Turpinoties reflektantu uzņemšanai augstskolās, līdz šim lielākā interese ir par studijām Latvijas Universitātē (LU), liecina informācija vienotās uzņemšanas e–pakalpojumā portālā "Latvija.lv", ziņo LETA.

Pieteikumu saņemšana studijām kādā no 12 augstskolām, kas iekļautas vienotajā uzņemšanā, sākās vēl pirms atestātu izsniegšanas 12.klašu absolventiem un turpināsies līdz šīs nedēļas beigām.

Patlaban studijām kādā no 12 augstskolām pieteikušies 8092 cilvēki, kopumā iesniedzot 21 511 pieteikumus, kas nozīmē, ka viens reflektants piesakās vairāk nekā divām studiju programmām. No vairāk nekā 8000 reflektantu, kas līdz šim pieteikušies studijām, savus pieteikumus apstiprināja vairāk nekā 60% jeb 5219 cilvēki.

Lielākais pieteikumu skaits patlaban ir saņemts studijām Latvijas Universitātē, kur savu vēlmi studēt apstiprinājušas jau 2560 personas. Kopumā šajā augstskolā saņemti 9982 pieteikumi visās prioritātēs.

Otrā populārākā augstskola reflektantu vidū patlaban ir Rīgas Tehniskā universitāte, kur pašlaik saņemti 6577 pieteikumi, savukārt 1298 cilvēku pirmās prioritātes pieteikumi jau ir apstiprināti.

Studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē patlaban saņemti 1680 pieteikumi, un 497 reflektantu pirmās prioritātes pieteikumi ir apstiprināti. Nedaudz mazāk jeb 1064 pieteikumi saņemti studijām Daugavpils Universitātē, bet 307 cilvēku pieteikumi jau apstiprināti.

Studijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā saņemti 483 pieteikumi (136 apstiprināti pirmās prioritātes pieteikumi), Banku augstskolā – 480 (89 apstiprināti pirmās prioritātes pieteikumi), Liepājas Universitātē – 344 (118 apstiprināti pirmās prioritātes pieteikumi), Vidzemes Augstskolā – 332 (92 apstiprināti pirmās prioritātes pieteikumi), Ventspils Augstskolā – 223 (79 apstiprināti pirmās prioritātes pieteikumi), Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA" – 170 (25 apstiprināti pirmās prioritātes pieteikumi), Ekonomikas un kultūras augstskolā – 146 (16 apstiprināti pirmās prioritātes pieteikumi), Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā – 30 (2 apstiprināti pirmās prioritātes pieteikumi).