Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Edgars Cgojevs, prakses vieta: Kuldīgas iela 47–8, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu: Namdaru iela 18, Liepāja, kadastra Nr.1700 012 0442, kas reģistrēts uz Jura Lībja vārda, uz kura mantojuma pieteikusies likumiskā mantiniece Agrita Lībe, bet nav ieradusies pēc mantojuma apliecības. Parādniece: Agrita Lībe. Piedzinējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, reģ.Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums: 9200,00 EUR. Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemes gabals, ar kadastra numuru 1700 012 0442, un kopējo platību 1681 kv.m, kas ir reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4222; dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 012 0442 001, un kopējo platību 95,6 kv.m, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 012 0442 002, un kopējo platību 11,4 kv.m, un pagraba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 012 0442 005, un kopējo platību 9,2 kv.m, kuras nav reģistrētas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4222. Pašreizējā nekustamā īpašuma izmantošana: racionāla plānojuma un platības, bet sliktas kvalitātes vienģimenes dzīvojamā māja ar sliktas kvalitātes saimniecības ēkām, kuras nav reģistrētas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā un Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4222 reģistrētu zemes gabalu. Plānotā/atļautā izmantošana saskaņā ar attīstības plānu: Ielu un laukumu teritorija. Pirmās izsoles sākumcena 9200,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 28.aprīlis pulksten 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 29.maijs pulksten 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 18.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Edgaram Cgojevam lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Cgojeva, reģ.Nr.10039312503, depozīta kontā LV93TREL919911800100B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 920,00 EUR. Tālrunis 29617144.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Intam Gariņam piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Turaidas ielā 9– 9, kad. Nr. 1700 902 8912. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 9, kas atrodas Liepājā, Turaidas ielā 9, ar kopējo platību 69,7 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 697/17985 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes ar kad. apzīmējumu 17000020653, un divām palīgēkām. Piedzinējs –Liepājas valstspilsētas pašvaldība, jur. adrese Rožu iela 6, Liepāja, SIA Livonijas nami, jur. adrese: Zivju iela 11/13–7N, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums 13 700 EUR, izsoles sākumcena – 13 700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 200,00 EUR. Izsole sāksies 2023. gada 20.aprīlī un noslēgsies 2023. gada 22.maijā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 10.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma– 1370 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko izsoli Judītei Šmitei piederošajam nekustamajam īpašumam. Nekustamā īpašuma adrese: Ģenerāļa Baloža iela 7–27, Liepāja, kadastra numurs 1700 002 0506. Nekustamā īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 49,6 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo 493/36530 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu ēkas. Piedzinējs: p.l.c. Multitude Bank Nr.C56251, ST Business Centre, 120, The Strand, Gzira GZR 1027, Maltas Republika. Nekustamā īpašuma novērtējums: 11 800,00 EUR. Izsoles kārta: 1. Izsoles sākumcena: 11 800,00 EUR. Izsoles solis: 900,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 8.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita nodrošinājuma summa 1180,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 18.aprīlis. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 18.maijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 636 24319.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 18.04.2023
Reģistrācijas numurs: 40203477610
Firma: CUC SIA
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Andreja Pumpura iela 14B – 11, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.04.2023
Reģistrācijas numurs: 40203476954
Firma: SIA LIBAU LOGISTICS
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Bāriņu iela 16 – 8, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.04.2023
Reģistrācijas numurs: 40203478724
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILVIJA GESTE"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Cenkones iela 55 – 47, Liepāja, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 18.04.2023
Reģistrācijas numurs: 40203477305
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BuDu
Pamatkapitāls: 2700 EUR
Adrese: Dzintaru iela 84 – 5, Liepāja, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.04.2023
Reģistrācijas numurs: 50203478251
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IP SOLUTION"
Pamatkapitāls: 500 EUR
Adrese: Ezermalas iela 3, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.04.2023
Reģistrācijas numurs: 40203477216
Firma: SIA ELSSABOUTIQUE
Pamatkapitāls: 1000 EUR
Adrese: Krišjāņa Barona iela 8 – 19, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 18.04.2023
Reģistrācijas numurs: 40203477269
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Totem House"
Pamatkapitāls: 2 EUR
Adrese: Matīsa Gūtmaņa iela 14, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.04.2023
Reģistrācijas numurs: 40203477930
Firma: SIA "FOSFORS 1"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Tirgoņu iela 22 – 9, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība

Reģistrācijas datums: 18.04.2023
Reģistrācijas numurs: 40008324372
Nosaukums: "Global Elite hockey academy"
Adrese: Ezera iela 43 – 1, Liepāja, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALDIS ĻUBIŅŠ, personas kods 020756–XXXXX, miršanas datums 12.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: UĢIS DEĶERIS, personas kods 251070–XXXXX, miršanas datums 12.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INĀRA BALTCEPURE, personas kods 150458–XXXXX, miršanas datums 31.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KATRĪNE PELNĒNA, personas kods 190230–XXXXX, miršanas datums 14.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 236206.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIGITA SALMIŠĶE, personas kods 070154–XXXXX, miršanas datums 19.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SVETLANA SMIRNOVA, personas kods 140664–XXXXX, miršanas datums 21.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNOLDS AŠMANIS, personas kods 251135–XXXXX, miršanas datums 20.05.2010.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZENTA MIRDZA AŠMANE, personas kods 070237–XXXXX, miršanas datums 05.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARMANDS AŠMANIS, personas kods 240377–XXXXX, miršanas datums 17.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA OŠENIECE, personas kods 010352–XXXXX, miršanas datums 01.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNARS DĪRIŅŠ, personas kods 080736–XXXXX, miršanas datums 15.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS CĀBELIS, personas kods 070255–XXXXX, miršanas datums 14.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SARMĪTE IZOLDE KLIEČE, personas kods 171136–XXXXX, miršanas datums 17.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
21.04.2023. plkst. 16.00, zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā Zivju ielā 3, Liepājā, tiks nolasīts Sarmītes Izoldes Kliečes, personas kods 171136–10843, pēdējās gribas rīkojuma akts. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRA BLEIERE, personas kods 160542–XXXXX, miršanas datums 03.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS PIĻENKO, personas kods 120156–XXXXX, miršanas datums 11.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRTIŅŠ MASLOVSKIS, personas kods 220377–XXXXX, miršanas datums 15.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JULIJA PROHOROVA, personas kods 011224–XXXXX, miršanas datums 24.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAITIS HŪNS, personas kods 190836–XXXXX, miršanas datums 26.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
21.04.2023. plkst. 15.00 zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā, Zivju ielā 3, Liepājā, tiks nolasīts Raita Hūna, personas kods 190836–10808, pēdējās gribas rīkojuma akts. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VOLDEMĀRS LĪBEKS, personas kods 190341–XXXXX, miršanas datums 24.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS KAUPASS, personas kods 311241–XXXXX, miršanas datums 29.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa paziņo, ka 2023.gada 14.decembrī plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 11a. zālē, slēgtā tiesas sēdē tiks izskatīta civillieta Nr. C69428722 Annas Illišas prasībā pret IĻJU ILLIŠU (Ilia Illish), par laulības šķiršanu. Kurzemes rajona tiesa uzaicina atbildētāju Iļju Illišu (Ilia Illish), dzim. 1982.gada 12.maijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

VYTAUTAS DAUKSA, dzim. 1978.gada 1.novembrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2023.gada 25.augustā plkst.10.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 12.zālē, kā atbildētājs SIA "Intrum Latvia" prasībā par parāda piedziņu civillietā Nr.C69205923. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

RAUL DA SILVA REGO, dzim. 1979.gada 28.decembrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2023.gada 5.septembrī plkst.10.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 12.zālē, kā atbildētājs SIA "Gaļas nams – Ādaži" prasībā par zaudējuma piedziņu civillietā Nr.C69208023. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.