Sākot ar 25. martu, Liepājas Universitātes (LiepU) attīstības direktora pienākumus sāk pildīt Uldis Zupa. Šāds amats universitātē izveidots SAM projektā 8.2.3. "Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē", informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Uldis Zupa ir Vadības un sociālo zinātņu fakultātes maģistra studiju programmas "Vadības zinības" direktors, komunikācijas vadības jomas doktorants.
Liepājas Universitātes rektore Dace Markus uzsver: "Attīstības direktora aktuālākais uzdevums šobrīd ir vadīt Liepājas Universitātes stratēģijas izstrādi nākamajam periodam."

Savukārt Liepājas Universitātes attīstības direktors Uldis Zupa pamato savu izvēli: "Jutu nepieciešamību darīt kaut ko jaunu. Mani interesē izglītība, kādu laiku darbā esmu bijis ar to arī saistīts. Man ir vēlme strādāt, kaut ko mainīt, attīstīties pašam. Turklāt strādāju zinātnisko darbu – rakstu promocijas darbu."