Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums

Informēju jūs, INETA KARZONE, dzim. 23.09.1979., ka pamatojoties uz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas 2018.gada 20.septembrī izsniegto izpildrīkojumu lietā Nr.1–3/69625–38760, par parāda piedziņu no jums, Inetas Karzones, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā, no 2023.gada 23.maija plkst.13.00 līdz 2023.gada 22.jūnija plkst.13.00 tiek rīkota pirmā izsole, jums piederošajai ¼ no nekustamā īpašuma Krusta iela 1–72, Liepāja, ar kadastra numuru 17009012866. Izsoles sākumcena EUR 4900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Informēju, ka ja parādnieks ne vēlāk kā septiņas dienas pirms izsoles sludinājumā norādītā izsoles noslēguma datuma pilnībā samaksājis parādu un sprieduma izpildes izdevumus tiesu izpildītājam, nekustamā īpašuma pārdošana tiek atcelta, bet jau uzsāktā izsole – pārtraukta (Civilprocesa likuma 600.panta sestā daļa).

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 15 zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe, prakses vieta: Ūdens iela 15, Ventspils, rīko pirmo izsoli Andrim Rozem piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: SIA Intrum Latvia. Parādnieks: Andris Roze. Nekustamā īpašuma adrese: Slimnīcas iela 15–4, Liepāja. Nekustamais īpašums, ar kadastra numuru 1700 902 4427, atrodas Liepājā, Slimnīcas ielā 15–4, ir reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4475–4, ar kopējo platību 38,7 m2, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 387/29908 domājamo daļu no būves, kadastra apzīmējums 1700 016 0038 001. Dzīvokļa īpašums ir vienistabas dzīvoklis, kas izvietots mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 6700,00 EUR. Izsoles sākumcena ir 6700,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 14.jūnijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Sanijas Sproģes, depozīta kontā LV16TREL9199010001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 670,00 EUR un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tā dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 25.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 26.jūnijs pulksten 13.00. Personai, kura nosolījusi nekustamo īpašumu zvērināta tiesu izpildītāja rīkotajā izsolē, summu, kāda no tās pienākas, ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611.panta ceturtās daļas izpratnē. Tālrunis uzziņām 63623241, 29714969, e–pasts: sanija.sproge@lzti.lv.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Inetai Karzonei piederošo ¼ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Krusta iela 1–72, Liepāja, ar kadastra Nr.17009012866. Parādniece: Ineta Karzone. Piedzinēji: (a) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010; (b) Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums: EUR 4900,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā Liepājas pilsētas Vecliepājas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr.17009012866, ar kopējo platību 47,8 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 478/36109 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000310143001, būves ar kadastra apzīmējumu 17000310143003, zemes ar kadastra apzīmējumu 17000310143. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009012866. Izsolē tiek pārdota Inetai Karzonei piederošā 1/4 domājamā daļa no visa dzīvokļa īpašuma. Pirmās izsoles sākumcena EUR 4900,00. Izsoles solis EUR 250,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 23.maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 22.jūnijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 12.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 490,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Alekam Žilenam piederošo nekustamo īpašumu Turaidas iela 20–24, Liepāja, kadastra Nr.17009026756. Parādnieks: Aleks Žilens. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums:  EUR 9500,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 43,4 kv.m, kas atrodas daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 434/19944 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000020269001 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 17000020537. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009026756. Pirmās izsoles sākumcena EUR 9500,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 19.maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 19.jūnijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 8.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 950,00. Tālr. 63232382.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 16.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40203483994
Firma: SIA MNtrade
Pamatkapitāls: 3000 EUR
Adrese: Metalurgu iela 21 – 2, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 16.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40008325170
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Rīgas 44"
Adrese: Šķēdes iela 21 – 86, Liepāja, LV–3405

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 19.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40008325325
Nosaukums: Biedrība "Ganību 73/75"
Adrese: Ganību iela 73/75 – 25, Liepāja, LV–3401

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 17.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40002204070
Nosaukums: AlyWood IK
Adrese: Vaiņodes iela 43, Liepāja, LV–3407

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS AUGUSTS ROLLIS, personas kods 010737–XXXXX, miršanas datums 28.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVANS FOMENKO (IVAN FOMENKO), personas kods 100640–XXXXX, miršanas datums 01.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANTANS SOBUTS, personas kods 100942–XXXXX, miršanas datums 20.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS JANEKS, personas kods 300834–XXXXX, miršanas datums 16.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AGRIS BORS, personas kods 010947–XXXXX, miršanas datums 15.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRIS ERNŠTEINS, personas kods 080452–XXXXX, miršanas datums 09.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 237669.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 5. jūnijā plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĻUBOVA ANCEVIČA, personas kods 150938–XXXXX, miršanas datums 07.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRĪTE DRULLE, personas kods 291149–XXXXX, miršanas datums 20.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS HODAKOVSKIS (VLADIMIR KHODAKOVSKIY), personas kods 100536–XXXXX, miršanas datums 14.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 15.01.2024
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 235883.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANTOŅINA IĻJINA (ANTONINA ILINA), personas kods 180650–XXXXX, miršanas datums 24.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA KAĻIŅINA, personas kods 080449–XXXXX, miršanas datums 27.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INTA MUCENIECE, personas kods 071149–XXXXX, miršanas datums 23.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 237569.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 1. jūnijā plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INĀRA MAKINA, personas kods 090356–XXXXX, miršanas datums 06.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 237578.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 8. jūnijā plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILMA BRŪNE, personas kods 030544–XXXXX, miršanas datums 21.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS KOROLS, personas kods 250565–XXXXX, miršanas datums 19.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INESE LĀKUTE, personas kods 080657–XXXXX, miršanas datums 06.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401