Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums


Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Linda Jāgere-Birzniece paziņo, ka, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas 2023.gada 9.marta rīkojumu Nr. 10–10.2/14, 2023.gada 17.aprīlī sāk praktizēt Kurzemes apgabaltiesas teritorijā Liepājā. Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, tālruņa numurs 27052270.
       
Uzņēmumu reģistra ziņas


Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.04.2023
Reģistrācijas numurs: 40203476812
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLINT"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Oskara Kalpaka iela 68/70, Liepāja, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.04.2023
Reģistrācijas numurs: 40203476511
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grivennik"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Republikas iela 10 – 3N, Liepāja, LV–3401

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē SIA Dzīvoklis LV" piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Spīdolas ielā 2 – 49, Liepājā. Piedzinēji: SIA " Labi nami", Krišjāņa Barona 8–1N, Liepāja, SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 40,8 m2 un 381/21417 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5354 49, kadastra Nr. 1700 902 6272. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 12 200,00 EUR. Izsoles solis 1220,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 11.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 ZTI Ineses Beitānes reģistrācijas Nr.LV32674811093 depozīta kontā LV91TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1220,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 21.aprīlis plksten.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 22.maijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē par bezmantinieka mantu atzīto mirušajai Gaļinai Cegoļņikai piederošo nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 52/56–121, Liepāja, kadastra Nr.17009027046. Parādniece: Gaļina Cegolņika. Piedzinēji: (a) SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, (b) Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900016437, Rožu iela 6, Liepāja, (c) SIA JULIANUS FINANSES, reģistrācijas Nr.40003860329, ko pārstāv SIA JULIANUS INKASSO LATVIJA, reģistrācijas Nr.40003717522. Novērtējums: EUR 5500,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 21,4 kv.m, kā arī pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 214/30582 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000110074001, un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 17000110074, kas izvietots daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā Liepājas pilsētas Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009027046. Pirmās izsoles sākumcena EUR 5500,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 20.aprīlis plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 22.maijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 10.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 550,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTRA KAIRE, personas kods 270441–XXXXX, miršanas datums 01.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 236556.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TĀLIVALDIS KRISTAPS PENIĶIS, personas kods 180149–XXXXX, miršanas datums 01.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 01.09.2023.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 3. maijā plkst.12.30 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties līdz 2023. gada 1. septembrim zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VITAUTS JANUŠS, personas kods 121242–XXXXX, miršanas datums 24.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA ASTRA VALDMANE, personas kods 230342–XXXXX, miršanas datums 14.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OLGA ŠRAMA, personas kods 210757–XXXXX, miršanas datums 22.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALLA MATJUHINA, personas kods 141162–XXXXX, miršanas datums 01.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTINA PETROVA, personas kods 160629–XXXXX, miršanas datums 28.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS SĒJĒJS, personas kods 250349–XXXXX, miršanas datums 10.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NATAĻJA TEKUŅEVA (NATALIA TEKUNEVA), personas kods 080929–XXXXX, miršanas datums 16.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARMANDS RUTKIS, personas kods 230963–XXXXX, miršanas datums 10.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA RUDENKO, personas kods 160258–XXXXX, miršanas datums 03.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401