No 17. līdz 28. martam Liepājas Universitātē rīko Zinātnes un radošuma dienas, kurās notiks dažādi semināri, lasījumi, konferences, konkursi un radošie pasākumi.

Zinātnes un radošuma dienas aicināts apmeklēt ikviens interesents.

Nedēļā līdz 23. martam būs iespēja darboties gan pasākumā „Dzīvesstāstu veidošanas laboratorija”, kurā varēs iepazīties ar dzīvesstāstu krājuma veidošanas pamatprincipiem, interviju organizācijas un norises gaitu, tekstu transkribēšanu, grāmatu un citu publikāciju sagatavošanu izdošanai, gan piedalīties pētījuma instrumentārija izstrādē. Būs iespēja ar īpašu ierīču palīdzību izprast, kā tiek noteikta ēkas energoefektivitāte, darboties ar robotiem, piedalīties viktorīnā par fizikas tēmu, kā arī iepazīties ar studentu veidotajiem darbiem. Ikvienam atvērta būs darbnīca „Sociālpsiholoģiskais treniņš”.

Šajā nedēļā notiks arī bakalaura studiju programmas „Kultūras vadība” studentu konference, maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants” zinātniskie lasījumi, Kurzemes reģiona skolēnu 5.zinātniski pētniecisko darbu lasījumi, Dabas un inženierzinātņu fakultātes un Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes studentu zinātniskās konferences, radošo darbu izstāde, radošo darbu vakars „Radošā Kūrmāja”, kā arī citi pasākumi.

No 21. līdz 23. martam notiks Liepājas Universitātes un Viļņas Universitātes studentu kolektīvu kora nometne, kuras laikā kopīgi tiks iestudēta XVII Baltijas valstu Studentu dziesmu un deju svētku starptautiskā programma, Latvijas un Lietuvas programma, kā arī 2014. gada Lietuvas vispārējo Dziesmu svētku programma. Kora nometne noslēgsies ar „Gaudeamus” svētku ieskaņas koncertu.

Nedēļā no 24. līdz 28. martam notiks 20.starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”, Komunikācijas diena un Kustību svētki. Interesentiem būs iespēja arī piedalīties radošajā laboratorijā pedagogiem „Pētniecība pedagoģijā” un darbnīcā „Konfliktu risināšanas taktikas”, kā arī uzzināt vairāk par Edītes Tišheizeres grāmatu „Abpus rāmjiem: sarunas par mākslu un dzīvi” tās atvēršanas svētkos 26.martā Liepājas teātrī.

Visas nedēļas garumā interesentiem būs iespēja darboties dažādās E-prasmju nedēļas aktivitātēs – nodarbībās par programmēšanu, robotiem, e-studijām u.tml. tēmām. Plašāka informācija: http://skola.liepu.lv/.

Abu nedēļu garumā būs aplūkojama Liepājas Universitātes mācībspēku un pētnieku monogrāfiju izstāde (2008 – 2013) un 2013.gada aktualitātes un jaunumi: Socioloģisko pētījumu centra lietišķo pētījumu un izdevumu izstāde.

Visu Liepājas Universitātes Zinātnes un radošuma dienu pasākumu plāns ir pieejams mājas lapā www.liepu.lv, sadaļā „Jaunumi”.