Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Jeļenai Iļjinai piederošo daļu laulāto kopmantā – ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 13–38, Liepājā, kadastra Nr.17009015989. Parādniece – Jeļena Iļjina. Piedzinēji: (a) Āris Gailišs; (b) Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas Nr.90009112024, Čiekurkalna 1. līnija 1, k–2, Rīga, LV–1026. Novērtējums – EUR 11 500,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā Liepājas pilsētas Ezerkrasta mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr.17009015989, ar kopējo platību 52,5 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 3/220 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000440128001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000440128. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009015989. Otrās izsoles sākumcena – EUR 8625,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 17.novembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 19.decembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 7.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1150,00. Tālr. 63232382.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 15.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40203441172
Firma: SIA "Silk Lab"
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Friča Brīvzemnieka iela 31 – 2N, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40203441825
Firma: SIA Park Estate Holdings
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Klaipēdas iela 43 – 4/6, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 16.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40203441469
Firma: SIA CREATOR
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Mirdzas Ķempes iela 26 – 48, Liepāja, LV–3407

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 14.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40002199390
Firma: IK Autoskola DELTA
Adrese:  Pļavu iela 88, Liepāja, LV–3416

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZENTA BĀRE, personas kods 180838–XXXXX, miršanas datums 08.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 230852.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2022. gada 15. decembrī plkst. 13.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ASTRA SAVINA, personas kods 080752–XXXXX, miršanas datums 14.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS VASIĻJEVS (IURII VASILEV), personas kods 310155–XXXXX, miršanas datums 06.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 09.10.2023.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS CVETKOVS, personas kods 180153–XXXXX, miršanas datums 20.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OSKARS TETERIS, personas kods 090178–XXXXX, miršanas datums 14.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS VIŠŅAKOVS, personas kods 021152–XXXXX, miršanas datums 14.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 230701.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2022. gada 30. novembrī plkst. 12.30 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELMARS LAIMONS BERTRAMS, personas kods 060937–XXXXX, miršanas datums 15.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNARS RUNGOVSKIS, personas kods 250931–XXXXX, miršanas datums 12.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas Liepājā lietvedībā atrodas SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.C20 2317 09 Lindorff Oy Latvijas filiāles prasībā pret Guntaru Ozolu par parāda piedziņu, ko izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone. Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam GUNTARAM OZOLAM, dzim. 1979.gada 10.jūlijā, ka minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā Kurzemes rajona tiesā Liepājā 2023.gada 12.janvārī. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023.gada 12.janvārī. Tiesa informē, ka atbildētājam Guntaram Ozolam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina VIKTORIJU ŠČETIŅINU, dzim.1988.gada 30.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta – Spīdolas iela 4–17, Liepāja, ierasties uz tiesas sēdi 2023.gada 10.janvārī plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, 18.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69411522, Liepājas pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Viktoriju Ščetiņinu un Alekseju Gordejevu par aizgādības tiesību atņemšanu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina NADEŽDU MUŅKOVU, dzim.1956.gada 8.jūnijā, ierasties uz tiesas sēdi 2023. gada 5.janvārī plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, 3.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C69347022, Jāņa Upenieka prasībā pret Nadeždu Muņkovu par laulības šķiršanu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņas klātbūtnes.