Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums par grozījumiem noteikumos "Liepājas ostas maksas"

Izdarīt noteikumos "Liepājas ostas maksas", kas apstiprināti ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2021. gada 12. novembra lēmumu Nr.130 (prot. Nr. 21, p.1) ("Latvijas Vēstnesis", 16.11.2021., Nr.223 (OP 2021/223.DA9)) šādus grozījumus:
1. Aizstāt vārdus "Likuma par ostām" ar vārdiem "Ostu likuma".
2. Aizstāt 21.3. punktā skaitli un vārdus "0,28 EUR/BT" ar skaitli un vārdiem "0,29 EUR/BT".
3. Aizstāt 25.3. punktā skaitli un vārdus "0,28 EUR/BT" ar skaitli un vārdiem "0,30 EUR/BT".
4. Aizstāt 26.3. punktā skaitli un vārdus "0,22 EUR/BT" ar skaitli un vārdiem "0,24 EUR/BT".
5. Aizstāt 40. punktā skaitli un vārdus "0,20 EUR/BT" ar skaitli un vārdiem "0,22 EUR/BT".
6. Papildināt noteikumus ar 41.11. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
"41.11. velkoņiem, kuriem ir piešķirts statuss "ostas flotes kuģis" – 100%."
7. Aizstāt 45.1. punktā skaitli un vārdus "0,19 EUR/BT" ar skaitli un vārdiem "0,21 EUR/BT".
8. Aizstāt 51.1. punktā skaitli un vārdu "15 EUR" ar skaitli un vārdu "20 EUR".
9. Aizstāt 51.2. punktā skaitli un vārdu "25 EUR" ar skaitli un vārdu "30 EUR".
10. Aizstāt 51.3. punktā skaitli un vārdu "30 EUR" ar skaitli un vārdu "35 EUR".
11. Aizstāt 51.4. punktā skaitli un vārdu "35 EUR" ar skaitli un vārdu "45 EUR".
12. Aizstāt 51.5. punktā skaitli un vārdu "55 EUR" ar skaitli un vārdu "100 EUR".
13. Dzēst 52.2. punktu.
14. Aizstāt 67.1. punktā skaitli un vārdu "40 EUR" ar skaitli un vārdu "55 EUR".
15. Aizstāt 67.2. punktā skaitli un vārdu "50 EUR" ar skaitli un vārdu "70 EUR".
16. Aizstāt 67.3. punktā skaitli un vārdu "60 EUR" ar skaitli un vārdu "80 EUR".
17. Aizstāt 67.4. punktā skaitli un vārdu "70 EUR" ar skaitli un vārdu "95 EUR".
18. Aizstāt 67.5. punktā skaitli un vārdu "80 EUR" ar skaitli un vārdu "110 EUR".
19. Aizstāt 67.6. punktā skaitli un vārdu "100 EUR" ar skaitli un vārdu "135 EUR".
20. Aizstāt 67.7. punktā skaitli un vārdu "120 EUR" ar skaitli un vārdu "160 EUR".
21. Aizstāt 67.8. punktā skaitli un vārdu "130 EUR" ar skaitli un vārdu "175 EUR".
22. Aizstāt 67.9. punktā skaitli un vārdu "140 EUR" ar skaitli un vārdu "190 EUR".
23. Aizstāt 67.10. punktā skaitli un vārdu "150 EUR" ar skaitli un vārdu "205 EUR".
24. Aizstāt 67.11. punktā skaitli un vārdu "200 EUR" ar skaitli un vārdu "270 EUR".
Grozījumi stājas spēkā 2023. gada 1. aprīlī.

Izsoles

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam 1905.gada ielā 11–5A, Liepājā, kadastra Nr. 17009034349, ar kopējo platību 29,2 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 13 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4300 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 11.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.martam jāiemaksā nodrošinājums 430 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Mālu ielā 14–13, Liepājā, kadastra Nr. 17009034359, ar kopējo platību 25 kv.m, kas atrodas divstāvu 13 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2200 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 11.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.martam jāiemaksā nodrošinājums 220 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Uliha ielā 53–2, Liepājā, kadastra Nr. 17009010469, ar kopējo platību 216,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 4 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 56 500 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 11.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.martam jāiemaksā nodrošinājums 5650 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – augošu koku cirte (galvenā izlases un kopšanas cirte) ar stumbra krāju 939,99 m3, kas sastāv no cirsmām: Grīņu iela 1/3, Liepāja, kadastrs: 17000150113, kvartāls 54, nogabali 3, 4, 5, 7–10, 12–43, cirsmas krāja 675,21 m3 un Liedaga iela 9, Liepāja, kadastrs 17000430086, kvartāls 15, nogabali: 32–36, 39–42, 45–47, 49–51, 53, 54; cirsmas krāja 264,78 m3.
Izsolāmās mantas sākuma cena (nosacītā cena) – 47 451,31 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2023.gada 31.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2023.gada 2.marts plkst.13.00.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāpārskaita norādītajā kontā pirkuma summa, kas atbilst starpībai starp augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 20.februārim jāiemaksā nodrošinājums 4745,13 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 29468236.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.01.2023
Reģistrācijas numurs: 40203458380
Firma: SIA "FATS CONNECTION"
Pamatkapitāls: 50 EUR
Adrese: Ezermalas iela 3, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.01.2023
Reģistrācijas numurs: 40203458253
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Noir food and bevereges"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Graudu iela 45 – 9, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 03.02.2023
Reģistrācijas numurs: 40203459460
Firma: SIA "E2mc"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Lāčplēša iela 32 – 10, Liepāja, LV-3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VISVALDIS KLAGIŠS, personas kods 260335–XXXXX, miršanas datums 23.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILZE MUCENIECE, personas kods 200368–XXXXX, miršanas datums 10.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Testaments tiks nolasīts 2023.gada 24.februārī plkst. 11.00 zvērinātas notāres prakses vietā Zivju ielā 3, Liepājā. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA DUMPE, personas kods 240139–XXXXX, miršanas datums 20.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVANS ŅIKIFOROVS, personas kods 050454–XXXXX, miršanas datums 19.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RŪDOLFS LAURIS, personas kods 120630–XXXXX, miršanas datums 28.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 233664.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 21. februārī plkst. 14.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS TISECKIS, personas kods 170570–XXXXX, miršanas datums 19.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTRA ĶIPSTE, personas kods 140936–XXXXX, miršanas datums 12.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 12.09.2023.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LŪCIJA ŠARANDOVA, personas kods 300933–XXXXX, miršanas datums 05.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SKAIDRĪTE ANNA ŠESTOPALOVA, personas kods 060542–XXXXX, miršanas datums 11.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EGILS RUDZĪTIS, personas kods 130939–XXXXX, miršanas datums 08.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA OZERSKA, personas kods 270724–XXXXX, miršanas datums 27.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RITVARS BERGMANIS, personas kods 190358–XXXXX, miršanas datums 14.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SVETLANA CERTA (SVETLANA TSERT), personas kods 050849–XXXXX, miršanas datums 12.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VASILIJS KUZŅECOVS, personas kods 300348–XXXXX, miršanas datums 22.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.