Trešdien, 17.martā, visas dienas garumā "Studentu zinātnes un radošuma dienās" notika Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes studentu zinātniskie lasījumi, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Darbs notika divās paralēlās sekcijās, kurās savus bakalaura darbus prezentēja studiju programmu "Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija", "Eiropas valodu un kultūras studijas", "Jauno mediju māksla" un "Dizains" studenti, savus maģistru darbus – studiju programmu "Rakstniecības studijas" un "Jauno mediju māksla" maģistranti.

Darba gaitā izvērsās interesantas diskusijas, jo jautājumus runātājiem uzdeva ne tikai pasniedzēji, bet arī paši studenti bija ieinteresēti pētāmajās tēmās. Turklāt priecē dažu sesiju plašais apmeklētāju skaits – par literatūras tēmām interesējās pat vairāk nekā septiņdesmit interesentu. Viņu vidū arī topošie studenti. Airisa, kura par studenti plāno kļūt šoruden, klausījās studiju programmas "Jauno mediju māksla" bakalauru uzstāšanos un atzina: "Mani interesē šī studiju programma. Noklausoties, ko stāsta studenti, man palika daudz skaidrāks, ko nozīmē šis mākslas veids."
Intensīvā diena noslēdzās ar pasākumu "Kūrmājas lasījumi", kurā piedalījās topošie rakstnieki un dalījās ar savu radošo veikumu, un publisko meistarklasi angļu valodā "Alvis Misjuns – fotogrammetrija un tās pielietošana", kurā ar kustības izsekošanu un digitalizēto objektu iekustināšanu iepazinās jauno mediju mākslas studenti un interesenti.

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane rezumēja: "Jūs darāt to, kas jums pašiem liekas ļoti svarīgs. Ieceru īstenošanā ir svarīgi saprast teorētisko ietvaru, tā mēs lielāku vaļu dodam savam radošumam."