Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Emīlijas iela 12-5, Liepāja, kadastra Nr.17009011386, kas zemesgrāmatā reģistrēts uz mirušās Nellijas Kleinbergas vārda, kuras mantojumu Inta Jurkovska nav atraidījusi, tādēļ uzskatāms, ka tas pieņemts. Parādniece - Inta Jurkovska. Piedzinēji: (a) SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja; (b) Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900016437, Rožu iela 6, Liepāja. Novērtējums - EUR 9000,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts:  viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 42,4 kv.m, kas atrodas daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Liepājas pilsētas Jaunliepājas mikrorajonā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 424/3153 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 17000210236001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 17000210236002, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 17000210236003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000210236. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009011386. Otrās izsoles sākumcena - EUR 6750,00. Izsoles solis - EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks - 2023.gada 7.jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2023.gada 7.jūlijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 27.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 900,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40203487178
Firma: SIA "UK Invest"
Pamatkapitāls: 3060 EUR
Adrese: Alejas iela 43 – 3, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40203487642
Firma: SIA "Movement Studio"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Republikas iela 16 – 15, Liepāja, LV-3401

Indivudālais komersants
Reģistrācijas datums: 31.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40002204367
Nosaukums: NM Taxi IK
Adrese: Uliha iela 12 – 16, Liepāja, LV-3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 31.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40008325700
Nosaukums: "Liepājas sporta attīstības biedrība SPURTS"
Adrese: Flotes iela 5, Liepāja, LV-3405

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 02.06.2023
Reģistrācijas numurs: 40008325819
Nosaukums:  Īpašnieku biedrība "Priežu 6"
Adrese: Klaipēdas iela 102 – 28, Liepāja, LV-3416

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 30.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40008325664
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Lāčplēša 55"
Adrese: Lāčplēša iela 55 – 3, Liepāja, LV-3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 01.06.2023
Reģistrācijas numurs: 40008325787
Nosaukums: "Sievietei"
Adrese: Uliha iela 97/99 – 10, Liepāja, LV-3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INĀRA JANSONE, personas kods 020256-XXXXX, miršanas datums 07.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTRA ŠTEIGMANE, personas kods 211241-XXXXX, miršanas datums 07.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OSKARS ŠALMS, personas kods 020263-XXXXX, miršanas datums 09.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LILIJA ZILVIJA LIEPNIECE, personas kods 041034-XXXXX, miršanas datums 05.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS GRAUDIŅŠ, personas kods 311266-XXXXX, miršanas datums 05.09.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AGRIS BERGMANIS, personas kods 090351-XXXXX, miršanas datums 26.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS VĪDNERS, personas kods 230256-XXXXX, miršanas datums 30.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OĻEGS ORLOVS, personas kods 151186-XXXXX, miršanas datums 17.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ENDELS MAZIKS, personas kods 040141-XXXXX, miršanas datums 05.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 238314.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIJA KOLKOVSKA, personas kods 080934-XXXXX, miršanas datums 18.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Linda Jāgere-Birzniece
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TEODORS MĀRTIŅŠ ŪŠIS, personas kods 011141-XXXXX, miršanas datums 11.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 238321.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 20. jūnijā plkst. 15.00 zvērinātas notāres prakses vietā - Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TAMĀRA ŠUBITIDZE (TAMARA SHUBITIDZE), personas kods 251133-XXXXX, miršanas datums 04.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 238230.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 20. jūnijā plkst.13.30 zvērinātas notāres prakses vietā - Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 6 (sešu) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINARS MEIJERS, personas kods 150661-XXXXX, miršanas datums 17.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS JIRGENSONS, personas kods 150433-XXXXX, miršanas datums 26.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 238247.
Mantojuma atstājēja pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023.gada 19.jūnijā plkst. 11.00 zvērinātas notāres prakses vietā Zivju ielā 3, Liepājā.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRCIS CĒSNIEKS, personas kods 230279-XXXXX, miršanas datums 03.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA GULA (GALINA GUL), personas kods 210156-XXXXX, miršanas datums 25.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2023. gada 30. jūnijā plkst. 9.30 Liepājas Universitātes Senāta sēžu zālē (Liepāja, Lielā iela 14, 203. telpa), kā arī attālināti Zoom plaformā notiks Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā KRISTĪNE NIEDRE-LATHERE aizstāvēs promocijas darbu "Ekosistēmas darbības konceptuālās pamatnostādnes izglītības pārvaldības pilnveidē pašvaldībā" zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātnēs.
Recenzenti: Dr.paed. Dina Bethere (Liepājas Universitāte); Dr.habil.paed. Tatjana Koķe (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.paed. Zanda Rubene (Latvijas Universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), kā arī LiepU interneta vietnē (www.liepu.lv > zinātne, pētniecība, inovācijas > promocijas darbi > aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi).

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69265023 SIA "Intrum Latvia" prasībā pret GINTU GAVRILOVU par naudas piedziņu. Kurzemes rajona tiesa paziņo Gintam Gavrilovam, dzim. 1988. gada 22. martā, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Turaidas iela 5-19, Liepāja, ka civillietu 2023. gada 6. jūlijā rakstveida procesā izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ilze Fišere, kurai atbildētājs var pieteikt noraidījumu, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2023. gada 6. jūlija.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69273523 SIA "Intrum Latvia" vienkāršotās procedūras prasībā pret Viktoru Boiko par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam VIKTORAM BOIKO, dzim. 1977.gada 9.novembrī, kura pēdējā zināmā adrese ir Talsu ielā 43-47, Liepājā, ka lieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā un nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023.gada 20.jūlijā. Informējam, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese L.Laure. Izskaidrojam, ka atbilstoši Civilprocesa likuma 20.pantam pusēm ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei. 2023.gada 20.jūlijs ir uzskatāms par nolēmuma sastādīšanas datumu, kad tas būs pieejams tiešsaistes sistēmā. Informējam: ja tiks sastādīts saīsināts spriedums, tad lūgumu par pilna sprieduma sastādīšanu iesniedz tiesai desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Vienlaikus izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu šajā likumā minētās pušu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Tāpat informējam, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, pēc puses rakstveida lūguma spriedumu var nosūtīt uz e-pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību.