Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu ANDRA BIŠOFA atestātu par vidējo izglītību AC Nr. 045838, kas 2002. gada 21. jūnijā izsniegts Liepājas vakara maiņu vidusskolā.

Uzskatīt par nederīgu KRISTAPA ĶEIRA atestātu par vidējās vispārējas izglītības iegūšanu AC Nr. 122844, kas 2009.gada 17.jūlijā izsniegts Liepājas 8. vidusskolā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Palmu iela 9–1, Liepāja, ar kadastra Nr.17009007937, kas pieder Leldai Šimei. Parādniece: Lelda Šime. Piedzinēji: (a) BIGBANK AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103200513, Gustava Zemgala gatve 78–1, Rīga, LV–1039, (b) SIA GelvoraSergel, reģistrācijas Nr.40103837691, Cēsu iela 31 k–3, Rīga, LV–1012. Novērtējums:  EUR 9000,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Liepājas pilsētas Vecliepājas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr.17009007937, ar kopējo platību 32,2 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 322/2215 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000360307001, no palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 17000360307002, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000360307. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009007937. Pirmās izsoles sākumcena EUR 9000,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 19.jūlijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 18.augusts, plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 8.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 900,00. Tālr. 63232382.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.07.2022
Reģistrācijas numurs: 40203412987
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Feldna"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Kūrmājas prospekts 23 – 5, Liepāja, LV-3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 13.07.2022
Reģistrācijas numurs: 40008317084
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Ģ.Baloža 8"
Adrese: Šķēdes iela 21 – 86, Liepāja, LV-3405

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 12.07.2022
Reģistrācijas numurs: 40008317065
Nosaukums: Biedrība "Bāriņu 29A"
Adrese: Bāriņu iela 29A – 6, Liepāja, LV-3401   

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OĻEGS APOĻSKIS, personas kods 170461–XXXXX, miršanas datums 19.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LARISA MANDRIKO (LARISA MANDRYKO), personas kods 200739–XXXXX, miršanas datums 10.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ROLANDS ZIGURTS JANSONS, personas kods 120244–XXXXX, miršanas datums 04.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVARS ĶUDIS, personas kods 140951–XXXXX, miršanas datums 07.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VAIRA STRAUTIŅA, personas kods: 101128–XXXXX, miršanas datums 14.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJS JAKOVĻEVS, personas kods 080764–XXXXX, miršanas datums 16.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINARS NAIDENKO, personas kods 230967–XXXXX, miršanas datums 27.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ZVIRBULIS, personas kods 110657–XXXXX, miršanas datums 20.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS NORENBERGS, personas kods 220650–XXXXX, miršanas datums 07.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDIS ATMATS, personas kods 210263–XXXXX, miršanas datums 16.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŽANIS EMĪLS PAULS, personas kods 210938–XXXXX, miršanas datums 23.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DIĀNA LUTERE, personas kods 050585–XXXXX, miršanas datums 10.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 5 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NADEŽDA ROGOZINA (NADEZDA ROGOZINA), personas kods 210448–XXXXX, miršanas datums 13.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NADEŽDA LOGUTENKO, personas kods 221032–XXXXX, miršanas datums 23.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LILIJA DREŽE, personas kods 191140–XXXXX, miršanas datums 21.07.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ROZĀLIJA RUPERTE, personas kods 021038–XXXXX, miršanas datums 27.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRIS ZAĶIS, personas kods 300163–XXXXX, miršanas datums 15.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MODRIS KAVANSKIS, personas kods 080547–XXXXX, miršanas datums 16.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA VECVAGARE, personas kods 060657–XXXXX, miršanas datums 21.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS DŽONS BĀLIŅŠ, personas kods 110336–XXXXX, miršanas datums 18.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIĶELIS AIGARS, personas kods 070336–XXXXX, miršanas datums 13.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Politisko partiju reģistra ziņa


Reģistrācijas numurs: 50008221771
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV69ZZZ50008221771
Nosaukums: "APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
Mainīts nosaukums: no Reģionu Spēks uz "APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Andrejs Ence, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Guntis Gladkins, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Vents Armands Krauklis, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Rūdolfs Kudļa, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Dainis Liepiņš, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Leons Līdums, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Juris Viļums, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem
Ieceltas amatpersonas: valde: Raimonds Bergmanis, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 6 valdes locekļiem; Māris Kučinskis, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 6 valdes locekļiem; Jānis Lediņš, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 6 valdes locekļiem; Inga Priede, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 6 valdes locekļiem; Uldis Sesks, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 6 valdes locekļiem; Edvards Smiltēns, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Māris Sprindžuks, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 6 valdes locekļiem; Dagnis Straubergs, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 6 valdes locekļiem; Edgars Tavars, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Jānis Vilnītis, ar tiesībām pārstāvēt partiju apvienību kopīgi ar vismaz 6 valdes locekļiem
Reģistrēts: mainīts nosaukums, mainītas amatpersonas
Izdarīts ieraksts: 07.07.2022.
Publikācijas Nr.: POL00145361348496.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas Liepājā lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69283922, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vienkāršotas procedūras prasībā pret ARVĪDU REINFELDU par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam Arvīdam Reinfeldam, dzim. 1959.gada 4.augustā, ka lieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā 2022.gada 31.oktobrī. Informējam, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis A. Lapiņš. Izskaidrojam, ka atbilstoši Civilprocesa likuma 20.pantam pusēm ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. 2022.gada 11.oktobrī saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā. Informējam, ka lūgumu par pilna sprieduma sastādīšanu iesniedz tiesai 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Vienlaikus izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu šajā likumā minētās pušu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Tāpat informējam, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, pēc puses rakstveida lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību.

Kurzemes rajona tiesā saņemts SIA "Intrum Latvia" pieteikums par puses aizstāšanu civillietā Nr. C20209914. Kurzemes rajona tiesa paziņo VALERIJAM MALKOVAM, dzim. 1968.gada 13.jūnijā, un NATAĻJAI MALKOVAI, dzim. 1975.gada 3.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ģenerāļa Baloža iela 15–36, Liepāja, ka 2022. gada 14.septembrī tiesnese Inta Pūce rakstveida procesā izskatīs SIA "Intrum Latvia" pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr.C20209914. Valerijam Malkovam un Nataļjai Malkovai ir Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Lietā pieņemtais tiesas nolēmums 2022. gada 14.septembrī būs pieejams tiešsaistes sistēmā https://www.elieta.lv.

Kurzemes rajona tiesā saņemts SIA "Intrum Latvia" pieteikums par puses aizstāšanu civillietā Nr. C20418811. Kurzemes rajona tiesa paziņo ALEKSANDRAM ZORINAM (iepriekšējais uzvārds Koptiks) dzim. 1979.gada 7.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Atmodas bulvāris 14–21, Liepāja, ka 2022. gada 14.septembrī tiesnese Inta Pūce rakstveida procesā izskatīs SIA "Intrum Latvia" pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr.C20418811. Aleksandram Zorinam ir Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Lietā pieņemtais tiesas nolēmums 2022. gada 14.septembrī būs pieejams tiešsaistes sistēmā https://www.elieta.lv.