Šodien Liepājā  notiek starptautiska konference "Ceļā uz efektīvu elektromobilitātes sistēmu Eiropā", kurā piedalās arī Liepājas Universitātes (LiepU) pārstāvji.

Kopš pagājušā gada beigām Liepājas Universitātes īpašumā ir elektromobilis, kurš tiek izmantots zinātniskiem pētījumiem, tāpēc ir nepieciešams piedalīties diskusijā un iepazīties ar aktualitātēm minētajā sfērā, informē LiepU Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Simona Laiveniece.

Ar konferencē gūtajiem iespaidiem dalās projektu vadītāja Inga Vasermane: "Šeit mēs redzam attīstības tendences, kādas pastāv, strādājot ar zaļo mobilitāti. Varam mācīties no valstīm, kurām ir lielāka pieredze. Eiropā tas vēl ir izpētes līmenī, kaut nenoliedzami elektromobiļu izmantošana pilsētās samazina troksni un piesārņojumu. Tāpēc ir svarīgi iepazīstināt sabiedrību ar videi draudzīgu enerģijas avotu. Mūsu zinātniskais potenciāls var piedalīties pētījumos un procesu attīstīt. Esam jau apzinājuši iespējamos sadarbības partnerus, kam varētu noderēt mūsu zinātniskā kapacitāte."