Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Liepājas ūdens", reģ. Nr. 42103000897, adrese K. Valdemāra iela 12, Liepāja, 2022. gada 26. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus, kuri ir aprēķināti saskaņā ar "Ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodiku". Salīdzinoši ar spēkā esošiem tarifiem, izmainīta viena pozīcija – izdevumi par elektroenerģiju.

Ūdensapgāde
Spēkā esošais tarifs (bez PVN) 0,81 EUR/m3

Piedāvātais tarifs no 01.12.2022. (bez PVN) 0,98 EUR/m3
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%). 20,99

Piedāvātais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN) 1,00 EUR/m3
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%) 2,04

Kanalizācija
Spēkā esošais tarifs (bez PVN) 1,05 EUR/m3

Piedāvātais tarifs no 01.12.2022. (bez PVN)  1,31 EUR/m3
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%). 24,76

Piedāvātais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN) 1,35 EUR/m3
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%) 3,05

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. decembri un ar 2023. gada 1. maiju. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas cenu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektiem lietotājs var K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30), piektdienās no 9.00 līdz 14.00, iepriekš sazinoties ar Sarmīti Jēkabsoni pa tālruni 63423417.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Liepājā, K. Valdemāra ielā 12, faksa Nr. 63423417, e–pasts: lu@liepajas–udens.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrejam Kravcovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rojas ielā 36 – 56, Liepājā. Piedzinējs: SIA Ezerkrasta Nams, juridiskā adrese – Rojas iela 36, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 35,4 m2 un 354/35855 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000077789 56, kadastra Nr. 1700 902 8241. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 20 600,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 20.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2060,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 30.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 31.oktobris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Uldim Šteinbergam piederošās 197/62843 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 150, Liepājā. Piedzinēji: SIA B2Kapital, juridiskā adrese – Dzirnavu iela 41 – 10, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no garāžas Nr.A–59, Brīvības ielā 150, Liepājā, garāžas ēkā ar kadastra apzīmējumu 1700 023 0078 002. Garāžas Nr.A–59 platība 19,7 m2. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma (197/62843 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 1300,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 20.oktobrim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 130,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 30.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 31.oktobris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Vladimiram Kuļikovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Raiņa ielā 26, Liepājā. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese – Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 636 m2 un divām būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3236, kadastra Nr. 1700 020 0321. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 46 800,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 35 100,00 EUR. Izsoles solis 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums – 2022. gada 5. oktobrī un izsoles noslēgums – 2022. gada 4. novembrī plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2022. gada 25. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 850,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr.LV25116610021, depozīta kontā – Valsts kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 26.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40203428988
Firma: ENFINITY ONE SIA
Pamatkapitāls: 2700 EUR
Adrese: Celtnieku iela 15/17 – 10, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40203429432
Firma: SIA CarChain
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Sūnu iela 13, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40203429860
Firma: SIA "EGConstruction"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Usmas iela 8, Liepāja, LV–3411

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 26.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40002197968
Firma: IK NIMO72
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 6 – 35

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 28.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40008318874
Nosaukums: "Etnogrupa KURŠU SIEVAS"
Adrese: Dzērves iela 13 – 29, Liepāja, LV–3411

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 26.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40008318766
Nosaukums: Dārzkopju biedrība "Ječu dārzs"
Adrese: Eduarda Tisē iela 48 – 37, Liepāja, LV–3411

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VASILIJS NEŅUKS, personas kods 211061–XXXXX, miršanas datums 13.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAIDA SIKSNA, personas kods 050149–XXXXX, miršanas datums 05.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS KURAĻENKO, personas kods 260248–XXXXX, miršanas datums 24.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NADEŽDA VORONKOVIČA, personas kods: 300935–XXXXX, miršanas datums 20.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 228834.
Testaments tiks nolasīts 2022.gada 18.oktobrī plkst.12.00 zvērinātas notāres Vinetas Novckas birojā, Zivju ielā 3, Liepājā. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JOZS MAŅUKS, personas kods 180753–XXXXX, miršanas datums 11.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA VEPRE, personas kods 250738–XXXXX, miršanas datums 18.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INTA ANITA VOLKEVIČA, personas kods 210260–XXXXX, miršanas datums 07.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GRAŽINA ĢIBIETE, personas kods 141050–XXXXX, miršanas datums 09.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALERIJS STRETOVIČS (VALERY STRETOVICH), personas kods 130651–XXXXX, miršanas datums 06.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRINA LAVRENTJEVA, personas kods 160963–XXXXX, miršanas datums 11.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OĻEGS ŅIKANDROVS, personas kods 201076–XXXXX, miršanas datums 18.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi nokārtot saistības


Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.6 zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas lietvedībā atrodas Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Nodokļu administrācijas 2022.gada 24.augustā izdotais lēmums–izpildrīkojums lietā Nr.140–1/2.5.54 par parāda piedziņu 286,66 EUR no ALEKSEJA STRAHA, dzim. 1974.gada 25.decembrī, par labu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai, reģ.Nr.90000063185. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 375,75 EUR ne vēlāk kā līdz 2022.gada 11.oktobrim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568.pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Kurzemes apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģistrācijas Nr.04077112501, depozīta kontā Nr.LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.01358/006/2022 un parādnieka vārds, uzvārds. Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja saistības netiks dzēstas norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 406,00 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu. Ja minētā saistība ir dzēsta, tad uzaicinu iesniegt dokumentu, kas to apliecina.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa informē 1975. gada 19. novembrī dzimušo ULDI SPRŪDU, pēdējā zināmā dzīvesvieta: K. Ukstiņa iela 24–3, Liepāja, ka 2022. gada 28. septembrī slēgtā tiesas sēdē izskatīta civillieta Liepājas pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Uldi Sprūdu ar trešo personu Alisi Kanderi par aizgādības tiesību atņemšanu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 187. panta otro daļu un 199. panta pirmo daļu paziņojam, ka spriedums būs sastādīts un pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022. gada 28. oktobra. Pēc jūsu lūguma nosūtīsim sprieduma norakstu uz norādīto elektroniskā pasta adresi vai, ja tas nav pieejams, uz norādīto pasta adresi.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69341922, Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "LIEPĀJAS VOLGA" vienkāršotās procedūras prasībā pret EDVĪNU MILLERU par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam Edvīnam Milleram, dzim. 1970.gada 11.oktobrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta – Pulkveža Brieža ielā 13–1, Liepājā, ka 2022.gada 1.novembrī tiesnese I. Pelnēna minēto Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "LIEPĀJAS VOLGA" vienkāršotās procedūras prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtais saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022.gada 1.novembra. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētājam Edvīnam Milleram ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem un izgatavot to atvasinājumus, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, saņemt spriedumu, lēmumu un citus lietā esošos dokumentus vai to atvasinājumus, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kuras tām piešķirtas ar šo likumu, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam Edvīnam Milleram ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus – paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.manastiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi" vai vietnē www.elieta.lv. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

Kurzemes rajona tiesas Liepājā lietvedībā atrodas SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.C20 4531 10 Lindorff Oy Latvijas filiāles prasībā pret Konstantīnu Kuzminu par parāda piedziņu, ko izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone. Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam KONSTANTĪNAM KUZMINAM, dzim. 1981.gada 1.janvārī, ka minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā Kurzemes rajona tiesā Liepājā 2022.gada 17.novembrī. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 17.novembrī. Tiesa informē, ka atbildētājam Konstantīnam Kuzminam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69353322 Liepājas valstspilsētas pašvaldības vienkāršotas procedūras prasībā pret AMANDU RAMANAUSKU par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai Amandai Ramanauskai, dzim. 1996.gada 28.februārī, ka lieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā 2022.gada 8.novembrī. Informējam, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese L. Laure. Izskaidrojam, ka atbilstoši Civilprocesa likuma 20.pantam pusēm ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei. 2022.gada 8.novembrī saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā. Informējam, ka lūgumu par pilna sprieduma sastādīšanu iesniedz tiesai 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Vienlaikus izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu šajā likumā minētās pušu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Tāpat informējam, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, pēc puses rakstveida lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69323322 Liepājas valstspilsētas pašvaldības vienkāršotas procedūras prasībā pret SANDI BALODI par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam Sandim Balodim, dzim. 1973.gada 3.jūlijā, ka lieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā 2022.gada 16.novembrī. Informējam, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis A.Lapiņš. Izskaidrojam, ka atbilstoši Civilprocesa likuma 20.pantam pusēm ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. 2022.gada 16.novembrī saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā. Informējam, ka lūgumu par pilna sprieduma sastādīšanu iesniedz tiesai 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Vienlaikus izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu šajā likumā minētās pušu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Tāpat informējam, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, pēc puses rakstveida lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību.