Liepājas Universitātē (LiepU) ir noslēgusies bakalauru darbu aizstāvēšana. Pie pirmā akadēmiskā grāda – bakalaura ir tikuši teju 200 absolventu.

Ceturtdien pieci studiju programmas "Kultūras vadība" studenti pielika punktu aizstāvēšanās procesam Liepājas Universitātē, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Studiju programma "Kultūras vadība" augstskolā pastāv jau sešpadsmito gadu un klātienes, kā arī neklātienes studijās šobrīd mācās četrdesmit deviņi studenti, kuri laika gaitā iegūs kultūras darba vadītāja kvalifikāciju. Komisijas locekļi – Liepājas kultūras dzīves eksperti, gan analizēja šī gada absolventu darbus, gan uzdeva jautājumus, uz kuriem lielākoties saņēma teorijā un praksē balstītas atbildes.

 Jau ceturto gadu studiju programmas direktors ir Uldis Drišļuks, kurš vērtē studentus un saka: "Man ir prieks, ka Liepāja kā kultūras pilsēta iegūst atkal jaunus šīs nozares speciālistus, turklāt absolventi jau Liepājā ir atraduši darbu savā nozarē."

Katru gadu pirms bakalaura darbu aizstāvēšanas "Kultūras vadības" studenti saņem ceļavārdus. Šoreiz tos saka Latvijas Kultūras ministre Dace Melbārde: "Mēs visi, kas vēlamies redzēt Latvijas kultūru radošāku, daudzveidīgāku un pilnīgāku, lai atceramies, ka to iespējams panākt vien, visu savu darba dzīvi nemitīgi turpinot mācīties un pašiem sevi pilnveidot."

Savukārt laikā no 26. līdz 28.jūnijam Liepājas Universitātē notiks izlaidumi:

26.jūnijā pulksten 12 Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes absolventiem,
27.jūnijā pulksten 12 Vadības un sociālo zinātņu fakultātes absolventiem, pulksten 15 Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes bakalauriem,
28.jūnijā pulksten 12  Dabas un inženierzinātņu fakultātes absolventiem, pulksten 15 Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes maģistriem.