Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles


Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Normundam Sovinskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Vītolu ielā 3–2, Liepājā. Piedzinējs: SIA Namu serviss Apse, juridiskā adrese – Zivju iela 11/13–7N, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 41,3 kv.m un 33/1000 kopīpašuma domājamajām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2463 2, kadastra Nr. 1700 901 6078. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 27 100,00 EUR. Izsoles solis – 1200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 22.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2710,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 2.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 3.oktobris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Eduardam Eglītim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Krūmu ielā 30–29, Liepājā. Piedzinējs: MAS PNB Banka, adrese – Elizabetes iela 15–2, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 52,1 kv.m un 521/43200 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2621 29, kadastra Nr. 1700 901 7189. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 24 100,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 22.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2410,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 2.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 3.oktobris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA BALTKOM, juridiskā adrese – Oskara Kalpaka iela 5/9, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Oskara Kalpaka ielā 5/7/9, Liepājā. Piedzinēji: AS Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, juridiskā adrese – Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga; Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese – Rožu iela 6, Liepāja; SIA Dzīvokļu celtniecības kompānija Arkada, juridiskā adrese – Osipenko iela 41/5, Tjumeņa, Tjumeņas apgabals, Krievijas Federācija. Nekustamais īpašums sastāv no ēkām, būvēm un izbūvēm (skatīt īpašuma novērtējumu), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2959, kadastra Nr. 1700 520 0192. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 76 200,00 EUR. Izsoles solis – 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 22.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 7620,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 2.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 3.oktobris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40203423497
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKME Pro"
Pamatkapitāls: 2 EUR
Adrese: Bērzu iela 14 – 10, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40203423389
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nerdes"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Daugavas iela 4 – 49, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40203423478
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEREL"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Daugavas iela 4 – 49, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40203423092
Firma: SIA Favela Productions
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Lielā iela 2 – 31, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40203423552
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Swotzy"
Pamatkapitāls: 200 EUR
Adrese: Matīsa Gūtmaņa iela 24, Liepāja, LV-3401

Individuākais komersants
Reģistrācijas datums: 31.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40002197370
Firma: IK LAIKI
Adrese: Dzintaru iela 44A

Individuākais komersants
Reģistrācijas datums: 31.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40002197351
Firma: IK "JNST"
Adrese: Reiņu meža iela 6 – 25, Liepāja, LV-3407

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 01.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40008318107
Nosaukums:  "Mazdārziņu apsaimniekotāju biedrība "Dravenieki""
Adrese: Atmodas bulvāris 14A – 23, Liepāja, LV-3414

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA BRIEDE, personas kods 261237–XXXXX, miršanas datums 26.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSEJS ŠIDLOVSKIS, personas kods 281271–XXXXX, miršanas datums 19.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS BURĢIS, personas kods 211040–XXXXX, miršanas datums 21.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 227735.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2022. gada 3. oktobrī plkst.15.30 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RASMA STRAUTMANE, personas kods 120340–XXXXX, miršanas datums 31.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS GROSGALIS, personas kods 021137–XXXXX, miršanas datums 20.11.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MUDRĪTE ELZA GĀLIŅA, personas kods 150543–XXXXX, miršanas datums 04.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ĒRGLIS, personas kods 130540–XXXXX, miršanas datums 22.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAISA KUDAKAJEVA, personas kods 010349–XXXXX, miršanas datums 23.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZILVIJA VILMA GRIETĒNA, personas kods 010139–XXXXX, miršanas datums 21.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGORS ĻEŠČENKO, personas kods 281264–XXXXX, miršanas datums 01.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGORS SIMSONS, personas kods 010570–XXXXX, miršanas datums 04.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KLEMENTĪNE BURAJA, personas kods 240241–XXXXX, miršanas datums 16.03.2015.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS PAVLOVS, personas kods 180357–XXXXX, miršanas datums 31.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas (Liepājā) lietvedībā atrodas SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.3–12/1614/08 Lindorff Oy Latvijas filiāles pieteikumā pret ALEKSANDRU JERJOMINU par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā, ko izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone. Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam Aleksandram Jerjominam, dzim. 1985.gada 14.aprīlī, ka minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā Kurzemes rajona tiesā 2022.gada 24.oktobrī. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 24.oktobrī. Tiesa informē, ka atbildētājam Aleksandram Jerjominam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.