86 eiro ar PVN," norāda Rjazanova.

"Septiņas reizes tika izvests "gaiss" par kopējo maksu 131,53 eiro. Nododot atkritumus poligonā, notiek to svēršana. Gaisam nav svara, tātad atkritumu apsaimniekotājs, paņemot naudu par „gaisa" izvešanu no iedzīvotājiem, uzņēmumam "Liepājas RAS" par "gaisa" nodošanu nemaksā. Ieguvējs ir atkritumu apsaimniekotājs. Vienā mēnesī no vienas mājas 131,53 eiro! Cik gadā? Un cik pavisam no visām 670 mājām, ko apsaimnieko LNA?"

Maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji reizi gadā var pieteikties uz dzīvokļu pabalstiem, un tas ir labi, ka ir sociālā palīdzība, norāda deputāte. Taču...

"Pabalsta apmērs ir līdz 500 eiro. Aprēķinot pabalsta apmēru, tiek ņemta vērā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa pēc faktiskajiem izdevumiem mēnesī, un tas nozīmē, ka iedzīvotāju nodokļu nauda no kopējā maka tiek iztērēta, lai apmaksātu „gaisa" izvešanu!"

Deputāte aicina iedzīvotājus iesaistīties savu māju apsaimniekošanas jautājumos, kontrolēt, kā māju apsaimniekotāji pilda savus pienākumus, pieprasīt nodrošināt konteinerus atkritumu šķirošanai un šķirot atkritumus, kā arī samazināt atkritumu izvešanas reizes.

LNA: informatīvajām kampaņām ir pozitīvs rezultāts
Irliepaja.lv lūdza "Liepājas namu apsaimniekotāju" sniegt atbildes uz deputātes uzdotajiem jautājumiem. LNA sabiedrisko attiecību speciālistes Ievas Pukas sagatavotajā atbildē teikts:

"[..] plakātu izgatavošana ir mājas iedzīvotāju iniciatīva. Izgatavošanas izmaksas ir no 20 līdz 60 eiro atkarībā no plakāta izmēra un izmantotā materiāla. Plakāta piestiprināšana pie sadzīves atkritumu sētiņas ir bezmaksas. Plakāta izgatavošanas izdevumi tiek apmaksāti no dzīvojamās mājas uzturēšanas fonda.

Viena no "sāpīgākajām" problēmām, kuru kopīgi ar iedzīvotājiem cenšamies risināt, ir nekontrolēta atkritumu izgāztuvju veidošanās pie daudzdzīvokļu mājām. Informatīvie plakāti uz sētiņām uzstādīti, lai iespējami kontrolētu atkritumu daudzumu, ko rada mājas iedzīvotāji un lai ierobežotu to atkritumu daudzumu, kas nonāk māju konteineros no kaimiņu mājām, garāmgājējiem, vai pat apzināti tiek vesti un izgāzti daudzdzīvokļu māju konteineros un blakus tiem.

Informatīvai kampaņai ir pozitīvs rezultāts – lielgabarīta atkritumu izmešanas gadījumi māju pagalmos ir ievērojami samazinājušies vai pat nav atkārtojušies. Arī no Liepājas pilsētas pašvaldības policijas esam saņēmuši apstiprinājumu, ka šāda veida informatīvi plakāti nav jāsaskaņo policijā un izvietotā informācija ir bijusi "iedarbīga".

Atkritumu izvešanas reizes katrā mājā ar lēmumu nosaka paši iedzīvotāji. Pilsētas saistošie noteikumi paredz ne mazāk kā divas reizes nedēļā. Nama pārvaldnieks var rekomendēt mainīt izvešanas skaitu – palielināt vai samazināt, ja mainās situācija un aprēķini ir pamatoti.

Par atkritumu šķirošanu vai konteineru sētiņu izbūvi regulāri skaidrojam gan māju sapulcēs, gan komunikācijā ar māju kontaktpersonām, bet lēmumu var pieņemt tikai dzīvokļu īpašnieki.

2018.gadā ir izbūvētas astoņas atkritumu konteineru sētiņas, bet kopumā LNA pārvaldītajās mājās tādas ir jau vairāk nekā 85."

Redakcijas piebilde. Lai gan pašvaldības policijai it kā nav iebildumu pret plakātu izvietošanu (izņemot to, ka uz brīdinājuma plakātiem nekorekti norādītas soda summas), pilsētas galvenajai māksliniecei Agitai Ansulei gan ir iebildumi:

"Šādu plakātu/paziņojumu izvietošana publiskā vietā ir jāsaskaņo būvvaldē. Būvvalde nav bijusi informēta par šādām aktivitātēm. Savlaicīgi konsultējoties, noteikti būta rasts labāks risinājums, kas nebūtu tik uzbāzīgs apkārtējai videi un atbilstu pilsētas saistošajiem noteikumiem par reklāmas un informācijas izvietošanu Liepājā. Informāciju nododu reklāmas inspektorei, lai veiktu apsekošanu un saprastu, kas ir plakātu izvietotāji un veiktu tālākos darbus jautājuma risināšanai".