Šī gada pirmajā ceturksnī sakarā ar straujo energoresursu cenu kāpumu ievērojami pieaudzis  iedzīvotāju skaits, kuri vēršas Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības. Tāpēc Sociālais dienests papildus pierakstam klātienē piedāvā iedzīvotājiem, kuriem noformēts drošs elektroniskais paraksts jeb e–paraksts, iespēju pieteikties mājokļa pabalstam arī elektroniski, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Līdz 31.martam mājokļa pabalsts vismaz vienu reizi mēnesī izmaksāts ap 1000 cilvēkiem, kopumā palīdzot liepājniekiem segt izdevumus par mājokli 134 333 eiro apmērā. Savukārt veselības aprūpes pabalsts izmaksāts 316 personām par kopējo summu 24 246 eiro. Atgādinām, ka no šā gada 1. janvāra pensionāriem un personām ar invaliditāti tas paaugstināts līdz 150 eiro un to var pieprasīt reizi gadā, tikko ir sakrāti čeki par ārstniecības izdevumiem par šo noteikto summu.

No šā gada sākuma trūcīgas mājsaimniecības statuss ir bijis spēkā 857 mājsaimniecībām (1715 personām), maznodrošinātā statuss  – 925 mājsaimniecībām ( 2059 personām). Beidzoties ārkārtas situācijai 31. martā, vairāk nekā 1000 mājsaimniecībām, kurām šis statuss ārkārtas situācijas laikā kopš pagājušā gada rudens tika automātiski pagarināts, ir beidzies un jākārto no jauna, iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju. Sakarā ar to šobrīd veidojas liels apmeklētāju pieplūdums, un pieraksts uz klātienes pieņemšanu ir aizpildīts jau līdz maija beigām.

Tāpēc Sociālais dienests no aprīļa piedāvā iedzīvotājiem, kuriem noformēts drošs elektroniskais paraksts jeb e–paraksts, iespēju savu pieteikumu trūcīgā vai maznodrošinātā statusa kārtošanai (tajā skaitā mājokļa pabalstam)  iesniegt arī elektroniski uz e–pastu: socialais.dienests@liepaja.lv  Vairāk informācijas: liepaja.lv/dzivokla-pabalsts-gimenem/   

Sakarā ar darbinieku ievērojamo papildus slodzi, kad paralēli Liepājas iedzīvotājiem apkalpoti vairāk nekā 800 Ukrainas bēgļi, Sociālais dienests lūdz iedzīvotājus izturēties ar sapratni situācijās, kad mājokļa pabalsta aprēķins aizkavējas un tā pārskaitīšana nenotiek tajā pašā mēnesī. Lai nodrošinātu sociālo palīdzību visiem, kam tas nepieciešams, darbinieki strādā arī ārpus noteiktā darba laika.  

Lai mājokļa pabalstu nokārtotu operatīvāk, Sociālie darbinieki palīdz apmeklētājiem klātienē aizpildīt valsts normatīvajos aktos  prasīto iztikas līdzekļu deklarāciju un  sakārtot nepieciešamo dokumentāciju. Bieži vien klientam atliek tikai pašam parakstīties. Atbilstoši valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem, pabalsta piešķiršanai Sociālajam dienestam jāizvērtē mājsaimniecības ienākumi un materiālā situācija.  Tāpēc kopā ar iesniegumu jāiesniedz dokumentus,  kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus (rēķinus), mājokļa lietošanas apliecinošus dokumentus, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, kas īpaši senioriem sagādā grūtības.

Piešķirtie mājokļa pabalsti pakalpojumu sniedzējiem tiek pārskaitīti vienu reizi katra mēneša beigās. Pabalstu piešķir uz trim līdz sešiem mēnešiem – šajā laikā vairs papildus dokumenti nav jāiesniedz, ja nav mainījusies maksa kādā no pozīcijām.  

Mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli un mājokļa pabalstu pašvaldības piešķir saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta "Noteikumiem par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".

Neskatoties uz lielajām rindām saistībā ar pabalstu pieprasīšanu un statusa noteikšanu, Sociālais dienests aicina iedzīvotājus konsultēties, vispirms zvanot telefoniski pa tālr. 634 89655 un veicot pierakstu.