Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, saskaņā ar Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumiem Nr.364 "Par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu", pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Raiņa ielā 25–4B, Liepājā. Kreditori: Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese – Rožu iela 6, Liepāja; SIA Livonijas Nami, adrese – Zivju iela 11/13–7N. Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 39 kv.m un 390/6962 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3814 4b, kadastra Nr. 1700 900 4263. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 7700,00 EUR. Izsoles solis – 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles paziņojumā norādītā izsoles sākuma datuma. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 24.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 770,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 4.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 3.februāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Marekam Rimmam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Bārtas ielā 10–8, Liepājā. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, juridiskā adrese – Raiņa bulvāris 15, Rīga; Sarmīte Dika. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 39,1 kv.m un 3910/29010 kopīpašuma domājamajām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3798 8, kadastra Nr. 1700 902 2743. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 7500,00 EUR. Izsoles solis – 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 24.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 750,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 4.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 3.februāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē par bezmantinieka mantu atzīto mirušajam Andrējam Tauriņam piederošo nekustamo īpašumu Siļķu iela 14–111, Liepāja, kadastra Nr.17009015359. Parādnieks – Andrējs Tauriņš. Piedzinējs – Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900016437, Rožu iela 6, Liepāja. Novērtējums – EUR 13 000,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 35,3 kv.m, kā arī pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 7/1000 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000110080001, un no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 17000110080, kas izvietots renovētā 318.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā Liepājas pilsētas Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009015359. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 13 000,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023.gada 6.janvāris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 6.februāris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 26.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1300,00. Tālr. 63232382.

Uzņēmuma reģistra ziņas


Jaundibināta pārstāvniecība
Reģistrācijas datums: 04.01.2023
Reģistrācijas numurs: 40006025879
Firma: Ārvalsts komersanta VALSTS UZŅĒMUMS "GĀZES TURBOBŪVNIECĪBAS IZPĒTES UN RAŽOŠANAS KOMPLEKSS "ZORJA – MAŠPROJEKT"" pārstāvniecība
Adrese: Franču iela 3, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.01.2023
Reģistrācijas numurs: 40203452250
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fluide"
Pamatkapitāls: 2500 EUR
Adrese: Siļķu iela 25 – 2, Liepāja, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 02.01.2023
Reģistrācijas numurs: 50203451331
Firma: Roof President SIA
Pamatkapitāls: 1000 EUR
Adrese: Siena iela 5 – 6, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 03.01.2023
Reģistrācijas numurs: 40008321164
Nosaukums: "BMW Lion Club"
Adrese: Uliha iela 14 – 18, Liepāja, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIGITA MIRDZA ŠAKERE–PELCMANE, personas kods 111240–XXXXX, miršanas datums 15.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 232532.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 18. janvārī plkst. 14.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS MELDERIS, personas kods 051232–XXXXX, miršanas datums 31.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 31.07.2023.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 232545.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 6. februārī plkst. 15.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties līdz 2023. gada 31. jūlijam zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNDARS ZDANOVIČS, personas kods 110267–XXXXX, miršanas datums 18.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS PELNĒNS, personas kods 011225–XXXXX, miršanas datums 12.08.2011.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PĒTERIS DOBELIS, personas kods 170379–XXXXX, miršanas datums 03.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS PETROVSKIS, personas kods 160472–XXXXX, miršanas datums 16.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMARS JURŠEVSKIS, personas kods 230843–XXXXX, miršanas datums 17.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA VAITKIENE, personas kods 020440–XXXXX, miršanas datums 19.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AĻEFTINA DOBROVOĻSKA, personas kods 060940–XXXXX, miršanas datums 18.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTA ĶEZĒNA, personas kods 180769–XXXXX, miršanas datums 16.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 232402.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 30. janvārī plkst. 14.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.