Liepājas pilsētas pašvaldība parakstījusi 30 gadu nomas līgumu ar SIA "Magnum Social & Medical Care" (MSMC) par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas, un ārstniecības pakalpojumus senioriem iestādes izveidi Labraga ielā 11, Liepājas bērnunama ēkā.


Centrā kopumā paredzētas 220 vietas, no tām 200 – sociālā profila un hroniski guļošiem klientiem/pacientiem, savukārt 20 – cilvēkiem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, informē MSMC Valdes priekšsēdētājs Kristiāns Dāvis.

Līgums paredz, ka īpašums iznomāts uzņēmumam ar mērķi izveidot Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumu sniegšanas centru, nodrošinot infrastruktūras specializāciju, renovāciju, komplektāciju un uzturēšanu, kā arī nepieciešamā administratīvā, aprūpes un ārstniecības personāla piesaisti. Objekta projektēšanas, plānošanas un būvniecības tāmēšanas darbi jau ir uzsākti. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu paredzēts uzsākt 2021. gada pirmajā pusē, pēc visu nepieciešamos saskaņojumu un atļauju saņemšanas.

"Sabiedrības novecošanās rezultātā šobrīd gan Latvijā kopumā, gan Liepājā pieprasījums pēc sociālās un paliatīvās aprūpes izteikti pārsniedz esošo piedāvājumu. Sociālo, hroniski slimo un paliatīvo pacientu aprūpe bieži vien ir nopietns izaicinājums ne tikai tuviniekiem, bet arī pašvaldības sociālās aprūpes iestādēm, tādēļ esam gandarīti par iespēju izveidot šo sadarbību, kas liepājniekiem jau tuvā nākotnē ļaus būtiski uzlabot sociālās un paliatīvās aprūpes pieejamību pašiem savā pilsētā," norāda Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš.

Jaunajā "MSMC Liepājas reģionālajā centrā" pacientiem un klientiem no Liepājas un visa Kurzemes reģiona tiks nodrošināta dzīvošana vienvietīgā, divvietīgā, trīsvietīgā vai četrvietīgā apartamentā, sociālo un medicīnas darbinieku pastāvīga uzraudzība visas diennakts garumā – saskaņā ar sociālo darbinieku, medicīnas personāla un klienta piederīgo kolektīvi izstrādātu individuālo aprūpes plānu, tāpat būs pieejami ģimenes ārsta un multidisciplināri fizikālās un rehabilitācijas medicīnas (t.sk., pēctraumu, pēcoperāciju) pakalpojumi, hroniski guļošo un paliatīvo pacientu aprūpe u.c. ar sociālo un veselības aprūpi saistīti pakalpojumi.

Liepājas pilsētas pašvaldībai līguma ietvaros jaunajā aprūpes centrā tiks garantētas 50 sociālās aprūpes vietas.

Kristiāns Dāvis, ārsts un SIA "Magnum Social & Medical Care" valdes priekšsēdētājs: "Esmu pateicīgs par uzticēšanos un konstruktīvo attieksmi no Liepājas pilsētas Sociālā dienesta un Nekustamā īpašuma pārvaldes, kā arī domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāra Ansiņa puses. Esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem mums Liepājā izdosies izveidot Latvijā labāko, konceptuāli jaunu un principiāli kvalitatīvāku aprūpes modeli, vienuviet un savstarpēji integrējot kā sociālos, tā medicīniskos pakalpojumus, kā arī stacionāru noslodzi."

Kā vēstīts iepriekš, lai veicinātu sociālo pakalpojumu pieejamību, Liepājas pilsētas pašvaldība šovasar rīkoja pašvaldībai piederošā īpašuma Labraga ielā 11 nomas tiesību publisku izsoli ar mērķi bērnunama telpās, pēc tam, kad bērni būs pārgājuši uz jaunajām mājām deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumu sniegšanu. Ēka Labraga ielā 11 vēsturiski būvēta bērnunama vajadzībām un paredzēta aptuveni 120 dažāda vecuma bērniem, taču pēdējos gadus lielākā daļa telpa nav bijusi izmantota, jo, pateicoties audžuģimeņu skaita pieaugumam un aktīvai Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbībai, kopš 2008. gada tur dzīvojošo bērnu skaits būtiski samazinājies. Šobrīd deinstucionalizācijas plāna ietvaros bērnunama bērniem tiek veidotas divas jaunas dzīves vietas - ģimeniskai videi pietuvināta māja Salmu ielā 53, kurā dzīvos 8 bērni līdz 15 gadu vecumam, un "jauniešu māja" jeb dzīvoklis Reiņa meža ielā līdz 12 jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

Saskaņā ar noslēgto nomas līgumu šogad ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumu sniegšanas vietas izveidei tiek nodota viena daļa kompleksa, kas šobrīd netiek izmantota bērnu izmitināšanai, taču pilnā apjomā telpas centra izveidei uzņēmumam būs pieejamas nākamruden pēc bērnu pārcelšanās uz jaunbūvējamo ģimeniskai videi pietuvināto dzīvojamo māju Salmu ielā 53 un jauniešu māju Reiņu meža ielā 12.