Ceturtdien, 11. jūnijā, Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieki Vilnis Vitkovskis un Gunārs Ansiņš tikās ar Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēkiem.

Tikšanās notika, lai pārrunātu abu pušu starpā noslēgtā sadarbības līguma, kura mērķis ir sekmēt universitātes kā Liepājas, Kurzemes un visas Latvijas izglītības, zinātnes un kultūras centra attīstību, aktivitātes, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Sarunās no universitātes piedalījās asociētā profesore, filoloģijas doktore un rektora pienākumu izpildītāja Ieva Ozola, docente, bioloģijas doktore Māra Zeltiņa, lektors, izglītības zinātņu maģistrs Arturs Medveckis, profesors, filoloģijas doktors Edgars Lāms un Satversmes sapulces priekšsēdētāja Vija Kriķe.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par universitātes attīstību, studentu uzņemšanas procesu un studentu piesaistes veicināšanu. Lai stiprinātu universitātes un pašvaldības sadarbību un sekmētu universitātes izaugsmi, šādas tikšanās turpmāk tiks rīkotas regulāri. Tikšanās reizēs tiks pārrunāti arī jautājumi par pilsētas attīstību, īstenotajiem projektiem, ekonomisko situāciju un citas aktualitātes, kas var būt nozīmīgas abu pušu veiksmīgai sadarbībai.

„Konkurētspējīgas, daudzveidīgas un starptautiski atzītas studijas, zinātniska un inovatīva pētniecība ir tie instrumenti, kas veicinātu jaunu cilvēku piesaisti universitātei un pilsētai, kā arī sekmētu ilgtspējīgu attīstību un zināšanu ekonomikas veidošanos, tādēļ universitāte ir būtisks faktors pilsētas un visa reģiona attīstībai,” uzsver Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis.

Sarunā tika pārrunāts arī jautājums par docentes, bioloģijas doktores Māras Zeltiņas virzīšanu rektora vietas izpildītājas amatam. M. Zeltiņas kandidatūra atbalsta gan pašvaldība, gan LiepU Padomnieku konvents.

Nākamā pašvaldības un universitātes pārstāvju tikšanās plānota 26.jūnijā.