Biedrība "Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums" pasniegusi "LEAF Gada balvu" un Atzinības rakstus labākajiem konkursa "LEAF balva 2018" zinātnisko darbu ekonomikā autoriem.

Šogad konkursā piedalījās sešu augstskolu studenti, iesniedzot konkursam savus bakalaura vai maģistra darbus. Galvenais konkursa nosacījums – darbam jābūt oriģinālam, analītiskam, pētnieciskam un provokatīvam.

Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātes nu jau Vadības zinību maģistra līmeņa students Bruno Lauris ar savu vērtēšanai iesniegto bakalaura darbu "Programmas izstrāde pūļa finansējuma ar atlīdzību piesaistīšanai biedrības "KBI Biznesa HUB" inkubējamo MVU interesēm" ieguva 2. vietu un naudas balvu, kā arī ielūgumu apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē. Bruno bakalaura darba vadītāja, Mg.sc.env. Lilita Ābele arī saņems Atzinības balvu.
Konkursu organizē Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums (LEAF) sadarbībā ar Augstākās Izglītības padomi, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.