Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē par bezmantinieka mantu atzīto mirušajam Artjomam Jurčenko piederošo nekustamo īpašumu Pulkveža Brieža iela 12a-44, Liepāja, kadastra Nr.17009026776. Parādnieks: Artjoms Jurčenko. Piedzinēji: (a) SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr. 42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, (b) Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900016437, Rožu iela 6, Liepāja, (c) SIA GelvoraSergel, reģistrācijas Nr.40103837691, Cēsu iela 31k-3, Rīga. Novērtējums: 2200,00 eiro. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 51,9 kv.m, kā arī pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 519/21834 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000020247007, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020510, kas izvietots daudzdzīvokļu ēkas 5. stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr. 17009026776. Zemesgrāmatu nodalījumā reģistrēts apgrūtinājums – lietošanas tiesība līdz mūža galam par labu fiziskajai personai. Pirmās izsoles sākumcena 2200,00 eiro. Izsoles solis 200,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 26.septembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 26. oktobris pulksten 13.
Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 16. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 220,00 eiro. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TAMILA DIŠĻUKA (TAMILA DYSHLYUK), personas kods 200234-XXXXX, miršanas datums 11.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Linda Jāgere-Birzniece
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242276.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA VECVAGARE, personas kods 280733-XXXXX, miršanas datums 14.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240452.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VERA PAVLOVECA (VERA PAVLOVETS), personas kods 261250-XXXXX, miršanas datums 18.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242280.
04.10.2023. pulksten13.00, zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā Zivju ielā 3, Liepājā, tiks nolasīts Veras Pavlovecas (Vera Pavlovets), personas kods 261250-XXXXX, pēdējās gribas rīkojuma akts. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALBERTS ŠTELMANIS, personas kods 100626-XXXXX, miršanas datums 01.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242257.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 20. oktobrī pulksten 15 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS ČĪMA, personas kods 110143-XXXXX, miršanas datums 23.06.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242178.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIGARS KRISTUTIS, personas kods 161188-XXXXX, miršanas datums 27.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242180.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RUSLANS GAISINS, personas kods 021169-XXXXX, miršanas datums 31.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242191.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪVIJA LIEPIŅA, personas kods 220931-XXXXX, miršanas datums 23.06.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242196.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RODEZIJA ČERTKOVA, personas kods 270740-XXXXX, miršanas datums 20.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242204.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSTRA BRUMBERGA, personas kods 251239-XXXXX, miršanas datums 25.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242214.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIGARS ZORENBERGS, personas kods 310862-XXXXX, miršanas datums 04.06.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242129.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSEJS PESKARSKIS, personas kods 150251-XXXXX, miršanas datums 08.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242144.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMARS ZĀĢERIS, personas kods 230847-XXXXX, miršanas datums 06.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242073.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS SOTŅIKOVS, personas kods 211157-XXXXX, miršanas datums 29.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242074.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA PONOMAREVA (GALINA PONOMAREVA), personas kods 110136-XXXXX, miršanas datums 05.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242076.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIHAILS KAPEĻUHS, personas kods 201160-XXXXX, miršanas datums 26.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242085.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS TJURGANOVS (VLADIMIR TYURGANOV), personas kods 111243-XXXXX, miršanas datums 05.06.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242089.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DINA ALNE, personas kods 080435-XXXXX, miršanas datums 21.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242097.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS STEPKO, personas kods 040458-XXXXX, miršanas datums 27.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242099.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS KURMISOVS, personas kods 120333-XXXXX, miršanas datums 25.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241375.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Paziņojumi kreditoriem un ieinteresētajām personām

Paziņojums par darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu
Biedrība Meklēšanas Centrs "LIBAVA", reģ. Nr. 50008200981, adrese: Klaipēdas iela 86-40, Liepājā, LV-3416, paziņo par biedrības izbeigšanu un tās likvidācijas procesa uzsākšanu. Biedrības iespējamie kreditori uzaicināti pieteikt savus prasījumus trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.
Kreditori var pieteikt likvidatoram rakstiski savus prasījumus pret biedrību, to pamatojošus dokumentus iesniedzot šādā adresē – Klaipēdas iela 86-40, Liepājā, LV-3416.
Uzaicinājumi nokārtot saistības

Uzaicinājumi nokārtot saistības


2020. gada 14. februārī starp SIA "Finance 360", vienotais reģ. Nr. 40103444030, kā Aizdevēju, un DMITRIJU SUKOVU, personas kods 1411XX-XXXXX, kā Aizņēmēju/Ieķīlātāju, tika noslēgts Aizdevuma līgums ar ķīlas nodrošinājumu Nr. ZM25/2020, (turpmāk tekstā – Aizdevuma līgums), saskaņā ar kuru Aizdevējs piešķīra jums aizdevumu 5500,00 eiro apmērā, pret nekustamā īpašuma Mežu ielā 49-42, Liepājā, kadastra numurs 1700 902 6500, iereģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2628-42, ķīlu, (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums).
2020. gada 24. februārī starp SIA "Finance 360", kā Cedentu, un SIA "A24", vienotais reģ. Nr. 40103739329, kā Cesionāru, tika noslēgts cesijas līgums Nr. CZM-20/02/2020, saskaņā ar kuru Cedents nodevis (cedējis) Cesionāram savu prasījumu pret jums, kas izriet no iepriekšminētā Aizdevuma līguma.
2023. gada 12. jūlijā starp SIA "A24", kā Cedentu, un SIA "Sigal Inkasso", reģistrācijas Nr. 40003884134, kā Cesionāru, tika noslēgts cesijas līgums, saskaņā ar kuru Cedents nodevis (cedējis) Cesionāram savu prasījumu pret jums, kas izriet no iepriekšminētā Aizdevuma līguma.
Saskaņā ar to, ka jūs ilgstoši neveicat ar Aizdevuma līgumu noteiktos maksājumus, kā arī tika konstatēts, ka uz jums piederošo Nekustamo īpašumu tika vērsta piedziņa par labu trešajām personām, proti:
(Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 2628 – 42 II daļas 2. iedaļas ieraksts: 3.1. Atzīme – vērsta 3209.38 eiro piedziņa. Piedzinējs: "AKTIVA FINANCE GROUP" OÜ, reģistrācijas numurs Igaunijā 10746479. 3.2. Pamats: Kurzemes rajona tiesas 2023.gada 21.marta izpildu raksts lieta Nr. C69456522. Žurn. Nr. 300005877665, lēmums 12.05.2023., tiesnese Anželika Drekslere),
SIA "Sigal Inkasso" paziņo jums, ka, pamatojoties uz Aizdevuma līguma Nr.7.1., 7.1.1., 7.1.5., 7.1.6. punktiem, 2023. gada 31. jūlijā vienpusēji atkapās no iepriekšminētā Aizdevuma līguma un uzaicina jūs 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no šī brīdinājuma saņemšanas dienas izpildīt no Aizdevuma līguma izrietošās saistības pilnā apmērā, kas 2023. gada 31. jūlijā sastāda 5763,31 eiro, t.sk. neatmaksāta aizdevuma pamatsumma 4578,06 eiro, nesamaksātie procenti par aizdevuma lietošanu 667,52 eiro, nokavējuma procenti 190,98 eiro, līgumsods 326,75 eiro, veicot pārskaitījumu ar šādiem rekvizītiem – SIA "Sigal Inkasso", reģistrācijas Nr. 40003884134, bankas norēķinu konts Nr. LV18HABA0551045416742, AS "Swedbank".
SIA "Sigal Inkasso" brīdina jūs, ka iepriekš minēto kredīta saistību neizpildes gadījumā, SIA "Sigal Inkasso" veiks Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās darbības saistību piespiedu izpildei tiesas ceļā, t.i. saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas kārtībā vai nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā, vēršot piedziņu uz jums piederošo Nekustamo īpašumu Mežu ielā 49-42, Liepājā, kadastra numurs 1700 902 6500, iereģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2628-42.
Paziņo zv. notāre I. Liberte.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa paziņo MĀRTIŅAM NĀRVILAM, dzim. 19XX. gada 16. aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Kuldīgas iela 32-50, Liepāja, ka 2023. gada 26. oktobrī tiesnese Inta Pūce rakstveida procesā izskatīs Ārvalstu komersanta "PlusPlus OU" filiāle Latvijā pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu, civillietā Nr. C69381212 AS "Swedbank" prasībā pret Mārtiņu Nārvilu par parāda piedziņu.
Mārtiņam Nārvilam ir Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Lietā pieņemtais tiesas nolēmums 2023. gada 26. oktobrī būs pieejams tiešsaistes sistēmā.

Kurzemes rajona tiesas
lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69352223, SIA "Intrum Latvia" vienkāršotās procedūras lietā pret Matīsu Eglīti par naudas piedziņu.
Kurzemes rajona tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu paziņo MATĪSAM EGLĪTIM, dzim. 19XX. gada 28. novembrī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Siļķu iela 9-22, Liepāja, ka civillieta Nr. C69352223 tiks izskatīta rakstveida procesā 2023. gada 13. decembrī, un saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023. gada 13. decembrī. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmajai daļai tiesa paziņo, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Igors Kligačs un izskaidro, ka lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim (tiesas sastāvam), rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas rakstveida procesā. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrais teikums.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.2 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Pierādījumi iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas (Civilprocesa likuma 93. panta trešā daļa).

Uzņēmumu reģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 52102002411
Nosaukums: Rudenko veikals "ANSĪTIS UN GRIETIŅA"
Adrese: Liepāja, Lāčplēša iela 48
Atbrīvotas amatpersonas: Binija Rudenko, personas kods 0711XX-XXXXX, īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu
Ieceltas: Binija Rudenko, personas kods 0711XX-XXXXX, likvidators, ar paraksta tiesībām
Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 19.09.2023.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 3 mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Eduarda Veidenbauma iela 4A - 6, Liepāja, LV-3401
Publikācijas Nr.: KMR0015187052830.

Reģistrācijas numurs: 42102015823
Nosaukums: L.Vilovskas individuālais uzņēmums
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 3 - 40
Atbrīvotas amatpersonas: Lelde Kokaine, personas kods 2701XX-XXXXX, īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu
Ieceltas: Lelde Kokaine, personas kods 2701XX-XXXXX, likvidators, ar paraksta tiesībām
Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 20.09.2023.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 3 mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Reiņu meža iela 4 - 33, Liepāja, LV-3407
Publikācijas Nr.: KMR00151871218648.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203508785
Firma: SIA CARBUS
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Vītolu iela 5 - 17, Liepāja, LV-3401