Papildināts ar kongresa darba kārtību. 29.oktobrī pulksten 11 Liepājas Valsts tehnikuma telpās uz kārtējo kongresu pulcēsies Liepājā pie varas esošās Liepājas partijas (LP) biedri.

Kongresa darba kārtības galvenie jautājumi ir partijas valdes atskaite par aizvadīto periodu, kā arī jaunas valdes vēlēšanas. Tāpat partijas biedri iecerējuši tuvāk iepazīties ar renovēto tehnikumu.

Kā portālam sacīja LP biroja vadītāja Dace Gruntmane, kongress tiek sasaukts pirms termiņa – iepriekšējais notika 2015.gada 14.februārī, un valdes pilnvaru termiņš ir līdz nākamā gada februāra vidum. Taču, tā kā LP valde kopš Guntara Krieviņa nāves strādā nepilnā sastāvā, bet statūti neparedz iespēju ievēlēt tikai vienu valdes locekli, no jauna jāievēl visa LP valde, priekšsēdētājs un vietnieki.

Iepriekšējais LP kongress notika 2015.gada 14.februārī Liepājas Olimpiskajā centrā. Toreiz par partijas priekšsēdētāju uz kārtējiem diviem gadiem ievēlēja Uldi Sesku, kurš savukārt par saviem līdzpriekšsēdētājiem izraudzījās Helviju Valci un Gunāru Ansiņu, kuri šo amatu bija pildījuši arī iepriekš. Partijas valdē tika ievēlēti arī Uldis Hmieļevskis (toreiz "Vega 1" valdes priekšsēdētājs, tagad – SEZ pārvaldnieka vietnieks), Guntars Krieviņš (Liepājas SEZ), Vilnis Vitkovskis (Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks), Aija Barča (Saeimas deputāte), Pēteris Krieviņš (komersants) un Artis Daugins (uzņēmējs).

Kongresa darba kārtība:

Pulksten 11 partijas priekšsēdētāja Ulda Seska uzruna, viesu uzrunas, apsveikumi

Kongresa atklāšana

Kongresa darba kārtības un reglamenta apstiprināšana

Liepājas partijas 12.Saeimas deputātu: A.Barčas un V.Skujiņa uzrunas

Ministru prezidenta Māra Kučinska uzruna

Partijas valdes atskaite
Partijas priekšsēdētāja vēlēšanas
Partijas līdzpriekšsēdētāju vēlēšanas
Partijas valdes locekļu vēlēšanas
Partijas revīzijas komisijas vēlēšanas
Kongresa noslēgums

2015.gada kongresā apstiprinātie Liepājas partijas sasniedzamie mērķi:
Liepāja nostiprinājusies kā veselības un kūrorta centrs
Karostas kanāls attīrīts no piesārņojuma
Rekonstruēta un attīstīta Liepājas starptautiskā lidosta
Izgaismoti un labiekārtoti mikrorajonu iekšpagalmi
Mūsdienīgas un kvalitatīvi aprīkotas skolas un bērnudārzi
Uzbūvēta koncertzāle "Lielais dzintars"
Izveidoti suņu pastaigu un apmācību laukumi
Atjaunots koncertdārzs "Pūt,vējiņi!"
Izveidotas jaunas industriālās teritorijas esošo uzņēmumu paplašināšanai un jaunu ienākšanai
Modernizēta Liepājas Reģionālā slimnīca, veidojot par visas Kurzemes veselības un aprūpes centru
Liepājas Valsts tehnikuma modernizācija un rekonstrukcija, veidojot par vadošo profesionālās izglītības centru
Liepājnieku rīcībā – sporta laukumi un vingrošanas rīki parkos un mikrorajonos, bērnu rotaļu laukumi
Labiekārtota pludmale un Liepājas ezera piekraste
Rekonstruēts K.Zāles laukums un Tirdzniecības kanāla promenādes
Uzbūvēta Vieglatlētikas manēža
Ierīkots jūrniecības muzejs
Izveidots radošais kvartāls Dārza ielā.

Liepājas partija dibināta 2004.gada 14.decembrī, bet reģistrācijas apliecību saņēmusi 2005.gada 7.janvārī. Tātad pirms vairāk nekā desmit gadiem.