Šodien Liepājas pilsētas domes sēdē apstiprināti jauni saistošie noteikumi "Par veselības aprūpes pabalstu", lai paplašinātu veselības aprūpes pabalsta saņēmēju loku, atvieglotu pabalsta pieprasīšanas kārtību un samazinātu nepieciešamo iesniedzamo dokumentu apjomu, aģentūru LETA informēja Liepājas pilsētas Sociālais dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Bieži vien personām ar viszemākajiem ienākumiem veselības aprūpes pakalpojumi to dārdzības dēļ nav pieejami. Piešķirot veselības aprūpes pabalstu, materiāli tiks atbalstīti pilnīgi visi trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, nodrošinot viņiem plašāku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu, turpmāk vairs nebūs jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa, pietiks ar attiecīgajā gadā uz personas vārda izsniegtiem čekiem par medikamentu iegādi, veselības aprūpes pakalpojumiem vai briļļu iegādi.

Saistošie noteikumi nosaka personu loku, kuriem ir tiesības saņemt veselības aprūpes pabalstu, pabalsta apmēru kalendārā gadā vienai personai un ģimenei, veselības aprūpes pakalpojumu veidus, par kuriem pabalsts var tikt piešķirts, veselības aprūpes pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas kārtību un izmaksas veidus.

Veselības aprūpes pabalsta izmaksai nākamajam gadam nepieciešamie līdzekļi 262 300 eiro ir ieplānoti Liepājas pilsētas 2020.gada budžetā, ko šodien pieņēma pilsētas domes sēdē.

Veselības aprūpes pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā pēc veselības aprūpes pakalpojumu, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošo dokumentu iesniegšanas, kas izsniegti attiecīgajā kalendārajā gadā.

Veselības aprūpes pabalstu piešķir personai (ģimenei), kura deklarēta Liepājas pilsētā un kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī nestrādājošai politiski represētai personai, uzrādot politiski represētās personas apliecību.

Pabalsta piešķiršanas apmērs tāpat kā līdz šim būs 75 eiro vienai personai un ne vairāk par 145 eiro ģimenei.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā "www.liepaja.lv".