Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadīto nedēļu izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Eduardam Eglītim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Krūmu ielā 30–29, Liepājā. Piedzinējs: MAS PNB Banka, adrese – Elizabetes iela 15–2, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 52,1 kv.m un 521/43200 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2621 29, kadastra Nr. 1700 901 7189. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 24 100,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena – 18 075,00 EUR. Izsoles solis – 600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 29.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2410,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 9.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 9.decembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.9 zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, otrajā izsolē pārdod Inetai Karzonei piederošo 1/4 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Krusta iela 1–72, Liepāja, kadastra numurs 1700 901 2866. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 72 ar kopējo platību 47,8 m², kopīpašuma 478/36109 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 17000310143001), kopīpašuma 478/36109 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 17000310143003), kopīpašuma 478/36109 domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 17000310143). 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma īpašniece – Ineta Karzone. Piedzinējs: Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā, juridiskā adrese: Akmeņu iela 14, Rīga. 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums – 6200,00 EUR. Otrā izsoles sākumcena – 4650,00 EUR. Izsoles solis –100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 29.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 620,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr.LV09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums – 2022. gada 9.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 9.decembris plkst. 13.00.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40203440514
Firma: SIA "Irvik & Co"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Dzērves iela 25 – 8, Liepāja, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 03.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40203438721
Firma: WeldMetal SIA
Pamatkapitāls: 2600 EUR
Adrese: Ezermalas iela 9, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40203440393
Firma: SIA "CARS–INFO"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Kungu iela 19 – 15, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40203439163
Firma: SIA LĪGUTI 2
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Kungu iela 36 – 3, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 02.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40203438219
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Emrāta"
Pamatkapitāls: 5 EUR
Adrese: Nīcas iela 13A, Liepāja, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40203439572
Firma: SIA "SCRR"
Pamatkapitāls: 1000 EUR
Adrese: Pļavu iela 39/41 – 4, Liepāja, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40203440406
Firma: SIA Smoothie & fresh juice
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Strazdu iela 14 – 25, Liepāja, LV–3405

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 07.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40008319719
Nosaukums: Biedrība Mūsu Nams
Adrese: Kaiju iela 12/14 – 1, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 07.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40008319704
Nosaukums: Shark Club
Adrese: Klaipēdas iela 114 – 39, Liepāja, LV–3416

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS NOZDRAČEVS, personas kods 121267–XXXXX, miršanas datums 17.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA SALMIŠĶE, personas kods 210646–XXXXX, miršanas datums 11.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRIS OTAŅĶIS, personas kods 290956–XXXXX, miršanas datums 11.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JANĪNA MARGĒVIČA, personas kods 010133–XXXXX, miršanas datums 31.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 31.07.2023.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 230625.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 9. janvārī plkst. 13.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties līdz 2023. gada 31. jūlijam zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: FRICIS ROGA, personas kods 250118–XXXXX, miršanas datums 19.03.1997.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TAMARA PETRUŠINA (TAMARA PETRUSHINA), personas kods 160347–XXXXX, miršanas datums 10.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HARIJS ŠULCS, personas kods 100942–XXXXX, miršanas datums 09.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARTJOMS JURČENKO, personas kods 130888–XXXXX, miršanas datums 05.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIHAILS PEREVERZEVS (MIKHAIL PEREVERZEV), personas kods 081147–XXXXX, miršanas datums 24.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PJOTRS PASTUHOVS, personas kods 270860–XXXXX, miršanas datums 30.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪNA KEIŠA, personas kods 260441–XXXXX, miršanas datums 09.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS REINIKS, personas kods 180838–XXXXX, miršanas datums 28.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARTŪRS ŠENBRŪNS, personas kods 160254–XXXXX, miršanas datums 08.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RENĀTE TARASOVSKA, personas kods 250848–XXXXX, miršanas datums 12.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 13.02.2023.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS STEPANČUKS, personas kods 050332–XXXXX, miršanas datums 14.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA DJAČENKO (GALINA DIACHENKO), personas kods 131052–XXXXX, miršanas datums 20.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS EIDIŅŠ, personas kods 020248–XXXXX, miršanas datums 13.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZENONS KUDEVIČS (ZENONAS KUDEVICIUS), personas kods 270441–XXXXX, miršanas datums 23.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 23.09.2023.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS SĻEPECS (ALEXANDER SLEPETS), personas kods 060972–XXXXX, miršanas datums 11.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: FILAMENA VITORTA, personas kods 300532–XXXXX, miršanas datums 24.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 25.03.2023.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KRIŠJĀNIS BALODIS, personas kods 160370–XXXXX, miršanas datums 13.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA GRĪNVALDE, personas kods 051230–XXXXX, miršanas datums 26.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARKĀDIJS TUNIKS (ARKADIY TUNIK), personas kods 200536–XXXXX, miršanas datums 19.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LARISA MERIMSKA, personas kods 300851–XXXXX, miršanas datums 28.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ĶEZBERIS, personas kods 130250–XXXXX, miršanas datums 24.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRĒNA ĢIBIETE, personas kods 300346–XXXXX, miršanas datums 26.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ZUNDE, personas kods 240658–XXXXX, miršanas datums 18.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDVĪNS ĢIBIETIS, personas kods 030639–XXXXX, miršanas datums 07.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LILIJA ANNA ŠĒNBERGA, personas kods 260838–XXXXX, miršanas datums 17.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RUDĪTE BERGA, personas kods 270753–XXXXX, miršanas datums 22.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS TREILĪBS, personas kods 040829–XXXXX, miršanas datums 09.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĀRIJA VINIJA KĀRKLIŅA, personas kods 140245–XXXXX, miršanas datums 12.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi nokārtot saistības


ANDRIS PINNIS, personas kods 3004XX–XXXXX,
BRĪDINĀJUMS Nr. 800227
Par Kreditēšanas līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 800227, pirmstermiņa atmaksu
SIA "Kredīts biznesam", vienotais reģistrācijas Nr. 45403052753 (turpmāk tekstā – Sabiedrība), informē, ka saskaņā ar Kreditēšanas līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 800227 (turpmāk tekstā – Līgums) Atmaksas grafiku Andrim Pinnim (Andris Pinnis), pers. kods 3004XX–XXXXX, ir izveidojies maksājumu kavējums – 49 kalendārās dienas, kas ir atzīstams par būtisku Līguma pārkāpumu (Aizņēmējs ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas neveic vai neveic pilnā apmērā aizdevuma atmaksu saskaņā ar līguma grafiku).
Līguma 3.7. apakšpunkts paredz, ka konstatējot šādu Līguma pārkāpumu Sabiedrībai ir tiesības prasīt pirmstermiņa Līguma saistību izpildi, nosakot jaunu aizdevuma atmaksas termiņu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Sabiedrība pieprasa Andrim Pinnim (Andris Pinnis), pers. kods 3004XX–XXXXX, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Brīdinājuma saņemšanas dienas veikt pirmstermiņa aizdevuma atmaksu, kas uz 2022.gada 29.augustu ir EUR 9131,35 (neatmaksātais aizdevums EUR 8700,00, lietošanas procenti EUR 361,61, nokavējuma procenti EUR 44,85 un līgumsods EUR 24,89), pretējā gadījumā Sabiedrība vienpusēji atkāpsies no Līguma un iesniegs tiesā prasības pieteikumu par ķīlas labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vēršot piedziņu uz ķīlu – nekustamo īpašumu Brīvības iela 84–8, Liepāja, kadastra numurs 1700 901 5446.
Lūgums ņemt vērā, ka pirms maksājuma veikšanas ir nepieciešams sazināties ar maksājuma saņēmēju, lai precizētu aktuālo parāda summu, kāda būs maksāšanas dienā vai izteiktu pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esību, apmēru un samaksas termiņu.
Paziņo zv. notāre I. Popele.

MĀRIS EIZENGRAUDIŅŠ, personas kods 1705XX–XXXXX,
BRĪDINĀJUMS Nr. 101386
Par Kreditēšanas līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 101386, pirmstermiņa atmaksu
SIA "LATVIJAS HIPOTĒKA", vienotais reģistrācijas Nr. 40103162565 (turpmāk tekstā – Sabiedrība), informē, ka saskaņā ar Kreditēšanas līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 101386 (turpmāk tekstā – Līgums) Atmaksas grafiku Mārim Eizengraudiņam (Māris Eizengraudiņš), pers. kods 1705XX–XXXXX, ir izveidojies maksājumu kavējums – 75 kalendārās dienas, kas ir atzīstams par būtisku Līguma pārkāpumu (Aizņēmējs ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas neveic vai neveic pilnā apmērā aizdevuma atmaksu saskaņā ar līguma grafiku).
Līguma 3.7. apakšpunkts paredz, ka, konstatējot šādu Līguma pārkāpumu, Sabiedrībai ir tiesības prasīt pirmstermiņa Līguma saistību izpildi, nosakot jaunu Aizdevuma atmaksas termiņu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Sabiedrība pieprasa Mārim Eizengraudiņam (Māris Eizengraudiņš), pers. kods 1705XX–XXXXX, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Brīdinājuma saņemšanas dienas veikt pirmstermiņa aizdevuma atmaksu, kas uz 2022.gada 23.augustu ir EUR 12 452,47 (neatmaksātais aizdevums EUR 11 847,93, lietošanas procenti EUR 519,87, nokavējuma procenti EUR 35,97 un līgumsods EUR 48,70), pretējā gadījumā Sabiedrība vienpusēji atkāpsies no Līguma un iesniegs tiesā prasības pieteikumu par ķīlas labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vēršot piedziņu uz ķīlu – nekustamo īpašumu Vērgales iela 4–14, Liepāja, kadastra numurs 1700 900 8941.
Lūgums ņemt vērā, ka pirms maksājuma veikšanas ir nepieciešams sazināties ar maksājuma saņēmēju, lai precizētu aktuālo parāda summu, kāda būs maksāšanas dienā vai izteiktu pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esību, apmēru un samaksas termiņu.
Paziņo zv. notāre I. Popele.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69271422 Liepājas Jūrniecības koledžas vienkāršotās procedūras prasībā pret ŅIKITU ĻEVČENKO par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam Ņikitam Ļevčenko, dzim. 1995.gada 21.decembrī, norādītā dzīvesvieta: MAALINKATU 14 C22, 48600 KOTKA, Somija, ka 2023.gada 19.janvārī tiesnese I.Pelnēna minēto Liepājas Jūrniecības koledžas vienkāršotās procedūras prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtais saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023.gada 19.janvārī. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētājs Ņikita Ļevčenko ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem un izgatavot to atvasinājumus, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, saņemt spriedumu, lēmumu un citus lietā esošos dokumentus vai to atvasinājumus, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kuras tām piešķirtas ar šo likumu, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam Ņikitam Ļevčenko ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus – paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.manastiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi" vai vietnē www.elieta.lv. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69271722, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret Sandru Veismani par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai SANDRAI VEISMANEI, dzim. 1979.gada 23.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta – 118 Lymington drive, Bradford bd4 9hb, Lielbritānija, ka 2023.gada 17.janvārī tiesnese M.Jansone minēto SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasību izskatīs rakstveida procesā un lietā pieņemtā saīsinātā sprieduma noraksts būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023.gada 17.janvārī, kas uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētāja Sandra Veismane ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Sandrai Veismanei ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69381322, OU "Aktiva Finants" vienkāršotās procedūras prasībā pret Ivaru Kadiķi par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam IVARAM KADIĶIM, dzim. 1973.gada 29.martā, deklarētā dzīvesvieta – Toma iela 51–3A, Liepāja, ka 2022.gada 9.decembrī tiesnese Inta Pūce minēto OU "Aktiva Finants" vienkāršotās procedūras prasību izskatīs rakstveida procesā un lietā pieņemtais saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 9.decembrī, kas uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2. daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētājs Ivars Kadiķis ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, saņemt spriedumu, lēmumu un citus lietā esošos dokumentus vai to atvasinājumus, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kuras tām piešķirtas ar šo likumu, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Ivaram Kadiķim ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumu. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

Kurzemes rajona tiesas Liepājā lietvedībā atrodas Luminor Bank AS un SIA "PAUS KONSULTS" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.C20 3083 11 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles (tagad Luminor Bank AS) prasībā pret Andri Ludbāržu par parāda piedziņu, ko izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone. Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam ANDRIM LUDBĀRŽAM, dzim. 1973.gada 6.novembrī, ka minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā Kurzemes rajona tiesā Liepājā 2023.gada 23.janvārī. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023.gada 23.janvārī. Tiesa informē, ka atbildētājam Andrim Ludbāržam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69401022 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā pret Annu Grigorievu un Nataļju Petrovu par naudas piedziņu. Kurzemes rajona tiesa paziņo NATAĻJAI PETROVAI, dzim. 1957. gada 4. septembrī, kuras nekustamā īpašuma adrese ir Turaidas ielā 16–37, Liepājā, ka civillietu 2022. gada 19. decembrī rakstveida procesā izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ilze Fišere, kurai atbildētāja var pieteikt noraidījumu, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022. gada 19. decembra.