Liepājas Universitātes (LiepU) studenti atgriezušies no kopīgi ar Klaipēdas Universitāti organizētās konferences "Labklājīgas sabiedrības veidošanas izaicinājumi Lietuvā un pasaulē".

Konferencē piedalījās LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultātes maģistra studiju programmas "Ekotehnoloģijas" direktore Lilita Ābele un maģistranti.

Studenti prezentēja savus pētījumus aprites ekonomikas sekcijā, kuru kopā ar Lietuvas kolēģiem vadīja Lilita Ābele.

Lilita Ābele: "Svarīgi, ka maģistranti varēja savus pētījumus prezentēt jau starptautiskā kontekstā dažādu specialitāšu studentiem, turklāt no referāta taps arī starptautiska publikācija. Mūsu maģistranti apguva vienu studiju priekšmetu Klaipēdas Universitātē, sasaistot to ar savu maģistra darbu, savukārt Klaipēdas Universitātes studenti Liepāja bija praksē un strādāja tādos uzņēmumos kā "iCotton", "Lauma Lingerie", "Trellborg", Liepājas SEZ pārvaldē un citur."

Atzinību par savu pētījumu prezentāciju saņēma Liepājas Universitātes studentes Līva Karīna Grudule un Laima Lapiņa, bet maģistra studiju programmas "Ekotehnoloģhijas" students Kārlis Bušēvics, kurš konferencē prezentēja savu maģistra darba tēmu "Mazdārziņi kā pilsētas dzīvotne", saka: "Netīši nokļuvu Liepājas mazdārziņos, redzēju, cik tur viss piedrazots, neviens nekontrolē situāciju un gružots tur ir gadu desmitiem. Esmu pārliecināts, ka Latvija tomēr dzīvo saskaņā ar dabu, mūsu studijas ir par vides zinībām, aizdomājos par situāciju un izstrādāju tagad savu maģistra darbu, lai pētītu situāciju un meklētu risinājumus."