Nākamajā gadā uz sestdienām tiks pārceltas trīs darba dienas, kas iekrīt starp svētku dienām un brīvdienām, liecina valdības otrdien izdotais rīkojums.

Nākamgad 3.maijs ir pirmdienā – starp svētku dienu, 4.maiju, un svētdienu, 2.maiju. 25.jūnijs nākamgad iekrīt piektdienā – starp svētku dienu, 24.jūniju, un sestdienu, 26.jūniju. Savukārt 19.novembris nākamgad iekrīt piektdienā – starp svētku dienu, 18.novembri, un sestdienu, 20.novembri.

Līdz ar to trīs minētās darba dienas – 3.maijs, 25.jūnijs un 19.novembris, nākamgad tiks pārceltas attiecīgi uz 8.maiju, 19.jūniju un 13.novembri.

Rīkojums attiecas uz no valsts budžeta finansējamām valsts pārvaldes iestādēm, kurām ir noteikta piecu darba dienu nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai. Visām pašvaldībām, komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ar rīkojumu ieteikts ievērot attiecīgo darba dienas pārcelšanu.

Iespēju pārcelt darba dienas paredz Darba likums. Tajā teikts, ka, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros. Kopējais darba dienu skaits kalendārajā gadā nemainīsies.

Ja darbinieks savas reliģiskās pārliecības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties darbā pārceltajā darba dienā, šī diena tiek uzskatīta par darbinieka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienu vai, vienojoties ar darba devēju, tā tiek atstrādāta citā laikā.

Darba dienu pārcelšana tiek īstenota jau ilgstošu laika periodu un, gadiem ejot, kļuvusi par tradīciju, kuru sabiedrība kopumā atbalsta un vērtē pozitīvi.