Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātes mācībspēki šodien pulcējās, lai pirms jaunā studiju gada pārrunātu jaunumus un vienotos par vadlīnijām studiju gadam.

Līdzās sarunām par realizējamiem projektiem, universitātes un fakultātes attīstības ceļiem, svarīgs notikums fakultātes dzīvē ir četru jaunu mācībspēku pievienošanās kolektīvam, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne Inta Kulberga stāsta: "Priecājamies, ka mums ir pievienojušies četri jauni doktoranti, no kuriem trīs ir pilnīgi jauni docētāji. Turklāt darbu mūsu fakultātē uzsāk ekonomikas profesore ar pieredzi Sarmīte Jēgere, kura studentiem lasīs starptautiskās komercdarbības un inovāciju kursu.”

Sākot ar jauno studiju gadu, Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātei pievienojas doktoranti, docētāji Ģirts Vagotiņš-Vagulis, kurš mācīs starptautisko mārketingu, Uldis Zupa, kurš mācīs komunikāciju un personāla vadību un Kaspars Vārpiņš, kura pārraudzībā būs digitālā komunikācija. Fakultātes dekāne priecājas par programmas direktoru Uldi Drišļuku, kurš arī uzsāks studijas doktora grāda iegūšanai.

Līdz ar to tiek stiprināts fakultātes zinātniskais potenciāls, un drošāks paliek ceļš uz jauno Liepājai noderīgo maģistra programmu "Starptautiskā kultūras tūrisma vadība”, kura varētu tikt realizēta tuvākā laikā.