"Vai Liepājas Pašvaldības policijai (PP) pietiek resursu, cik ir to, kuri ikdienā uztur sabiedrisko kārtību pilsētā?" – jautā portāla irliepaja.lv lasītājs.


Atbildi sniedza PP priekšnieka vietnieks Kaspars Vārpiņš.

"Mums ir 119 štata vienības, no kurām 21 ir administrācija – priekšnieks, vietnieki, lietvedības un personāla nodaļa, saimniecības nodaļa, instruktors, civilās aizsardzības speciālists, dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa un grāmatvedība. Savukārt 98 štata vienības ir tā sauktie patrulējošie pašvaldības policisti – administratīvā nodaļa, analītiskā nodaļa, dežūrnodaļa, nepilngadīgo lietu nodaļa un transporta kontroles nodaļa.

Ar šādu darbinieku skaitu, manuprāt, spējam nodrošināt sabiedrisko kārtību Liepājā pietiekamā apmērā".

Pēc Vārpiņa teiktā,


Pašvaldības policijas 2020. gada budžets ir 2 110 866 eiro.

Papildus budžetam šogad realizēti un piesaistīti dažādi projekti ar kopējo finansējumu 350 600 eiro.

Lai kļūtu par pašvaldības policistu, kandidātam ir jāatbilst likuma "Par policiju" 21. panta prasībām (pilngadīgs, nav sodīts, nav notiesāts, nav saukta pie kriminālatbildības, ieguvis vismaz vidējo izglītību – irliepaja.lv).


Tāpat nepieciešama laba veselība un fiziskā sagatavotība.