Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.9 zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, pirmajā izsolē pārdod Inetai Karzonei piederošo 1/4 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Krusta iela 1–72, Liepāja, kadastra numurs 1700 901 2866. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 72 ar kopējo platību 47,8 m², kopīpašuma 478/36109 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 17000310143001), kopīpašuma 478/36109 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 17000310143003), kopīpašuma 478/36109 domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 17000310143). 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma īpašniece – Ineta Karzone. Piedzinējs – Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā, juridiskā adrese: Akmeņu iela 14, Rīga. 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 6200,00 EUR. Izsoles solis –100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 8.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 620,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr.LV09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums – 2022. gada 19.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 19.septembris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Mārim Priedolam piederošo nekustamo īpašumu Liepājas iela 7–2, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 64059001213. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.2 Liepājas ielā 7, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā, 39,8 kv.m platībā, 17/100 domājamajām daļām no būves, kadastra apzīmējums 64050100193001, 17/100 domājamajām daļām no būves, kadastra apzīmējums 64050100193002, 17/100 domājamajām daļām no zemes, kadastra apzīmējums 64050100193. Piedzinēja – valsts; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV–1050; Anda Priedola. Nekustamā īpašuma novērtējums – 2700 EUR, izsoles sākumcena – 2700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis –120,00 EUR. Izsole sāksies 2022. gada 17.augustā un noslēgsies 2022. gada 16. septembrī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 6.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 270,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Santai Rusmanei piederošās 178/10275 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Liepājā, Nākotnes ielā 14, kadastra Nr. 17005020160. Nekustamais īpašums sastāv no 178/10275 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Liepājā, Nākotnes ielā 14, kadastra Nr. 17005020160, ar zemesgrāmatas nodalījumā reģistrētām atsevišķas lietošanas tiesībām uz garāžu Nr. 47 ar kopējo platību 17,8 kv.m. Piedzinējs – Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums – 1700 EUR, izsoles sākumcena – 1700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis –170,00 EUR. Izsole sāksies 2022. gada 17.augustā un noslēgsies 2022. gada 16. septembrī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 6.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 170,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Valerijam Kazakam piederošās 186/3642 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Liepājā, Kuģinieku ielā 3, kadastra Nr. 17005310162. Nekustamais īpašums sastāv no 186/3642 domājamajām daļām no nekustamā īpašuma Liepājā, Kuģinieku ielā 3, kadastra Nr. 17005310162, ar zemesgrāmatas nodalījumā reģistrētām atsevišķas lietošanas tiesībām uz garāžu Nr. 8 ar kopējo platību 18,6 kv.m. Piedzinējs – Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja; AS Latvijas gāze, jurridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, AS "PrivatBank", juridiskā adrese: Muitas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums – 4600 EUR, izsoles sākumcena – 4600 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis –460,00 EUR. Izsole sāksies 2022. gada 17.augustā un noslēgsies 2022. gada 16. septembrī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 6.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 460,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Romānam Čimbaram piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas 1905.gada ielā 9–10, Liepājā. Piedzinēji: MAS PNB Banka, adrese: Elizabetes iela 15–2, Rīga, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese – Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no telpas Nr.10 ar kopējo platību 40,7 kv.m, un 339/3555 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā ar kadastra Nr.17009025139, nav reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 4400,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena – 3300,00. Izsoles solis – 130,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 5.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 440,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 16.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 15.septembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 18.08.2022
Reģistrācijas numurs: 50203421021
Firma: SIA GV Transporting Solution
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Rīgas iela 63/65, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40203421265
Firma: SIA "ARMONT"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Rojas iela 2 – 23, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40203419985
Firma: SIA "Lienes Consulting"
Pamatkapitāls:
Adrese: 20 EUR

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIRA KAPILINSKA, personas kods 311267–XXXXX, miršanas datums 13.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILNIS JĀNIS ČIRKŠIS, personas kods 271042–XXXXX, miršanas datums 12.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšana 12.09.2022. plkst.16.00 zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā, Zivju ielā 3, Liepājā. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŽANIS APENS, personas kods 180725–XXXXX, miršanas datums 20.07.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIJA SULTĀNOVA, personas kods 221247–XXXXX, miršanas datums 03.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BIRUTA PUMPURE, personas kods 310841–XXXXX, miršanas datums 09.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SILVIJA SULAINE, personas kods 120842–XXXXX, miršanas datums 23.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALERIJS CIPIĻEVS (VALERY TSYPILEV), personas kods 090747–XXXXX, miršanas datums 30.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SKAIDRĪTE ĀRIJA KUPLĀ, personas kods 211232–XXXXX, miršanas datums 25.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS SMĀĢIS, personas kods 240837–XXXXX, miršanas datums 22.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BIRUTA BUMBIERE, personas kods 070237–XXXXX, miršanas datums 04.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIGA JANŠEVSKA, personas kods 230538–XXXXX, miršanas datums 09.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PĒTERIS PUMPURS, personas kods 030155–XXXXX, miršanas datums 25.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS VOLOŠINOVS, personas kods 290537–XXXXX, miršanas datums 14.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA BAROHA, personas kods 010431–XXXXX, miršanas datums 26.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājums uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69304022 Liepājas valstspilsētas pašvaldības, kuras vārdā rīkojas SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras lietā pret Sandru Straupmani par naudas piedziņu. Kurzemes rajona tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu paziņo SANDRAI STRAUPMANEI, dzim. 1963. gada 16. aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Matrožu iela 2–65, Liepāja, ka civillieta Nr. C69304022 tiks izskatīta rakstveida procesā 2022. gada 10. oktobrī, un saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022. gada 10. oktobrī. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmajai daļai tiesa paziņo, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Igors Kligačs un izskaidro, ka lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim (tiesas sastāvam), rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas rakstveida procesā. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrais teikums. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.2daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Pierādījumi iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas (Civilprocesa likuma 93.panta trešā daļa).