Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

AS "Latvenergo" Tiesu administrācijas Elektronisko izsoļu vietnē, 2023. gada 1. oktobrī ir atklājusi izsoli, kurā ar augšupejošu soli tiek pārdots Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000624142, reģistrēts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 17000210309, adrese: Rīgas iela 56A, Liepāja, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 17000210306 2466 m2 platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000210196006, 2566,3 m2 platībā. Izsolāmais nekustamais īpašums tiek pārdots izsolē kā lietu kopība ar visiem tā piederumiem. Izsoles sākuma cena – 471 000 eiro (četri simti septiņdesmit viens tūkstotis eiro). Nodrošinājuma maksa – 47 100 eiro (četrdesmit septiņi tūkstoši viens simts eiro). Dalības maksa – 20 eiro (divdesmit eiro). Izsoles solis – 10 000 eiro (desmit tūkstoši eiro).
Izsoles sākums – 2023. gada 1. oktobris pulksten 13, reģistrācija izsolei līdz 2023. gada 21. oktobrim pulksten 23.59, izsoles noslēgums – 2023. gada 31. oktobrī pulksten 13. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu varēs Elektronisko izsoļu vietnē. Kontaktinformācija par objekta apskati un dokumentāciju, tālr.28626308, janis.pocs@latvenergo.lv.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALERIJS ŽUKOVS, personas kods 240461-XXXXX, miršanas datums 25.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242585.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANŽELIKA MAMČUKA, personas kods 250469-XXXXX, miršanas datums 09.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242452.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NATAĻJA KURLOVIČA, personas kods 270650-XXXXX, miršanas datums 13.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242457.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS GELDERIŅŠ, personas kods 220336-XXXXX, miršanas datums 03.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242487.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 17. oktobrī pulksten 15 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINARS MACKARS, personas kods 111163-XXXXX, miršanas datums 12.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242439.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRIS PAKULIS, personas kods 110173-XXXXX, miršanas datums 17.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242412.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KONSTANTIN POTRIVAYLO, personas kods 190544-XXXXX, miršanas datums 10.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242368.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNDARS TILĪBS, personas kods 110854-XXXXX, miršanas datums 18.06.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242369.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTA GULBE, personas kods 251052-XXXXX, miršanas datums 03.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Linda Jāgere-Birzniece
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242379.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪZA ELMĀRA FLORENTINA ZUNDMANE, personas kods 061029-XXXXX, miršanas datums 05.11.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241382.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMARS GULBIS, personas kods 240341-XXXXX, miršanas datums 23.06.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242354.


Uzaicinājumi uz tiesu


ALEKSANDRS BIRKULIS, dzim. 19XX. gada 5. maijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2024. gada 5. janvārī pulksten 10 Kurzemes rajona tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, 12. zālē, kā atbildētājs Veras Birkules prasībā par laulības šķiršanu civillietā Nr. C69183723. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


Kurzemes rajona tiesa uzaicina SERGEJU ŅESTEROVU, dzim. 19XX. gada 22. februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ģenerāļa Baloža ielā 8-4, Liepāja, ierasties uz tiesas sēdi 2023. gada 15. novembrī pulksten 10, Liepājā, Republikas ielā 14, 9. tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69 2891 23, Valērijas Ņesterovas prasībā pret Sergeju Ņesterovu par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Uzņēmumu reģistra ziņas


Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 22.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40002206781
Firma: Hannii Design IK
Adrese: Mirdzas Ķempes iela 3 - 80, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203510169
Firma: SIA "Eco Events Service&Rent"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Užavas iela 4, Liepāja, LV-3405

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 26.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203510489
Firma: SIA CyberMAN
Pamatkapitāls: 30.00 eiro
Adrese: Oskara Kalpaka iela 92 - 6, Liepāja, LV-3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 26.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203510493
Firma: SIA "Tatjanas Kosovas ģimenes ārsta prakse"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Oskara Kalpaka iela 103 - 5, Liepāja, LV-3405

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 26.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203510578
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LV TRAVEL"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Piestātnes iela 12, Liepāja, LV-3414

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 27.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203510991
Firma: SIA "G&J Dizains"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Strazdu iela 10 - 54, Liepāja, LV-3405