Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles


Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Edgars Cgojevs, prakses vieta: Kuldīgas iela 47–8, Ventspils, LV–3601, pārdod otrajā izsolē Nataļjai Feduro piederošo daļu laulāto kopmantā – ½ domājamo daļa no nekustamā īpašuma Atmodas bulvāris 12B–25, Liepāja, kadastra Nr.1700 902 6310. Parādniece – Nataļja Feduro. Piedzinējs – Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums – 10 600,00 EUR. Nekustamā īpašuma īss apraksts:  viss nekustamais īpašums sastāv no četristabu dzīvokļa īpašuma daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā, kadastra apzīmējums Nr.1700 902 6310, kopējā platība 74,7 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 747/40884 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000020277007, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020563. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009026310. Otrās izsoles sākumcena – 7950,00 EUR. Izsoles solis – 250,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023.gada 12.maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 12.jūnijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 1.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam Edgaram Cgojevam par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Cgojeva, reģ.Nr.10039312503, depozīta kontā LV93TREL919911800100B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1060,00 EUR. Tālr. 29617144. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

AS "Latvenergo" Tiesu administrācijas Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv), 2023.gada 2.maijā ir atklājusi izsoli, kurā ar augšupejošu soli tiek pārdots Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000624142 reģistrēts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 17000210309, adrese: Rīgas iela 56A, Liepāja, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 17000210306 2466m² platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000210196006, 2566,3m² platībā. Izsolāmais nekustamais īpašums tiek pārdots izsolē kā lietu kopība ar visiem tā piederumiem. Izsoles sākuma cena – 539 000 EUR (pieci simti trīsdesmit deviņi tūkstoši eiro). Nodrošinājuma maksa – 53 900EUR (piecdesmit trīs tūkstoši deviņi simti eiro). Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit eiro). Izsoles solis – 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro). Izsoles sākums – 2023.gada 2.maijs plkst.13.00, reģistrācija izsolei līdz 2023.gada 22.maijam plkst.23.59, izsoles noslēgums – 2023.gada 1.jūnijā plkst.13.00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu varēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv). Kontaktinformācija par objekta apskati un dokumentāciju, tālr.28626308, janis.pocs@latvenergo.lv.

Uzņēmu reģistra ziņas

Nodibinājums

Reģistrācijas datums: 08.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40008325039
Nosaukums: "Nodibinājums Liepāja 2027"
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40203482240
Firma: SIA "eBrands"
Pamatkapitāls: 40203482240
Adrese: Ludviķa iela 9A – 1N, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40203483301
Firma: SIA IRON HAYA
Pamatkapitāls: 3000 EUR
Adrese: Nīcas iela 21B, Liepāja, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40203482679
Firma: SIA "BALTU Terminals"
Pamatkapitāls:  2 800 EUR
Adrese: Vecā ostmala 10, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 12.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40008325113
Nosaukums: Biedrība "DMK Pārvalde – 1"
Adrese: Lāčplēša iela 38 – 5, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 11.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40008325096
Nosaukums: DZĪB ULIHA 105A
Adrese: Uliha iela 105A – 5, Liepāja, LV–3401

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 10.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40002203889
Nosaukums: IK Lindcom
Adrese: Krišjāņa Barona iela 11 – 8, Liepāja, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: REGINA ZĀLĪTE, personas kods 091238–XXXXX, miršanas datums 16.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELVĪRA BORISOVA, personas kods 270342–XXXXX, miršanas datums 25.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIJA TERENTJEVA, personas kods 230754–XXXXX, miršanas datums 24.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 24.10.2023.
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 237531.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALDIS PRIEDĪTIS, personas kods 310744–XXXXX, miršanas datums 11.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS ZAJACS (ANATOLY ZAYATS), personas kods 171039–XXXXX, miršanas datums 12.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVARS ĶĪNASTS, personas kods 200639–XXXXX, miršanas datums 01.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTINA EMELIYANOVA, personas kods 080739–XXXXX, miršanas datums 23.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILMA ERNA MAGONE, personas kods 280429–XXXXX, miršanas datums 13.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 237431.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 9. jūnijā plkst.14.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA KARULE, personas kods 161138–XXXXX, miršanas datums 10.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SILVA PITKEVICA, personas kods 010352–XXXXX, miršanas datums 09.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VARIS PURMALIS, personas kods 250242–XXXXX, miršanas datums 29.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 237398.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 29. maijā plkst.14.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTINA ALEKSEJEVA (VALENTINA ALEKSEEVA), personas kods 260848–XXXXX, miršanas datums 27.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VITA SŪRIŅA, personas kods 300729–XXXXX, miršanas datums 27.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 236298.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA STRAUTIŅA, personas kods 280729–XXXXX, miršanas datums 21.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS VALLIS (AVAR LARRY VALLIS), personas kods 200130–XXXXX, miršanas datums 24.07.2016.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Linda Jāgere–Birzniece
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA MAKARIČEVA (GALINA MAKARYCHEVA), personas kods 160940–XXXXX, miršanas datums 18.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA JUZVJAKA, personas kods 210347–XXXXX, miršanas datums 24.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 235712.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA NOVIKOVA, personas kods 300770–XXXXX, miršanas datums 31.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEKATERINA PĻEŠIVCEVA, personas kods 100144–XXXXX, miršanas datums 17.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 236102.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.