Laikā no 10. līdz 16.martam Liepājas Universitātē ir pulcējušies studenti un docētāji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, lai piedalītos aprites ekonomikas projektā.

Latviju projektā pārstāv Vidzemes augstskolas un Liepājas Universitātes studiju programmu "Ekotehnoloģijas" un "Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija" studenti, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Projekta koordinatore Liepājas Universitātē docente Lilita Ābele skaidro: "Aprites ekonomika ietver rīcības tādās jomās kā plastmasa, pārtikas atkritumi, celtniecība, kritiskie izejmateriāli, ražošanas un ieguves atkritumi. Aprites ekonomika ir domāta uzņēmējiem, kas ražo, tātad arī iedarbojas uz apkārtējo vidi. Aprites ekonomikas pētnieki darbojas, lai uzņēmēji varētu ražot un pelnīt ar mazāku spiedienu uz apkārtējo vidi."

Tāpēc šoreiz projekta praktiskajā daļā studenti un pasniedzēji sadarbojas ar uzņēmumu "Liepājas papīrs", kura ražošanas procesā rodas papīra un līmes atkritumi, kurus nav iespējams pārstrādāt ar kopējo papīra masu. Projekta dalībnieki iepazīsies ar uzņēmumu, ražošanas procesu, uzdos nepieciešamos jautājumus un projekta noslēgumā prezentēs risinājumus konkrētajam uzņēmumam, kā darboties atbilstoši aprites ekonomikas principiem.

Šajā projektā ir izstrādāts studiju kurss "Aprites ekonomika" divu kredītpunktu apjomā, kuru šīs nedēļas laikā īsteno Liepājas Universitātē. Latvijā līdz šim nav pieredzes šāda kursa īstenošanā, turklāt studiju kurss ir starpdisciplinārs, jo tajā darbojas ne tikai ar vides jomām saistīti studenti, bet arī topošie inženieri, datoriķi un sociālo zinību studenti.