Trešdien, 26.janvārī, Liepājas Universitātē gandrīz simts absolventu no trīs fakultātēm saņem diplomus par augstāko izglītību – gan bakalaura, gan maģistra līmenī. Svinīgā izlaiduma vietā jau otro gadu šajā laikā notiek tikai diplomu izsniegšana, tomēr arī tā ir svinīga, kaut arī izpaliek tērpšanās mantijās. Lielākais izlaidums, ka vienmēr, ir vasarā, kad pie izglītības dokumenta tiek ap trīs simtiem absolventu, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Liepājas Universitātes rektore Dace Markus uzsver: "Ir izdarīts tas, par ko sapņojāt savā pirmajā studiju dienā. Šodien ir brīdis, kad varam būt gandarīti. Vēlu Jums atrast darbu, kas iepriecina, un stipru veselību!"

Dabas un inženierzinātņu fakultātē izglītības diplomi tiek absolventiem maģistru programmās "Ekotehnoloģijas" un "Informācijas tehnoloģijas", bet bakalauriem – studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas".

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē diplomus saņem skolotāji – gan pirmsskolas skolotāji 1. līmeņa profesionālajā augstākajā izglītībā, gan pirmsskolas un pamatskolas skolotāji bakalauri. Studijas beidz arī absolventi bakalaura studiju programmā "Sociālais darbinieks".

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes absolventu vidū studiju programmas "Biznesa un organizācijas vadība" bakalauri un "Vadības zinības" maģistri. Maģistru programmas direktors Uldis Zupa atzinīgi vērtē savu absolventu sasniegumus: "Šī izlaiduma studentiem studiju process bija sarežģītāks kā jebkad, bet viņi ir malači – savācās! Vadības maģistru grupā šoreiz ir daudz izglītības iestāžu pārstāvju, priecē, ka izglītības iestādēs apgūst vadības zinības, studentiem bija slodze gan pamatdarbā, gan studijās. Te nu ir rezultāts!"