Deputāti ceturtdien, 19.maijā, pieņēma lēmumu palielināt pašvaldības līdzfinansējumu privāto pakalpojumu sniedzējiem – auklēm, taču kopumā tas būs mazākā apjomā, nekā līdz šim.

Līdzfinansējumu saņems aukles, kas reģistrētas Aukļu dienestā Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Liepiņa". Aukļu dienests tika izveidots, jo pašvaldība nespēja pilnīgi visiem bērniem nodrošināt vietas pirmsskolas izglītības iestādēs. Turpmāk aukle par viena bērna uzraudzību varēs saņemt līdzfinansējumu 100 eiro apmērā. Līdz šim pašvaldības līdzfinansējums bija tikai 43 eiro, taču aukles finansēja arī valsts – 142 eiro apmērā. Taču no 31.maija valsts finansējums tiek pārtraukts.

Opozīcijas deputāte Linda Matisone rosināja palielināt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 106 eiro, kā to bija lūgušas pašas aukles un kā tas bija aukļu dienesta pirmssākumos. "Domāju, ka sešu eiro dēļ pašvaldība varēja piekāpties, tie ir tikai 5000 eiro gadā. Ņemot vērā, ka finansējums auklēm krasi samazināsies, manuprāt, tas būtu labs kompromiss," portālam sacīja Matisone.

Lai gan pozīcija priekšlikumu neatbalstīja, opozīcijas deputāti balsoja "par", jo, kā sacīja Matisone, arī opozīcija principā atbalsta līdzfinansējuma piešķiršanu, tikai uzskata, ka tam jābūt lielākam.

"Turēsim pozīciju pie vārda, ka līdzfinansējums rudenī varētu pieaugt, un ne tikai līdz 106 eiro, bet vairāk, jo atsevišķas pašvaldības līdzfinansē 116, 120 eiro un pat vēl vairāk."

Pašvaldība patlaban ir noslēgusi 69 līgumus ar auklēm, portālu informēja Izglības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jēkabsone.

Pirmsskolas izglītības iestādes "Liepiņa" un aukļu dienesta vadītāja Agnese Verbele pauda prieku, ka pašvaldība turpinās līdzfinansēt privāto aukļu pakalpojumu, taču prognozēja, ka pakalpojums kļūs dārgāks, jo kopējais līdzfinansējums ievērojami samazināsies. "Ja cilvēki vispār izvēlēsies šo pakalpojumu, būs jāmaksā vairāk," atzina Verbele.

Saistošo noteikumu projektā, ko apstiprināja domes sēdē, ir iestrādāta kārtība, kā var saņemt līdzfinansējumu, tā apmēru, kā arī noteikts, kam paredzēts līdzfinansējums. Līdzfinansējumu varēs saņemt tās aukles, kuras sniegs pakalpojumus liepājnieku ģimenēm darba dienās laika periodā no pulksten 7 līdz 19. Projektā ir atrunāts, ka līdzfinansējums netiek saņemts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem aukles pakalpojumus.

Saistošo noteikumu grozījumi pēc to apstiprināšanas tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tie tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Liepājas pilsētas domes mājas lapā www.liepaja.lv.