Valsts svētku priekšvakarā, klātesot kultūras ministrei Agnesei Loginai, Latvijas Nacionālā arhīva direktorei Mārai Sprūdžai un Liepājas domes priekšsēdētājam Gunāram Ansiņam, koncertzālē "Lielais dzintars" svinīgi tika atklāta Latvijas Nacionālā arhīva izstāde "Ir Latvija. Ir Latvija brīva", kas caur dažādiem dokumentiem, fotogrāfijām un audiovizuāliem materiāliem atspoguļo Latvijas valsts vēstures nozīmīgākos notikumus un personības no 19. gs vidus līdz 20. gs. 90. gadiem.


Koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem mākslas telpā "Civita Nova" izstādi bez maksas iespējams aplūkot līdz 15. decembrim.


"Gan valsts tapšana, gan tās neatkarības atjaunošana bija komplicēts process, kas nebūtu bijis iespējams bez latviešu nācijas pašnoteikšanās tiesību īstenošanas, Latvijas iedzīvotāju gribas izveidot, aizstāvēt un attīstīt savu valsti, pēc ilgiem gadu desmitiem – atjaunot tās neatkarību," teikts izstādes pieteikumā. "Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas jautājuma uzturēšanai, kas ilga vairāk nekā 50 gadus, starptautiskajā politikā un diplomātijā un starptautiskajās tiesībās nebija precedenta."


Izstādē skatāmi Latvijas Nacionālajā arhīvā uzkrātie dokumenti – Latvijas valsts tapšanas, neatkarīgas pastāvēšanas, Latvijas Republikas de iure statusa uzturēšanas (okupācijas gados), latviešu tautas Trešās atmodas un valsts neatkarības atjaunošanas liecības.


Latvijas Republikas pasludināšana 1918. gada 18. novembrī notika sarežģītos iekšpolitiskos un starptautiskos apstākļos. Tikai 1921. gada 26. janvārī Antantes lielvalstis (Sabiedroto Augstākā padome: Lielbritānija, Francija, Japāna, Beļģija un Itālija) atzina Latvijas valsti de iure bez jebkādiem ierobežojumiem vai noteikumiem. Pavisam kopā Latviju pirmajā neatkarības periodā de iure atzina 42 valstis – vairākums tolaik pastāvošo pasaules valstu.


Izstādi papildina fotogrāfijas no fotogrāfu Andra Tenasa un Borisa Koļesņikova privātajiem arhīviem. Radošā komanda un kataloga sastādītāji ir Latvijas Nacionālā arhīva ekspertes Meldra Usenko un Antra Mazūra, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Ainārs Lerhis, mākslinieces Dace Māra Kokina un Solvita Ozola.


Izstāde tapa Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas noslēgumā, atzīmējot Latvijas valsts atzīšanas de iure simtgadi 2021. gada 26. janvārī. Liepāja ir pirmā pilsēta ārpus Rīgas, kur tā apskatāma iedzīvotājiem.


Apmeklētājiem izstāde skatāma koncertzāles darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai: 11.00–17.00, sestdienās, svētdienās: 10.00–15.00. Izstādi organizē SIA "Lielais Dzintars" sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu un Latvijas Republikas Kultūras ministriju. Atbalsta: Liepājas pašvaldība, Eiropas Reģionālās attīstības fonds.