Iezīmējot valsts svētku mēnesi, tās dibināšanā nozīmīgus procesus un personības, Liepājas muzejs aicina uz jaunu muzejpedagoģijas nodarbību "Miķelis Valters – pasaules pilsonis ", informē muzejpedagoģe Ieva Dzintare.

Muzejpedagoģijas nodarbība ir veltīta vēsturiskajiem notikumiem, kuri risinājušies Latvijas dibināšanas pirmsākumos, Miķeļa Valtera spilgtajai personībai, viņa politiskajai un diplomātiskajai darbībai, kā arī tā mudinās skolēnus uz pārdomām par vērtībām, kuras saistās ar patriotiskumu, latviskumu un tā apzināšanos sevī.

Liepājai un tās iedzīvotājiem ir būtiska loma Latvijas valsts dibināšanas procesos. Nozīmīga ir Miķeļa Valtera personība. Trimdas vēsturnieks Edgars Andersons reiz nosauca viņu par "vienu no ievērojamākajām un īpatnējākajām personībām Latvijas jaunāko laiku vēsturē" – jaunībā sociāldemokrātiski orientēts, bet vēlāk pieslējās nacionāli noskaņotajām pilsoniskajām aprindām, pauda idejas par latviešu atdalīšanos no Krievijas impērijas un pašu valsts dibināšanu jau 1903.gadā, kad citiem latviešu intelektuāļiem tādas domas vēl prātā nenāca.

Būdams Kārļa Ulmaņa draugs, Miķelis Valters jau nākamajā dienā pēc valsts pasludināšanas, 1918.gada 19.novembrī, kļuva par pirmo mūsu valsts iekšlietu ministru, un sāka jomas veidošanu burtiski no nulles un pildīja ministra pienākumus līdz 1919.gada 31.augustam.

Miķelis Valters bija vispusīgi izglītots, daudzu svešvalodu pratējs un kā tāds kļuva par vienu no zinošākajiem un labāk sagatavotajiem latviešu diplomātiem Rietumos. Diplomāta karjeru viņš uzsāka vēl 1919.gada rudenī Latvijas sūtņa statusā Itālijā, pēc tam arī Francijā, Spānijā, Portugālē, bija konsuls Vācijas Austrumprūsijā, savukārt divdesmitā gadsimta 30. gados sūtnis Polijā, Ungārijā, Beļģijā, Luksemburgā.

Miķelis Valters dzimis Liepājā 1874.gada 25.aprīlī ostas strādnieku ģimenē. Savas dzīves laikā viņš kļūst par pirmo Latvijas Republikas iekšlietu ministru, politiķi, diplomātu, žurnālistu un literātu, savus darbus publicējot ar pseidonīmu Andrejs Paparde. Miķelim Valteram bijusi nozīmīga loma Latvijas neatkarības idejas formulēšanā, kā arī vēlāk viņš bijis viens no Satversmes izstrādātājiem. Liepājā viņa vārdā nosaukta Valtera bibliotēka, un pavisam nesen muzeja krājumam pievienojusies M. Valtera atdusas vietas kapa plāksne, kas atradusies Nicā (Francija).

Nodarbības laikā skolēni muzejpedagoga pavadībā centīsies izzināt Miķeļa Valtera daudzpusīgo personību caur Liepājas muzeja pirmajā stāvā aplūkojamo ekspresizstādi par Miķela Valtera dzīves gājumu, iepazīsies ar 19. – 20. gadsimta mijas sadzīves un Pagaidu valdības apstākļu kontekstu ekspozīcijā "Latvijas Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā", kā arī veidos īpašu citātu un vēlējumu instalāciju par godu Latvijas valsts svētkiem.

Nodarbību laikā dalībnieki aicināti ievērot valstī noteiktos "Covid-19" izplatības ierobežošanas pasākumus. Ienākot muzejā apmeklētājiem no 13 gadu vecuma obligāti jālieto sejas maska vai sejas vairogs. Nodarbībā tiek lietoti personīgie darba instrumenti un materiāli. Ja tiek izmantoti muzeja koplietošanas materiāli, pēc katras nodarbības tie tiek dezinficēti.

Pieteikšanās nodarbībām zvanot 29605223, 63422604 vai rakstot ieva.dzintare@liepaja.lv; muzejs@liepaja.lv.