No 1.jūlija stāsies spēkā vairākas izmaiņas nodokļu jomā, kuras skars darba devējus, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājus, saimnieciskās darbības veicējus, autoratlīdzības saņēmējus un izmaksātājus, un akcīzes nodokļa maksātājus, aģentūrai LETA pavēstīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji.

Tostarp no 1.jūlija tiks ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (minimālās obligātās iemaksas). Ja darbinieka alga ceturksnī ir mazāka par trim Ministru kabineta noteiktajām minimālajām mēneša darba algām (2021.gadā – 500 eiro mēnesī, attiecīgi 1500 eiro ceturksnī), darba devējam no saviem līdzekļiem būs jāveic minimālās obligātās iemaksas no starpības starp 1500 eiro un deklarēto darbinieka darba algu (obligāto iemaksu objektu).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķinās minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam, un paziņos par šīm iemaksām Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

No 1.jūlija no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieku darba algām turpmāk ir jāmaksā darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā, proti, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pilnā apmērā.

Tāpat no 1.jūlija minimālās obligātās iemaksas būs jāveic arī tiem pašnodarbinātajiem, kas izvēlējušies mikrouzņēmumu nodokļa režīmu un kuru ienākumi ir mazāki par Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu par 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi, ja nestrādā nekur citur, gan par saviem darbiniekiem.

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākumi no saimnieciskās darbības turpmāk šajā gadā vairs nesasniegs 1500 eiro katrā ceturksnī, viņam būs jāiesniedz VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās obligātās iemaksas par pašnodarbināto (MUN īpašnieku) netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.

Iesniegums būs jāiesniedz brīvā formā EDS sadaļā "Sarakste ar VID" – līdz 2021.gada 15.jūlijam par 2021.gada trešo ceturksni, līdz 2021.gada 15.oktobrim par 2021.gada ceturto ceturksni.

Tāpat no 1.jūlija mikrouzņēmumu darbinieki, kuri bija pieņemti darbā līdz 2020.gada 31.decembrim, un kuri nav uzņēmuma īpašnieki, var iesniegt algas nodokļa grāmatiņu savā galvenajā darba vietā un ienākumiem piemērot neapliekamo minimumu un saņemt nodokļu atvieglojumus par apgādājamām personām, kā arī no 2022.gada iesniegt gada ienākumu deklarāciju un saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

No 1.jūlija pašnodarbinātajām personām būs jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai 10% apmērā līdzšinējo 5% vietā.

Pašnodarbinātā VSAOI veikšana saglabāsies iepriekšējā kārtībā, ja ienākums mēnesī no saimnieciskās darbības sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru (500 eiro), jāveic 31,07% vismaz no 500 eiro vai no izvēlēta lielāka iemaksu objekta, un 10% no starpības starp faktiskajiem ienākumiem mēnesī un 500 eiro vai no izvēlēta lielāka iemaksu objekta, kā arī, ja ienākumi nesasniedz 500 eiro mēnesī – 10% no faktiskajiem ienākumiem.

No 1.jūlija minimālās obligātās iemaksas jāveic arī tiem pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi ir mazāki par 1500 eiro ceturksnī. Pašnodarbinātajiem, kas ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi, ja nestrādā nekur citur, gan par saviem darbiniekiem.

Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, viņam būs jāiesniedz VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā. Iesniegums jāiesniedz brīvā formā EDS sadaļā "Sarakste ar VID" – līdz 2021.gada 15.jūlijam par 2021.gada trešo ceturksni un līdz 2021.gada 15.oktobrim par 2021.gada ceturto ceturksni.

No 1.jūlija līdz 31.decembrim autori varēs turpināt izmantot autoratlīdzību nodokļu nomaksas režīmu, nereģistrējot saimniecisko darbību, tomēr būs arī vairākas būtiskas izmaiņas. Tostarp mainītas nodokļa likmes – autoratlīdzības izmaksātājs ieturēs nodokli izmaksas vietā autoratlīdzību ienākumam līdz 25 000 eiro 25% apmērā, bet ienākumam, kas pārsniedz 25 000 eiro – 40% apmērā.

Autoratlīdzības izmaksātājs pirms nodokļa ieturēšanas nepiemēros nosacītos izdevumus.

Šī jaunā maksāšanas kārtība neattiecas uz kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Saņemot autoratlīdzību no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, nodokļu ieturēšanas kārtība nemainīsies.

No 1.jūlija tiem autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ienākumi ir mazāki 1500 eiro ceturksnī, būs jāveic minimālās obligātās iemaksas.

Tomēr, ja autoratlīdzības saņēmējs, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saņemtās autoratlīdzības nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, viņš varēs iesniegt VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.

Iesniegums jāiesniedz kā brīvas formas paziņojums EDS sadaļā "Sarakste ar VID" – līdz 2021.gada 15.jūlijam par 2021.gada trešo ceturksni, bet līdz 2021.gada 15.oktobrim par 2021.gada ceturto ceturksni.

Tiem autoratlīdzības izmaksātājam, kas ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, nodokļu ieturēšanas kārtība nemainīsies. Savukārt tiem autoratlīdzības izmaksātājiem, kuri nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, no 1.jūlija līdz 31.decembrim izmaksātajām autoratlīdzībām piemēros jaunu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas un deklarēšanas kārtību.

Galvenās izmaiņas akcīzes jomā skars tos komersantus, kuri veic vai plāno veikt darbības ar karsējamo tabaku, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, tā sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem, piemēram, nikotīna spilventiņiem un citiem. No 1.jūlija ar akcīzes nodokļa markām būs jāmarķē elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi, to sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti, kā arī karsējamā tabaka.

Personai, kas 1.jūlijā veic darbības ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem un karsējamo tabaku, būs jāinventarizē pēc stāvokļa 1.jūlijā tai piederošos elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus, to sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus un karsējamo tabaku, kas nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām un par kuriem akcīzes nodoklis ir samaksāts līdz 30.jūnijam.

Elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus un karsējamo tabaku, kas nodoti patēriņam Latvijā līdz 30.jūnijam un kas nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, atļauts realizēt līdz 31.decembrim.

Lai skaidrotu, kā tieši šīs izmaiņas ietekmēs uzņēmējus un dažādas iedzīvotāju grupas, VID ir rīkojis vairākus tiešsaistes seminārus par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos 2021.gadā. Tie visi, kā arī semināru prezentācijas un atbildes uz semināra laikā uzdotajiem jautājumiem ir pieejamas VID tīmekļvietnes "www.vid.gov.lv" sadaļā "Nodokļu izmaiņas 2021".