Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi


Liepājas Raiņa 6.vidusskola izsludina par nederīgu atestātu Nr. 226750 izsniegtu 1977.gada 26.jūnijā VIKTORAM JANSONAM (pers. kods 0910XX–XXXXX) par iegūto vispārējo vidējo izglītību.

Uzskatīt par nederīgu LIĀNAS IEVAS BIĢELES, pers. kods 1802XX–XXXXX, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas atestātu par vispārējo vidējo izglītību Nr. 308830, izsniegtu 2021. gada 30. jūnijā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko izsoli Nikolajam Maļutam pederošajai nekustamā īpašuma 1/2 domājamai daļai. Nekustamā īpašuma adrese: Pasta iela 12–3, Liepāja, kadastra numurs 1700 901 3024. Nekustamā īpašuma sastāvs: Viss nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 64,7 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošā 647/15055 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu ēkas un zemes. Piedzinējs: SIA "PlusPlus Baltic Re", Akmeņu iela 14, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums: 16 600,00 EUR. Izsoles kārta: 1. Izsoles sākumcena: 16 600,00 EUR. Izsoles solis: 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 14.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita nodrošinājuma summa 1660.00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 22.februāris. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 24.marts plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 636 24319.

Maksātnespējas procesa administratore Aivita Melcere, amata apliecības Nr.00556, prakses vieta: Līduma iela 7–10, Rīga, LV–1079, paziņo par MAS "GROBIŅA", reģ. Nr. 40003017297, juridiskā adrese: Lapsu iela 3, Dubeņi, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, piederošā specializētā īpašuma, kas sastāv no diviem saistītiem nekustamajiem īpašumiem, pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Tiek pārdoti šādi savstarpēji saistīti nekustamie īpašumi:
1. Brīvības iela 119A, Liepāja, kadastra Nr. 1700 522 0107, kas sastāv no ēkas–kažokzvēru barības ražotnes (kadastra apz. Nr. 17000220107001), trīsstāvu neitralizācijas stacijas ar pazemes tilpnēm (kadastra apz. Nr. 17000220107002), neitralizācijas stacijas attīrīšanas ierīces (kadastra apz.Nr.17000220107003), nostādināšanas baseiniem (kadastra apz. Nr. 17000220107004, dabā nav konstatēts), uzkrāšanas bloka (kadastra apz. Nr. 17000220107005– dabā nav konstatēts), cirkulācijas ūdens sūkņu stacijas (kadastra apz. Nr. 17000220099020– dabā nav konstatēts) un atgriezeniskās ūdens dzesētavas (kadastra apz. Nr. 17000220099021– dabā nav konstatēts), ēkas saistītas ar zemes gabalu Brīvības ielā 119B, kad. Nr. 1700 022 0107 un zemes gabalu Brīvības iela 121c, Liepājā, kad. Nr. 1700 022 0099 (kura īpašuma tiesības nav noskaidrotas) un
2. Brīvības iela 119B, Liepāja, kadastra Nr. 1700 022 0107, kas sastāv no zemes gabala 9820 kv.m platībā (turpmāk tekstā abi kopā – Nekustamais īpašums). Piedzinēji: kreditori, kuru prasījumi ir atzīti maksātnespējas procesā, tajā skaitā, bet ne tikai AS "Citadele Banka", juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV–1010 un Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga LV–1026. Izsole sākas 2023.gada 17.februārī plkst.13.00. Izsole tiks slēgta 2023.gada 20.martā plkst. 13.00. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: EUR 445 178 apmērā. Izsoles solis ir 4500 EUR apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visas personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 9.martam iemaksā izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no Nekustamā īpašuma novērtējuma, tas ir EUR 44 517,80 apmērā, MAS "GROBIŅA" norēķinu kontā Nr. LV75PARX0007732730003, AS Citadele banka, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratorei lūgumu autorizēt dalību izsolē. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Reinim Tilibam piederošo nekustamo īpašumu (9/42 domājamās daļas), kas atrodas Brīvības ielā 50, Liepājā. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese – Raiņa bulvāris 15, Rīga, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese – Rožu iela 6, Liepāja. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 635 m2, un divām būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3387, kadastra Nr. 1700 021 0141. Izsolē tiek pārdotas 9/42 domājamās daļas no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (9/42 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība 15 400,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 11 550,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 8.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1540,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 16.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 20.marts plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.02.2023
Reģistrācijas numurs: 40203462314
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RA Guud"
Pamatkapitāls: 8 EUR
Adrese: Šķēdes iela 17 – 31, Liepāja, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.02.2023
Reģistrācijas numurs: 40203462028
Firma: SIA "ĢEO inženieris"
Pamatkapitāls: 500 EUR
Adrese: Šaurā iela 1 – 10, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.02.2023
Reģistrācijas numurs: 40203462386
Firma: SIA "OnSight"
Pamatkapitāls: Kuģinieku iela 2, Liepāja, LV–3401
Adrese: 1 EUR

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.02.2023
Reģistrācijas numurs: 40203461728
Firma: SIA Visualize
Pamatkapitāls:  50 EUR
Adrese: Ventas iela 2 – 45, Liepāja, LV–3416

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA LUKOŠKO, personas kods 241236–XXXXX, miršanas datums 07.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MODRIS BIRZNIEKS, personas kods 130948–XXXXX, miršanas datums 17.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VASILIJS BURKO, personas kods 040760–XXXXX, miršanas datums 22.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA GINTERE, personas kods 260648–XXXXX, miršanas datums 27.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS KOPE, personas kods 280250–XXXXX, miršanas datums 27.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 28.09.2023.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas..
Mantojuma atstājējs: MELITA ĶŪŠE, personas kods 310541–XXXXX, miršanas datums 28.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA VECBAŠTIKA, personas kods 020148–XXXXX, miršanas datums 31.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 234221.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 10. martā plkst. 14.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGA MAIGA BAJĀRE, personas kods 311034–XXXXX, miršanas datums 17.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IEVA JŪRMALE, personas kods 150831–XXXXX, miršanas datums 17.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Ievas Jūrmales pēdējās gribas rīkojuma akti tiks nolasīti 07.03.2023. plks.11.00 zvērinātas notāres Vinetas Novickas prakses vietā, Liepājā Zivju ielā 3. Tiek uzaicinātas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KRISTĪNE ĀBOLIŅA, personas kods 020191–XXXXX, miršanas datums 12.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 12.07.2023.
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LEONĪDS ZEĻENSKIS, personas kods 040745–XXXXX, miršanas datums 13.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA JAKOVĻEVA, personas kods 251059–XXXXX, miršanas datums 13.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDŽELIKA IRBIŅA, personas kods 070573–XXXXX, miršanas datums 08.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 08.12.2023.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA JONASE, personas kods 190534–XXXXX, miršanas datums 14.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELGA JĒKABSONE, personas kods 240954–XXXXX, miršanas datums 01.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA ŠEVEĻOVA (GALINA SHEVELEVA), personas kods 050641–XXXXX, miršanas datums 12.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS LIEĢENIEKS, personas kods 290454–XXXXX, miršanas datums 25.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZELTĪTE ELVĪRA DILKEVIČA, personas kods 290747–XXXXX, miršanas datums 30.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.