Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Vitālijam Maksimovam piederošo nekustamo īpašumu (4/30 domājamās daļas), kas atrodas Ķieģeļu ielā 21, Liepājā. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 595 m2, divām dzīvojamām ēkām un trīs palīgceltnēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3022, kadastra Nr. 1700 034 0202. Izsolē tiek pārdotas 4/30 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, dzīvoklis Nr.3, ar kopējo platību 31,4 m2 un domājamai daļai atbilstošais zemes gabals. Nekustamā īpašuma (4/30 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 1500,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 10.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 150,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 20.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 20.oktobris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Girtam Darjus (Girtas Darius) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Talsu ielā 51 – 7, Liepājā. Piedzinēji: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, Liepājas pilsētas būvvalde, adrese: Peldu iela 5, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 25,3 m2 un 253/2030 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas (dabā neatrodas), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2910 7, kadastra Nr. 1700 902 5362. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 1600,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 1200,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 10.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 160,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 20.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 20.oktobris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Olgai Naidenovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Talsu ielā 51 – 8, Liepājā. Piedzinēji: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, juridiskā adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, Liepājas pilsētas būvvalde, juridiskā adrese: Peldu iela 5, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 25,3 m2 un 253/2030 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas (dabā neatrodas), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2910 8, kadastra Nr. 1700 902 7212. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 1600,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 1200,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 10.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 160,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 20.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 20.oktobris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Maksimam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Talsu ielā 51 – 3, Liepājā. Piedzinēji: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, juridiskā adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, Liepājas pilsētas būvvalde, juridiskā adrese: Peldu iela 5, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 25,3 m2 un 253/2030 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas (dabā neatrodas), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2910 3, kadastra Nr. 1700 901 7578. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 1600,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 1200,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 10.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 160,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 20.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 20.oktobris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40203427484
Firma: SIA "Verši elektrum"
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Jūrmalas iela 3 – 8, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 23.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40203428634
Firma: SIA "Doner Kebab"
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Kaktu iela 3 – 2, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40203427520
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pina Colada"
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Klāva Ukstiņa iela 6 – 5, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40203427361
Firma: SIA KK2
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese:  Lielā iela 12 – 70, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 23.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40203428600
Firma: SIA "Top4 Real estate"
Pamatkapitāls: 2 EUR
Adrese: Rojas iela 7 – 52, Liepāja, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 23.09.2022
Reģistrācijas numurs: 50203428941
Firma: SIA "Egijas Urbānes ģimenes ārsta prakse"
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Vidusceļa iela 34, Liepāja, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40203428009
Firma: "DAUGAVPILS SAULES PARKS" SIA
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Zāļu iela 40, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40203427357
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FAM SOLUTIONS"
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Zvejnieku aleja 7 – 17, Liepāja, LV–3401

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 22.09.2022
Reģistrācijas numurs: 50002197851
Firma: IK MS56
Adrese: Eduarda Tisē iela 52 – 19, Liepāja, LV–3411

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 20.09.2022
Reģistrācijas numurs: 50008318611
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Krūmu iela 15"
Adrese: Krūmu iela 15 – 6

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANTOŅINA ISLAMOVA (ANTONINA ISLAMOVA), personas kods 030355–XXXXX, miršanas datums 13.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OSVALDS VIRDZENIEKS, personas kods 150462–XXXXX, miršanas datums 29.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INĀRA VOROBJOVA, personas kods 120256–XXXXX, miršanas datums 11.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĻUDVIKA INA GEDJUNA, personas kods 020244–XXXXX, miršanas datums 21.01.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STASE GRUNDMANE, personas kods 051126–XXXXX, miršanas datums 19.09.2007.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTRA MELIUSE, personas kods 110245–XXXXX, miršanas datums 03.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KONSTANTĪNS BIHTEMIROVS, personas kods 120636–XXXXX, miršanas datums 27.02.2013.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SOFIJA JEVSTRATOVA, personas kods 191233–XXXXX, miršanas datums 14.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2022. gada 20. oktobrī plkst. 10.00 Liepājas Universitātē (Liepāja, Lielā iela 14, 203. telpa) klātienē un tiešsaistē Zoom platformā notiks Liepājas Universitātes Valodniecības un literatūrzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā RAFAELS MARTINS KALVO (RAFAEL MARTÍN CALVO) aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "An Analytical Framework for the Description of Evaluative Morphology Resources: Contrastive Analysis of Evaluative Forms in Spanish and Latvian / Vērtējummorfoloģijas līdzekļu analītiskā apraksta ietvars: spāņu un latviešu valodas vērtējumformu kontrastīvā analīze" zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai valodniecībā un literatūrzinātnē.
Recenzenti: Dr. philol. Andra Kalnača (LU Humanitāro zinātņu fakultāte); Dr. philol. Jānis Sīlis (Ventspils Augstskola); Dr. paed. Ieva Margeviča–Grinberga (LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte).
Ar promocijas darbu no 2022. gada 1. oktobra var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14) un Liepājas Universitātes interneta vietnē (www.liepu.lv > zinātne, pētniecība, inovācijas > promocijas darbi > aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi).

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69358122 biedrības "Krūmu 38" prasībā pret NINU ALEKSANDROVU par naudas piedziņu. Kurzemes rajona tiesa paziņo Ninai Aleksandrovai, dzim. 1952. gada 21. septembrī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Krūmu ielā 38–34, Liepājā, ka civillietu 2022. gada 31. oktobrī rakstveida procesā izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ilze Fišere, kurai atbildētāja var pieteikt noraidījumu, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022. gada 31. oktobra.

Kurzemes rajona tiesas tiesvedībā atrodas civillieta Nr.C69350522, Liepājas valstspilsētas pašvaldība vienkāršotās procedūras prasībā pret ALEKSANDRU GROŠEVU par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam Aleksandram Groševam, dzim. 1970.gada 9.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Liepājā, Siļķu ielā 16–42, ka 2022.gada 30.novembrī tiesnese M. Jansone minēto Liepājas valstspilsētas pašvaldības prasību izskatīs rakstveida procesā un lietā pieņemtā saīsinātā sprieduma noraksts būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 30.novembrī, kas uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētājs Aleksandrs Groševs ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Aleksandram Groševam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69359122 Liepājas valstspilsētas pašvalbības prasībā pret Viktoriju Ščetiņinu par naudas piedziņu. Kurzemes rajona tiesa paziņo VIKTORIJAI ŠČETIŅINAI, dzim. 1988. gada 30. maijā, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Spīdolas ielā 4–17, Liepājā, ka civillietu 2022. gada 31. oktobrī rakstveida procesā izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ilze Fišere, kurai atbildētāja var pieteikt noraidījumu, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022. gada 31. oktobra.

Kurzemes rajona tiesas Liepājā lietvedībā atrodas SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr. C20 4623 10 Lindorf Oy Latvijas filiāles prasībā pret Irinu Milovidovu par parāda piedziņu, ko izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone. Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājai IRINAI MILOVIDOVAI, dzim. 1970.gada 6.jūlijā, ka minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā Kurzemes rajona tiesā Liepājā 2022.gada 21.novembrī. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 21.novembrī. Tiesa informē, ka atbildētājai Irinai Milovidovai ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētāja ir tiesīga izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam VLADIMIRAM ŽOHOVAM, dzim. 1966.gada 24.martā, ka rakstveida procesā 2022.gada 20.oktobrī Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts Luminor Bank AS un SIA "Intrum Latvia" iesniegtais pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr.C20245609 AS "DNB NORD Banka" prasībā pret Vladimiru Žohovu par parāda piedziņu.