18.janvārī deputāti domes sēdē pieņēma lēmumu palielināt pašvaldības līdzfinansējumu privātām izglītības iestādēm, bet kā ir ar aukļu dienestu?

Vai arī šim pakalpojumam domes līdzfinansējumu nevajadzētu palielināt? Šos jautājumus portāls uzdeva Izglītības pārvaldei un vicemēram Atim Deksnim.

Sabiedrisko attiecību speciālistes Guntas Jākobsones sagatavotajā atbildē teikts:

"Lai atbalstītu vecākus, kuru bērniem vēl nav pienākusi rinda uz bērnudārzu, pašvaldība katru gadu virzās uz priekšu soli pa solim – gan palielinot līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem, gan plānojot papildus investīcijas jaunas piebūves celtniecībai pie bērnudārza "Kriksītis", kas palīdzēs risināt nepietiekamo vietu skaitu bērnudārzos. 

Kopš 2016. gada maija būtiski pieauga arī pašvaldības līdzfinansējums auklēm, ņemot vērā to, ka no 2016. gada 31. maija valsts finansējums tika pārtraukts.  Ja pirms tam pašvaldības līdzfinansējums bija 43 eiro, tad no 2016. gada 31. maija tie ir 100 eiro. Liepājas pašvaldība ir viena no tām 19 pašvaldībām Latvijā, kuras pēc valsts finansējuma pārtraukšanas turpina finansēt aukles un aukļu dienestu. 

Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere uzskata, ka aukļu dienests kā papildinājums un alternatīva pirmsskolas izglītības iestādēm būs vajadzīgs arī turpmāk, jo ne visi vecāki izvēlas sūtīt savus mazuļus uz bērnudārzu. Arī daļa vecāku, kuri gaida rindu uz bērnudārzu, izvēlas tieši sertificētu aukļu pakalpojumus.

"Ņemot vērā, ka valstī šogad pieaugusi minimālā alga un arī pašvaldības līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem tikko palielināts, būtu pārskatāms arī līdzfinansējums vecākiem, kuri izvēlas aukļu pakalpojumus. Tas varbūt rosinātu arī aukļu skaita pieaugumu, jo šis pakalpojums liepājniekiem joprojām ir vajadzīgs", saka Kristīne Niedre-Lathere.

Izglītības pārvalde šobrīd analizē situāciju ar auklēm un izvērtē, vai šo finansējumu būtu iespējams palielināt. Tas pirmkārt atkarīgs no pilsētas budžeta finansiālajām iespējām, savukārt lēmuma pieņemšana ir Domes deputātu ziņā.

Liepājā aukļu skaits šobrīd ir nostabilizējies, toties pieaug auklējamo bērnu skaits – ja uz 2016. gada 1. janvāri bija 24 aukles un 50 auklējamie, tad šogad uz 1. janvāri ir 24 aukles un 60 bērni. Vērojama tendence, ka sertificētas aukles izvēlas pieskatīt vairākus bērnus, lai nopelnītu sev algu, jo lielākai daļai tas ir vienīgais ienākumu avots."

Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis portālam sacīja, ka tikko aizvadītajā janvāra domes sēdē deputāti, balsojot par grozījumiem Liepājas pilsētas attīstības pamatnostādnēs 2017. – 2021.gadam, nobalsojuši arī par aukļu dienesta pakalpojumu pilnveidošanu.

"Aukļu dienests noteikti ir nepieciešams un atbalstāms, taču reģistrs ir jāaktualizē un jāuzlabo. Jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu šobrīd nav skatīts, taču droši vien nonāksim arī līdz tam. Izglītības pārvaldes vadītāja jau diezgan skaidri izteikusies savā komentārā."

Uzziņa
Pašvaldības līdzfinansējums auklēm kopš 2016. gada maija ir 100 eiro mēnesī, kas paredzēts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā, darba dienās laika periodā no pulksten 7 līdz pulksten 19) aukles pakalpojumu sniegšanu. Līdz tam pašvaldības līdzfinansējums bija tikai 43 eiro, taču aukles finansēja arī valsts – 142 eiro apmērā. Taču no 2016.gada 31.maija valsts finansējums tika pārtraukts. Toreizējā Liepājas domes opozīcija, lai gan balsoja "par" pašvaldības līdzfinansējumu 100 eiro apmērā, tomēr mudināja to palielināt. Linda Matisone, piemēram, toreiz rosināja palielināt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 106 eiro, kā to bija lūgušas pašas aukles un kā tas bija aukļu dienesta pirmsākumos.