Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra, u.c. publiski pieejamās ziņas.

Izsoles:

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2012.gada 3.oktobrī plkst. 17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi nekustamie īpašumi.
1. Dzīvoklis Liepājā, Jūrmalas ielā 12-9, kopējā platība 17,3 kv.m (dzīvojamās ēkas un zemesgabala 355 kv.m platībā 238/2337 kopīpašuma domājamās daļas), nosacītā cena - Ls 480,00. Nodrošinājuma maksa - Ls 48,00, reģistrācijas maksa - fiziskai personai Ls 25,00, juridiskai personai - Ls 100,00.
2. Mākslinieka darbnīca Liepājā, Dārza ielā 46-26N, kopējā platība 32,5 kv.m (dzīvojamās ēkas un zemesgabala 2566 kv.m platībā 326/22909 kopīpašuma domājamās daļas), nosacītā cena - Ls 500,00. Nodrošinājuma maksa - Ls 50,00, reģistrācijas maksa - fiziskai personai Ls 25,00, juridiskai personai - Ls 100,00.
Dokumentus pieņem līdz 2012.gada 2.oktobrim plkst.17.00 Liepājā, Rožu ielā 6, 31.kabinetā, kur var iepazīties ar atsavināmo objektu izsoles noteikumiem.
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājumi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, Liepājas pilsētas domes norēķinu kasē AS "SEB BANKA", konta Nr. LV12UNLA0050007588848, subkonts Nr.55400007501, līdz 2012.gada 2.oktobrim. Samaksa par nosolīto nekustamoīpašumu veicama latos viena mēneša laikā no pirkuma paziņojuma saņemšanas.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu ielā 4, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Jeļenai Mukovņikovai piederošo īpašumu - dzīvokli Nr.6, Turaidas ielā 16, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 6858, 2 istabas, 45,7 kv.m, 2/4 stāvs, 457/20687 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes Piedzinējs - SIA Sandlers, Tirgoņu iela 22, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - Ls 1900. Pirmās izsoles sākumcena - Ls 1900, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 24.09.2012. plkst. 10.30 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības Ls 190 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000 Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr.861-C3.2/2008. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu ielā 4, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrejam Sivodedovam piederošo īpašumu - dzīvokli Nr.51, Siļķu ielā 15, Liepājā, kadastra Nr.1700 901 9584, 3 istabas, 62,8 kv.m, 4/9 stāvs, 18/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - Inga Pinupa. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - Ls 5300. Pirmās izsoles sākumcena - Ls 5300, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 24.09.2012. plkst. 10.45 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības Ls 530 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000 Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr.976-C4/2010. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.


Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu ielā 4, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Oļegam Osovskim piederošo īpašumu - dzīvokli Nr.21, Lēņu ielā 2, Liepājā, kadastra Nr.1700 901 8401, 1 istaba, 38,6 kv.m, 1/9 stāvs, 386/25200 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - Ls 1300. Pirmās izsoles sākumcena - Ls 1300, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 24.09.2012. plkst. 11.00 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei
 jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības Ls 130 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000 Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr.573-C3.2/2012. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.


Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu ielā 4, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Kasparam Krūze piederošo īpašumu - dzīvokli Nr.12, Strazdu ielā 10, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 0019, 3 istabas, 53,7 kv.m, 3/5 stāvs, 396/16971 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Hipotekārais kreditors MAS Latvijas Krājbanka, J.Daliņa iela 15, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - Ls 3800. Pirmās izsoles sākumcena - Ls 3800, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 24.09.2012. plkst. 11.15 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības Ls 380 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000 Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr.243-C3.2/2011. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu ielā 4, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Jevgenijam Bezļepkinam piederošo īpašumu - dzīvokli Nr.35, Ģenerāļa Baloža ielā 27, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 6488, 2 istabas, 52,3 kv.m, 2/5 stāvs, 523/36527 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Hipotekārais kreditors AS Swedbank, Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - Ls 2700. Pirmās izsoles sākumcena - Ls 2700, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 24.09.2012. plkst. 11.30 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības Ls 270 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000 Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr.209-C3.2/2010. Tālrunis uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Jeļenai Karasjovai piederošo īpašumu - dzīvokli Nr. 13, Atmodas b. 14b, Liepājā, kadastra Nr. 1700 902 5184, 2 istabas, 49,9 kv.m, 5/5 stāvs, 499/40611 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Hipotekārais kreditors - AS Swedbank, Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - Ls 2200. Pirmās izsoles sākumcena - Ls 2200, kura nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 24.09.2012. plkst. 11.45, Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - Ls 220 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 398-C3.2/2011. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Jeļenai Agaponovai piederošo īpašumu - dzīvokli Nr. 56, E.Tisē ielā 69, Liepājā, kadastra Nr. 1700 902 2859, 2 istabas, 57,6 kv.m, 4/5 stāvs, 306/4262 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Hipotekārais kreditors - AS DNB, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - Ls 5700. Pirmās izsoles sākumcena - Ls 5700, kura nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 24.09.2012. plkst. 13.15, Avotu  ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - Ls 570 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 370-C3.2/2011.  Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Mihailam Peržovskim piederošo īpašumu - dzīvokli Nr. 59, Ģen.Baloža ielā 21, Liepājā, kadastra Nr. 1700 902 8147, 2 istabas, 51 kv.m, 5/5 stāvs, 510/36203 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Hipotekārais kreditors: AS DNB, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - Ls 2300. Otrās izsoles sākumcena - Ls 1725, kura nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 24.09.2012. plkst. 13.30, Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - Ls 230 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 619-C3.2/2010. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.


Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu ielā 4, Liepāja, ārdod pirmajā izsolē parādniekam Guntim Mežģirtam piederošo īpašumu - dzīvokli Nr. 27, O.Kalpaka ielā 101, Liepājā, kadastra Nr. 1700 901 0748, 2 istabas, 44,4 kv.m, 5/5 stāvs, 444/22835 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs: SIA Namu serviss Apse, Rīgas iela 29, Liepāja. Hipotekārais kreditors: AS DNB, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - Ls 3700. Pirmās izsoles sākumcena - Ls 3700, kura nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 24.09.2012. plkst. 13.45, Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - Ls 370 zvērināta tiesu izpildītāja Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 1846-C3.2/2010. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Aleksandram Koptikam piederošo īpašumu - dzīvokli Nr. 30, Ģen.Baloža ielā 21, Liepājā, kadastra Nr. 1700 901 1606, 2 istabas, 49,6 kv.m, 5/5 stāvs, 496/36203 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Hipotekārais kreditors: AS DNB, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - Ls 2400. Otrās izsoles sākumcena - Ls 1800, kura nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 24.09.2012. plkst. 14.00, Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - Ls 240 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 364-C3.2/2010. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.


Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu ielā 4, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Jevgeņijam Zubarevam piederošo īpašumu - dzīvokli Nr.39, M.Ķempes ielā 11, Liepājā, kadastra Nr.1700 901 2697, 3 istabas, 69,9 kv.m, 4/5 stāvs, 6990/487444 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - Ls 8500. Pirmās izsoles sākumcena - Ls 8500, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 24.09.2012. plkst. 10.00 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības Ls 850 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000 Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr.967-C3.2/2011. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Viktoram Tapiņam piederošo īpašumu - dzīvokli Nr. 23, Dārza ielā 3, Liepājā, kadastra Nr. 1700 900 8597, 2 istabas, 49,6 kv.m, 1/5 stāvs, 14/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Hipotekārais kreditors: Allied Irish Banks, Plc, Latvijas filiāle, Valguma iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - Ls 4100. Pirmās izsoles sākumcena - Ls 4100, kura nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 24.09.2012. plkst. 14.15, Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - Ls 410 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 1512-C3.2/2010. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ūdens ielā 15, Ventspilī, ārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Mežmalas iela 3-19, Liepāja, kas pieder Igoram Medvedevam (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādnieks: Igors Medvedevs, Pavasara iela 5-65, Rīga. Piedzinējs un hipotekārais kreditors AS "Parex banka" Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts un atrašanās vieta: nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.19, kopīpašuma 496/21882 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kadastra numurs 1700 901 9489. Nekustamā īpašuma kopējais novērtējums Ls 1800.
Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 24.septembrī plkst.10.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.LV19106111631, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.


Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu, kas atrodas Airītes ielā 1, dz. Nr.41, Liepājā, un kas pieder Arturam Grasmanim (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādnieks: Arturs Grasmanis, "Čuči", Dunalkas pag., Durbes nov. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: Nordea Bank Finland Plc. K.Valdemāra iela 62, Rīga. Pārdošanas nosacījumi: nekustamā īpašuma labprātīgai pārdošanai izsolē tiesas ceļā.

Nekustamā īpašuma sastāvs.
1. Pārdodamais nekustamais īpašums.
1.1. Sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.41, Airītes ielā 1, Liepājā, kopējā platība 45,3 kv.m un 453/30848 pie dzīvokļa īpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala.
1.2. Īpašnieks: Arturs Grasmanis.
1.3. Atzīme: LR Uzņēmumu reģistrā 2009.gada 12.augustā reģistrētas laulāto mantiskās attiecības, reģistra numurs 1009494, par visas mantas šķirtību starp laulātajiem. Laulātie: Arturs Grasmanis, un Dace Grasmane. Pamats: 2009.gada 12.augusta Uzņēmuma reģistra paziņojums nr.15-4/111659/id.
2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.
2.1. Atzīme: noteikts aizliegums bez Nordea Bank Finland PLC, nodokļu maksātāja kods 40003486767, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats:2008.gada 5.februāra hipotēkas līgums.
2.2. Nostiprināta hipotēka LVL 54 818,71 apmērā par labu Nordea Bank Finland Plc., nodokļu maksātāju kods 40003486767. Pamats: 2008.gada 5.februāra aizdevuma (kredīta) līgums Nr.2008/240/HK, 2008.gada 5.februāra hipotēkas līgums.
2.3. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta nekustamam īpašumam Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3783-1.
3. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.
4. Izsoles sākumcena.
Izsoles sākumcena LVL 6900 (seši tūkstoši deviņi simti lati) nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.
Nosolītā augstākā cena pircējam jāsamaksā saskaņā ar Civilprocesa 611.panta 2.daļas noteikumiem.
6. Citi pārdošanas nosacījumi, kurus pārdevējs atzīst par nepieciešamiem.
6.1. Izsole notiek ar augšupejošu soli LVL 350.
6.2. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.
Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 24.septembrī plkst.15.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī.
Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.LV19106111631, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma sākumcenas. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu, kas atrodas Alejas ielā 1/3, dz. Nr.1, Liepājā, un  kas pieder Arturam Grasmanim (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādnieks: Arturs Grasmanis, "Čuči", Dunalkas pag., Durbes nov. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: Nordea Bank Finland Plc. K.Valdemāra iela 62, Rīga.
Pārdošanas nosacījumi nekustamā īpašuma labprātīgai pārdošanai izsolē tiesas ceļā.
Nekustamā īpašuma sastāvs.
1. Pārdodamais nekustamais īpašums.
1.1. Sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.1, Alejas ielā 1/3, Liepājā, kopējā platība 49,7 kv.m un 497/4476 pie dzīvokļa īpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala.
1.2. Īpašnieks: Arturs Grasmanis.
1.3. Atzīme: LR Uzņēmumu reģistrā 2009.gada 12.augustā reģistrētas laulāto mantiskās attiecības, reģistra numurs 1009494, par visas mantas šķirtību starp laulātajiem. Laulātie: Arturs Grasmanis, un Dace Grasmane. Pamats: 2009.gada 12.augusta Uzņēmuma reģistra paziņojums nr.15-4/111659/id.
2. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi.
2.1. Atzīme: noteikts aizliegums bez Nordea Bank Finland PLC, nodokļu maksātāja kods 40003486767, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats:2008.gada 5.februāra hipotēkas līgums.
2.2. Nostiprināta hipotēka LVL 54 818,71 apmērā par labu Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāju kods 40003486767. Pamats: 2008.gada 5.februāra aizdevuma (kredīta) līgums Nr.2008/240/HK, 2008.gada 5.februāra hipotēkas līgums.
2.3. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta nekustamam īpašumam Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4480-41.
3. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības Nekustamajā īpašumā.
4. Izsoles sākumcena.
Izsoles sākumcena LVL 8600(astoņi tūkstoši seši simti lati) nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.
Nosolītā augstākā cena pircējam jāsamaksā saskaņā ar Civilprocesa 611.panta 2.daļas noteikumiem.
6. Citi pārdošanas nosacījumi, kurus pārdevējs atzīst par nepieciešamiem.
6.1. Izsole notiek ar augšupejošu soli LVL 400.
6.2. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.
Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 24.septembrī plkst.15.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī.
Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.LV19106111631, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma sākumcenas. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu 14.novembra bulvārī 87, Liepājā, kas pieder Norai Lācei (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādniece: Nora Lāce, Tirgus iela 35-2, Liepāja. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: Nordea Bank Finland plc.Latvijas fil., K.Valdemāra iela 62, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts un atrašanās vieta.
Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala, kura platību 642 kv.m. Uz zemesgabala atrodas dzīvojamās ēkas jaunbūve. Kadastra numurs 1700 014 0005. Nekustamā īpašuma kopējais novērtējums Ls 7500. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.
Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 24.septembrī plkst.14.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī.
Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.LV19106111631, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kasē,10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Viršu ielā 5-40, Liepājā, kas pieder Andrim Ludbāržam (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādnieks - Andris Ludbāržs, Bērzu iela 53-49, Ventspils. Piedzinējs un hipotekārais kreditors AS "SEB banka" Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Nekustamā īpašuma īss apraksts un atrašanās vieta: nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.40, platība 48,9 kv.m. Kadastra numurs 1700 902 3214. Nekustamā īpašuma kopējais novērtējums Ls 1800. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Otrajā izsolē solīšana sākas no summas, kas atbilst 75% no novērtējuma t.i. Ls 1350. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2012.gada 24.septembrī pulksten 12.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. LV19106111631, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000 Valsts kases fil., 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Raivim Garkalnam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Strautu ielā 7, Liepājā, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000011596, kadastra Nr. 1700 041 0341, ar izsoles sākumcenu LVL 13 100,00 (trīspadsmit tūkstoši viens simts lati un 00 santīmi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek Nordea Bank Finland Plc, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40003486767, adrese: K.Valdemāra iela 62, Rīga, labā.
Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.
1. Nekustamā īpašuma sastāvs.
Nekustamais īpašums, kas atrodas Strautu ielā 7, Liepājā (kadastra numurs 1700 041 0341), un sastāv no zemesgabala 1537 kv.m platībā un uz tā esošā namīpašuma.
2. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi.
2.1. Noteikts aizliegums bez Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāja kods 40003486767, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, izīrēt un apgrūtināt ar jebkādām citām lietu tiesībām.
2.2. Nostiprināta hipotēka LVL 68 249,30 apmērā par labu Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāja kods 40003486767. Pamats: 2006.gada 7.novembra aizdevuma (kredīta) līgums Nr. 2006/4041/HK un 2006.gada 7.novembra hipotēkas līgums.
2.3. Atzīme: ķīlas tiesība prasības nodrošināšanai LVL 5000 apmērā. Pamats: 2009.gada 14.decembra Rīgas rajona tiesas lēmums lietā Nr. C33396209.
3. Izsoles sākumcena. Izsoles sākumcena ir LVL 13 100,00 (trīspadsmit tūkstoši viens simts lati un 00 santīmi).
4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.
Nosolītā augstākā cena pircējam ir jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, ieskaitot tos zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22.
5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev. Nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.
6. Citi pārdošanas nosacījumi, kurus pārdevējs atzīst par nepieciešamiem.
6.1. Izsoles solis LVL 500,00 (pieci simti lati un 00 santīmi).
6.2. Izsole notiek saskaņā ar šiem pārdošanas nosacījumiem un Civilprocesa likuma normām.
6.3. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas LVL 1310,00 (viens tūkstotis trīs simti desmit lati un 00 santīmi) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22.
Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2012.gada 28.septembrī plkst. 14.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Sergejam ĻAPINAM piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 15 - 27, Liepājā. Piedzinēji: akciju sabiedrība "DnB Banka", adrese: Skanstes iela 12, Rīga, un Lindorff Oy Latvijas filiāle, adrese: Duntes iela 11, Rīga. Nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 66,4 kv.m, atrodas ceturtajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000131894 27, kadastra Nr. 1700 902 7620. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 2700,00 (divi tūkstoši septiņi simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsole notiks 2012.gada 28.septembrī plkst. 15.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas - LVL 270,00 (divi simti septiņdesmit lati un 00 santīmi). Tālr. uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Staņislavam GALDIKAM piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Lēņu ielā 1 - 25, Liepājā. Piedzinējs: akciju sabiedrība "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis, kopējā platība 42,9 kv.m, atrodas otrajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2889 25, kadastra Nr. 1700 902 8404. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 28.septembrī plkst. 12.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas - LVL 150,00 (viens simts piecdesmit lati un 00 santīmi). Tālr. uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē Ritai Staugai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Siļķu ielā 14-92, Liepājā. Parādnieki: Rita Stauga, Kristaps Stauga un Inta Bilota. Piedzinējs: akciju sabiedrība "Swedbank", adrese - Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 55,7 m2, atrodas trešajā stāvā, reģistrēts Liepājas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2018 92, kadastra Nr.1700 900 1283. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 3800 (trīs tūkstoši astoņi simti latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 28.septembrī pulksten 11.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 380 (trīs simti astoņdesmit latu). Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē Rafailam Askarovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Klaipēdas ielā 104-44, Liepājā. Parādnieki: Rafails Askarovs un Arnis Antmanis. Piedzinēji: AS "PrivatBank", adrese - Muitas iela 1, Rīga, un SIA "PrivatLīzings", adrese - Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 44,9 m2, atrodas septītajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2246 44, kadastra Nr.1700 901 5569. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 6300 (seši tūkstoši trīs simti latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsole notiks 2012.gada 28.septembrī pulksten 15.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 630 (seši simti trīsdesmit latu). Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

MAS "Serviss RC", reģ. Nr.42103021846, administrators Ainars Kreics, prakses vieta Avotu ielā 11, Liepājā, paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Maksātnespējas likumu (spēkā līdz 01.11.2010) tiek izsludinātas šādas MAS "Serviss RC", reģ. Nr.42103021846, piederošo nekustamo īpašumu atsevišķas pirmās izsoles ar augšupejošu soli:
1. 2012.gada 4.oktobrī plkst. 10.00 Avotu ielā 11, Liepājā, nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 1B, Liepājā, kadastra Nr.1700 022 0015, kas sastāv no zemes gabala 4808 kv.m platībā un 4 noliktavu ēkām, 1 veikala ēku un ar zemes gabalu un ēkām nesaraujami saistītām izbūvēm un citiem uzlabojumiem pirmā izsole ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un pirmās izsoles sākuma cena noteikta LVL 40 000. Nodrošinājuma summa Ls 4000 apmērā iemaksājama MAS "Serviss RC" norēķinu kontā Nr. LV30 LHZB 3400 0337 1800 1. Iepazīšanās ar dokumentiem, kas attiecas uz nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē, un pretendentu reģistrēšana līdz 2012.gada 4.oktobrim plkst. 10.00, iepriekš saskaņojot laiku un vietu ar administratoru pa tālruni 63429167.
2. 2012.gada 4.oktobrī plkst. 10.30 Avotu ielā 11, Liepājā, nekustamā īpašuma Ganību iela 8/10, Liepājā, kadastra Nr.1700 033 0023, kas sastāv no apbūves brīva zemes gabala 2954 kv.m platībā un ar zemes gabalu nesaraujami saistītām izbūvēm un citiem uzlabojumiem pirmā izsole ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un pirmās izsoles sākuma cena noteikta LVL 30 000. Nodrošinājuma summa Ls 3000 apmērā iemaksājama MAS "Serviss RC" norēķinu kontā nr. LV30 LHZB 3400 0337 1800 1. Iepazīšanās ar dokumentiem, kas attiecas uz nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē, un pretendentu reģistrēšana līdz 2012.gada 4.oktobrim plkst. 10.30, iepriekš saskaņojot laiku un vietu ar administratoru pa tālruni 63429167. Nekustamo īpašumu pārdošana nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs/hipotekārais kreditors - AS "Reverta". Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta: Graudu iela 27/29, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Eļdaram Gumbatovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājā, Grīzupes ielā 7-10. Piedzinēja: Ņina Germere. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis, kopējā platība 41,3 kv.m, un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 413/22096 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes, atrodas
četrstāvu ēkas trešajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3420-10, kadastra Nr. 1700 901 8243. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība LVL 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena LVL 2700,00 (divi tūkstoši septiņi simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012. gada 25. septembrī plkst. 13.00 Graudu ielā 27/29, 417. kab. (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 360,00 (trīs simti sešdesmit lati un 00 santīmi) zv. tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī
norādot: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr. 1-8-2012. Tālr. uzziņām 63424850, 29187503.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta Graudu iela 27/29, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē Dzintaram Pāvilam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājā, Ventas ielā 2-33. Parādnieki: Dzintars Pāvils, IK "Artus 5". Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Smilšu iela 1, Rīga. Hipotekārais kreditors: VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", Doma laukums 4, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis, kopējā platība 51,5 kv.m, un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 515/39665 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes, atrodas deviņstāvu ēkas devītajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3168-33, kadastra Nr. 1700 901 5345. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012. gada 25. septembrī plkst. 9.45 Graudu ielā 27/29, 417. kab. (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 550,00 (pieci simti piecdesmit lati un 00 santīmi) zv. tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr. 418-8-2012. Tālr. uzziņām 63424850, 29187503.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta Graudu ielā 27/29, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Sarmītei Zariņai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājā, Ausekļa ielā 8-11. Piedzinējs: Fonds "Cilvēks Cilvēkam", juridiskā adrese: Cīruļu iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 60,1 kv.m, un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 601/7677 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes, atrodas trīsstāvu ēkas otrajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3715-11, kadastra Nr.1700 902 9231. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 7100 (septiņi tūkstoši viens simts latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 25.septembrī pulksten 10.00 Graudu ielā 27/29, 417.kabinetā (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 710 (septiņi simti desmit latu) zv. tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr.1327-8-2009. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta Graudu ielā 27/29, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Elvitai Ķeirei piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Liepājā, Bērzu ielā 14-10. Piedzinējs: AS "PrivatBank", Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabām, virtuves, pieliekamās telpas un gaiteņa ar kopējo platību 70,3 kv.m, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 314/1000 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, atrodas divstāvu koka pirmskara daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2085-10, kadastra Nr.1700 901 7184. Zemesgrāmatā reģistrēta kopīpašnieku lietošanas kārtība. Īpašuma 1/3 domājamās daļas novērtējums un izsoles sākumcena LVL Ls 6800 (seši tūkstoši astoņi simti latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 25.septembrī pulksten 9.30 Graudu ielā 27/29, 417.kabinetā (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 680 (seši simti astoņdesmit latu) zv. tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr.4-8-2009. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

Maksātnespējīgās SIA "SERVISS V.J." administrators Aldis Gobzems paziņo par nekustamā īpašuma izsoli:
1. Tiek izsolīts šāds nekustamais īpašums:
- nedzīvojamā ēka, kadastra Nr.1700 002 0134 001, ar kopējo platību 1670,2 m2 Ģenerāļa Baloža ielā 33A, Liepājā.
Ēka saistīta ar zemes gabalu Ģenerāļa Baloža ielā 33A, Liepājā, LV-3414, kadastra Nr.1700 002 0134, Liepājas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000092372. Zemes īpašnieks Liepājas pilsētas pašvaldība.
2. Nekustamā īpašuma īpašnieks: SIA "SERVISS.V.J.", reģ. Nr.42102023267, juridiskā adrese: Imantas iela 3a-7, Liepāja.
3. Nekustamā īpašuma novērtējums: LVL 27 500 (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti latu).
4. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena LVL 27 500 (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
5. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2012.gada 4.oktobrī plkst. 10.00 Alberta ielā 1-13, Rīgā, LV-1010.
6. Izsoles nodrošinājums LVL 2750 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit latu) apmērā iemaksājams administratora Alda Gobzema atvērtajā maksātnespējīgās SIA "SERVISS V.J.", reģistrācijas Nr.42102023267, norēķinu kontā LV94RIKO0002013269400, līdz izsolei, norādot īpašuma kadastra numuru.
7. Nekustamā īpašuma izsoli veic SIA "SERVISS V.J." administrators Aldis Gobzems, sertifikāts Nr.00049, prakses vieta: Alberta iela 1-13, Rīga, LV-1010, tel. 67561616.
8. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
9. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta: Graudu iela 27/29, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Eļdaram Gumbatovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājā, Grīzupes ielā 7-10. Piedzinēja: Ņina Germere. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis, kopējā platība 41,3 kv.m, un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 413/22096 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes, atrodas četrstāvu ēkas trešajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3420-10, kadastra Nr. 1700 901 8243. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība LVL 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena LVL 2700,00 (divi tūkstoši septiņi simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsole notiks 2012. gada 25. septembrī plkst. 13.00 Graudu ielā 27/29, 417. kab. (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 360,00 (trīs simti sešdesmit lati un 00 santīmi) zv. tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr. 1-8-2012. Tālr. uzziņām 63424850, 29187503.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi:

Uzskatīt par nederīgu LEONĪDA DEDKOVA, Liepājas speciālās internātskolas apliecību par vispārējo pamatizglītību Nr. 000460, izdotu 1996.gada 7.jūnijā.

Komercreģistra ziņas:

Reģistrācijas datums: 15.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061567
Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inser IT"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 132-16
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Atis Ķīnasts, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0005962551821.

Reģistrācijas datums: 15.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061571
Firma: SIA "Lidija"
Adrese: Liepāja, Baznīcas iela 20-62
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Igor Tanchik, dzimšanas datums: 31.05.1972., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase Nr. N5880499, izdošanas datums: 17.06.2008., izdeva: Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Kazahstānas Republika, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059627012762.

Reģistrācijas datums: 15.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061586
Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KA investīcijas"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 85-25
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 LVL
Valde: Agnese Polovenko, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Kirils Polovenko, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR000596282422.

Reģistrācijas datums: 15.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061590
Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DS Auto"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 30-2
Parakstītais pamatkapitāls: 10 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 10 LVL
Valde: Dainis Šenvalds, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059628841196.

Reģistrācijas datums: 15.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061603
Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LB Building"
Adrese: Liepāja, Pīlādžu iela 32-4
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Mārcis Bušmanis, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059629837853.

Reģistrācijas datums: 15.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061618
Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAR TEX AUTO"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 24-4
Parakstītais pamatkapitāls: 2 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 2 LVL
Valde: Gatis Lēvalds, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Andris Rūsiņš, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059630136700.

Reģistrācijas datums: 16.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061622
Firma: SIA "MV Riko"
Adrese: Liepāja, Siguldas iela 19-12
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Ēriks Čauris, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059652955958.

Reģistrācijas datums: 17.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061637
Firma: SIA "SiTiLat"
Adrese: Liepāja, Kapsēdes iela 3A
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 LVL
Valde: Dmitrijs Daskovs, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Jurijs Harlamovs, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0005967164170.

Reģistrācijas datums: 17.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061641
Firma: SIA "3B Serviss"
Adrese: Liepāja, Vērgales iela 2-57
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Krišjānis Balodis, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059671957765.

Reģistrācijas datums: 17.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061660
Firma: SIA "Baltic Resource Company"
Adrese: Liepāja, Siguldas iela 19-38
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 LVL
Valde: Dmitrijs Torčuks, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059673726121.

Reģistrācijas numurs: 42102014315
Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERVISS ELM"
Adrese: Toma iela 50-3, Liepāja
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Izdarīts ieraksts: 16.08.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00059651311919.

Reģistrācijas numurs: 42102013521
Nosaukums: IK "KASATKINS"
Adrese: Liepāja, Ložmetējnieku iela 4-7
Reģistrēts: bankrota procedūras pabeigšana un maksātnespējas procesa izbeigšana
Izdarīts ieraksts: 16.08.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00059666152746.

Reģistrācijas numurs: 42103050474
Firma "SIA "Modes aksesuāri"
Adrese: Mirdzas Ķempes iela 10-15, Liepāja
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Izdarīts ieraksts: 17.08.2012.
Publikācijas Nr.: KMR0005968063914.

Reģistrācijas numurs: 42103034412
Nosaukums: SIA "NORDE NAMI"
Adrese: Liepāja, Krišjāņa Barona iela 8-24N
Reģistrēts: bankrota procedūras pabeigšana un maksātnespējas procesa izbeigšana
Izdarīts ieraksts: 17.08.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00059681023741.

Reģistrācijas numurs: 42103035422
Firma: SIA "Liepājas būve"
Adrese: Liepāja, Kuršu iela 1-4
Ieceltas amatpersonas: Valde: Irina Vasermane, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 17.08.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00059676739420.

Reģistrācijas datums: 20.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061675
Firma: SIA "MRT Metāls"
Adrese: Liepāja, Kaiju iela 27
Parakstītais pamatkapitāls: 10 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 10 LVL
Valde: Igoris Kravčuk, dzimšanas datums: 11.11.1963., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte Nr. 11137249, izdošanas datums: 25.08.2006., izdeva: Klaipedos 1-ASIS PP (31), Lietuvas Republika, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059695563468.

Reģistrācijas numurs: 40103286314
Firma: SIA "Sklandas"
Paziņojums par darbības turpināšanu
Adrese: Liepāja, Riņķu iela 28B
Atbrīvotas amatpersonas: Ilze Vanaga, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem;
Inese Zuļģe, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem
Ieceltas amatpersonas: Valde: Edgars Golts, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, statūtu grozījumi, darbības atjaunošana
Izdarīts ieraksts: 20.08.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00059709835593.

Reģistrācijas datums: 21.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061707
Firma: SIA "COSY HOUSE"
Adrese: Liepāja, Dzērves iela 9
Parakstītais pamatkapitāls: 1000 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 LVL
Valde: Andrey Sizov, dzimšanas datums: 29.04.1969., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase Nr. 64 Nr.3316629, izdošanas datums: 12.04.2011., izdeva: FMDP 582, Krievijas Federācija, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059723452014.

Reģistrācijas datums: 21.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061726
Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORION TRANS"
Adrese: Liepāja, Matrožu iela 11-5
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Tamāra Rjabko, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059732557102.

Reģistrācijas datums: 21.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061711
Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Digicenter"
Adrese: Liepāja, Sporta iela 10-9
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Sergejs Trojans, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059724629435.

Reģistrācijas datums: 21.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 52103061681
Firma: SIA "ELLINNA A"
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 24-50
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Jeļena Hotuļova, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059720057081.

Reģistrācijas numurs: 42103042246
Nosaukums: SIA "Jūra Ko"
Adrese: Liepāja, Flotes iela 5
Reģistrēts: bankrota procedūras pabeigšana un maksātnespējas procesa izbeigšana
Izdarīts ieraksts: 21.08.2012.
Publikācijas Nr.: KMR0005973297810.


Mantojumu ziņas:

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS JANIŠEVS, personas kods 240744-xxxxx, miršanas datums 01.01.2011.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 109720.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: SILVIJA CAUNE, personas kods 051240-xxxxx, miršanas datums 06.06.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Liepāja, Jūras iela 12, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110196.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: VELTA RUDZROGA, personas kods 260334-xxxxx, miršanas datums 30.07.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 4, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110217.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: GUĻNARA JAKUBOVA, personas kods 240466-xxxxx, miršanas datums 02.08.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110236.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS LEIMANTS, personas kods 100537-xxxxx, miršanas datums 18.05.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Baiba Spirģe
Prakses vietas adrese: Liepāja, Graudu iela 27/29, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110267.

Paziņojums par nekustamā īpašuma novērtējumu:

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere saskaņā ar Civilprocesa likuma 604.panta 2.daļu paziņo, ka Sergejam Hapovam, dzim. 29.05.1978., piederošais nekustamais īpašums Liepājā, Elkoņu ielā 3-68, kadastra numurs 1700 902 4633, ir novērtēts par Ls 6200,00 (seši tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi), kas ir nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604.panta 2.daļu izskaidroju jums, ka parādnieks, piedzinējs un hipotekārais kreditors 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas var lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Par lūgumu veikt atkārtotu novērtējumu lūdzu paziņot Kurzemes apgabaltiesas zvērinātai tiesu izpildītājai Agitai Geslerei, prakses vieta: Liepāja, Graudu iela 27/29, 417. kab. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta trešo daļu persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, sedz novērtēšanas izdevumus tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja kontā. Ja novērtēšanai nepieciešamā naudas summa šajā termiņā nav iemaksāta, tiesu izpildītājs lūgumu par nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu noraida.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere saskaņā ar Civilprocesa likuma 604.panta 2.daļu paziņo, ka Sergejam Hapovam, dzim. 29.05.1978., piederošā ½ domājamā daļa nekustamā īpašuma Liepājā, Slapjajā ielā 4, kadastra numurs 1700 044 0162, ir novērtēta par Ls 25 800,00 (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti lati un 00 santīmi), kas ir nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604.panta 2.daļu izskaidroju jums, ka parādnieks, piedzinējs un hipotekārais kreditors 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas var lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Par lūgumu veikt atkārtotu novērtējumu lūdzu paziņot Kurzemes apgabaltiesas zvērinātai tiesu izpildītājai Agitai Geslerei, prakses vieta: Liepāja, Graudu iela 27/29, 417. kab. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta trešo daļu persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, sedz novērtēšanas izdevumus tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja kontā. Ja novērtēšanai nepieciešamā naudas summa šajā termiņā nav iemaksāta, tiesu izpildītājs lūgumu par nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu noraida.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere saskaņā ar Civilprocesa likuma 604.panta 2.daļu paziņo, ka Sergejam Hapovam, dzim. 29.05.1978., piederošā ½ domājamā daļa nekustamā īpašuma Liepājā, Rūpniecības ielā 6, kadastra numurs 1700 044 0205, ir novērtēta par Ls 26 900,00 (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti lati un 00 santīmi), kas ir nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604.panta 2.daļu izskaidroju jums, ka parādnieks, piedzinējs un hipotekārais kreditors 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas var lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Par lūgumu veikt atkārtotu novērtējumu lūdzu paziņot Kurzemes apgabaltiesas zvērinātai tiesu izpildītājai Agitai Geslerei, prakses vieta: Liepāja, Graudu iela 27/29, 417. kab. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta trešo daļu persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, sedz novērtēšanas izdevumus tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja kontā. Ja novērtēšanai nepieciešamā naudas summa šajā termiņā nav iemaksāta, tiesu izpildītājs lūgumu par nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu noraida.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere saskaņā ar Civilprocesa likuma 604.panta 2.daļu paziņo, ka Sergejam Hapovam, dzim. 29.05.1978., piederošais nekustamais īpašums Liepājā, Jūrmalas ielā 7, kadastra numurs 1700 035 0018, ir novērtēts par Ls 10 000,00 (desmit tūkstoši lati un 00 santīmi), kas ir nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604.panta 2.daļu izskaidroju jums, ka parādnieks, piedzinējs un hipotekārais kreditors 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas var lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Par lūgumu veikt atkārtotu novērtējumu lūdzu paziņot Kurzemes apgabaltiesas zvērinātai tiesu izpildītājai Agitai Geslerei, prakses vieta: Liepāja, Graudu iela 27/29, 417. kab. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta trešo daļu persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, sedz novērtēšanas izdevumus tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja kontā. Ja novērtēšanai nepieciešamā naudas summa šajā termiņā nav iemaksāta, tiesu izpildītājs lūgumu par nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu noraida.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere saskaņā ar Civilprocesa likuma 604.panta 2.daļu paziņo, ka Sergejam Hapovam, dzim. 29.05.1978., piederošā 6360/131270 domājamā daļa nekustamā īpašuma Liepājā, Toma ielā 44, kadastra numurs 1700 036 0047, ir novērtēta par Ls 13 000,00 (trīspadsmit tūkstoši lati un 00 santīmi), kas ir nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604.panta 2.daļu izskaidroju jums, ka parādnieks, piedzinējs un hipotekārais kreditors 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas var lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Par lūgumu veikt atkārtotu novērtējumu lūdzu paziņot Kurzemes apgabaltiesas zvērinātai tiesu izpildītājai Agitai Geslerei, prakses vieta: Liepāja, Graudu iela 27/29, 417. kab. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta trešo daļu persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, sedz novērtēšanas izdevumus tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja kontā. Ja novērtēšanai nepieciešamā naudas summa šajā termiņā nav iemaksāta, tiesu izpildītājs lūgumu par nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu noraida.

Uzaicinājumi uz tiesu:

JĀNIS TILTIŅŠ, dzim. 1987.gada 19.jūlijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012. gada 24.septembrī plkst.10.00 Liepājas tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, LV-3401, 3. zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C20411410 prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

RAIMONDS JANSONS, dzim. 1979.gada 4.februārī, deklarētā dzīvesvieta: Jaunajā ielā 7-5, Liepājā, tiek aicināts ierasties Liepājas tiesā 2012.gada 1.oktobrī plkst. 15.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 3.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C20399311 Janīna Jansones, Inetas Jansones prasībā pret Raimondu Jansonu par dzīvojamo telpu lietošanas tiesību izbeigšanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

JĀNIS JANUŠKA, dzimis 1979.gada 21.maijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 29.novembrī plkst. 10.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, LV-3401, kā atbildētāju civillietā Nr. C20456211 prasībā par parāda piedziņu (Prasītājs AS SEB banka). Ja Jānis Januška neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņu klātbūtnes.

JEĻENA GRIŠINA, dzimusi 1985.gada 27.decembrī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2013.gada 7.janvārī pulksten 10.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 2.stāvā, 5.zālē, kā atbildētāja civillietā C20 3048 12 AS ABLV Bank prasībā pret Jeļenu Grišinu un Valentīnu Čoliju par parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina MARIJU SANDERI, dzimušu 1949.gada 15.aprīlī, deklarētā dzīvesvieta Kuldīgas ielā 32-10, Liepājā, LV-3414, un TATJANU MEĻŅIKU, dzimušu 1962.gada 19.jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 11.decembrī plkst. 14.00 Liepājas tiesā, Republikas ielā 147, Tiesu ielā 5, Liepājā, 3.tiesas zālē, kā atbildētājas lietā par parāda piedziņu ar prasītāju AS "Swedbank". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina KASPARU PAŠILI, ierasties kā atbildētāju AAS Ergo prasībā par zaudējumu piedziņu uz tiesas sēdi 2012.gada 16.novembrī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 8.kabinetā. Neierašanas gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

2012.gada 15.maijā Liepājas tiesā saņemts pieteikums, kur lūgts izsludināt par mirušu 1955.gada 22.augustā dzimušo AIVARU ZALCMANI, Loidas Zalcmanes (dzimtais uzvārds - Stirna) un Druvalda Zalcmaņa dēlu. Pēdējā zināmā Aivara Zalcmaņa dzīvesvieta bijusi Liepājā, Atmodas bulvārī 12b-33. Pēdējās ziņas par šo personu saņemtas 2000.gada 5.oktobrī. Aivaram Zalcmanim trīs mēnešu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas jāierodas Liepājas tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, 2.stāvā, 13.kabinetā vai rakstveidā jāpaziņo tiesai sava atrašanās vieta. Visas personas, kurām ir ziņas par Aivara Zalcmaņa nāvi vai atrašanās vietu, aicinātas trīs mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas iesniegt šīs ziņas Liepājas tiesā, pretējā gadījumā Aivars Zalcmanis tiks izsludināts par mirušu.

EDGARS KRŪMIŅŠ tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2012.gada 5.novembrī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 20.kabinetā, kā atbildētājs civillietā C20 3333 12 Lienes Bārtnieces prasības pieteikumā pret Edgaru Krūmiņu par uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa aicina KRISTAPU ĀRNIEKU, dzim. 1983. gada 13. Maijā, un MADARU ĀRNIECI, dzim. 1986. gada 5. jūlijā, ierasties Liepājā, Republikas ielā 14, LV-3401 (12.tiesas zāle), uz tiesas sēdi 2012. gada 1. novembrī plkst. 13.00 kā atbildētājus lietā par parāda piedziņu ar prasītāju Nordea Bank Finland Plc. Neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

ZIGURDS DŪDIŅŠ, dzim. 1963. gada 10. decembrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2012. gada 22. oktobrī plkst. 9.30 Liepājā, Tiesu ielā 5, 2.stāvā, 5.zālē, kā atbildētājs civillietā C20 2680 12 AS ,,Norvik Banka" prasībā par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

INETA PĀVELSKOPFA, dzimusi 1964.gada 18.februārī, un ARMANDS SKAĻĶIS, dzimis 1969.gada 11.maijā, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 3.oktobrī plkst. 10.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, LV-3401, kā atbildētāju civillietā Nr. C20276812 prasībā par parāda piedziņu (Prasītājs AS SEB banka). Ja Ineta Pāvelskopfa un Armands Skaļķis neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņu klātbūtnes.