Biedrība "Attīstības platforma YOU+" no 19.februāra līdz 19.martam organizē skolēnu apmācību ciklu projekta "Liepājas Jaunatnes Akadēmija 2020". Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai "PuMPuRS", informē projektu koordinatore Inga Birzgale.
 
Dalībai "Liepājas Jaunatnes Akadēmijā" tiek meklēti aktīvi 8.–12. klases skolēni, kā arī profesionālo izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi, kuri ir gatavi pievienoties piecu dienu tiešsaistes apmācību ciklam. Šī ir lieliska iespēja kvalitatīvi pavadīt laiku, smelties iedvesmu no pieredzes bagātiem clvēkiem un iegūt jaunus domubiedrus.
 
Apmācības notiks katru piektdienu no 19.februāra līdz 19.martam, attālinātā formātā Zoom platformā. Piecu piektdienas vakaru laikā dalībniekiem būs iespēja uzklausīt dažādu pieredzes bagātu cilvēku stāstus, piedalīties praktiskajās nodarbībās, iepazīties ar citiem dalībniekiem.

Apmācību laikā dalībnieki identificēs sev interesējošās profesionālās ievirzes, iegūs motivāciju un kvalitatīvi pavadīs laiku.

Uz šīm apmācībām aicināti 20 jauni liepājnieki (8.–12. klases skolēni un profesionālo izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi).

Pieteikšanās: youpluss.lv/liepajasja

Dalībniekiem ir iespēja izvēlēties piedalīties visās vai tikai atsevišķās dienās.

Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/l/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai" (PuMPuRS).