Liepājā no 2012. gada uzsāks pilotprojektu, kas paredz apmācīt peldēšanā 2. klašu skolēnus trijās Liepājas skolās.

8. decembrī Liepājas domes deputāti pastāvīgās izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē apstiprināja Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu 2. klašu skolēnu peldēšanas apmācības programmu.
Peldēt prasmes apmācību plānots uzsākt 2012. gada janvārī kā pilotprojektu trijās skolās - Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolā, Liepājas 3. pamatskolā un Liepājas 8. vidusskolā.

Kā uzsvēra domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde, peldēt apmācība Liepājā ir īpaši aktuāla, jo bērniem, kas dzīvo starp ezeru un jūru, jāprot arī peldēt.

Peldēšanas apmācību finansēs pašvaldība, tā būs daļa no pamatizglītības programmas, jo notiks stundu laikā.

Apmācībai, inventāra iegādei un 3. pamatskolas bērnu transportēšanai uz baseinu no pašvaldības budžeta būs nepieciešams finansējums Ls 25 409 apmērā.

Savukārt no 2012. gada 1. septembra peldēt apmācību plānots iekļaut vēl četru skolu mācību programmās, bet no 2013. gada aptvert visas 11 pilsētas vispārizglītojošās skolas, informēja Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš.      

Optimālas peldēšanas nodarbību ilgums būs 28 nodarbības uz ūdens. Nodarbības plānotas divas reizes nedēļā pa 40 minūtēm. Pilotprojekta galvenais uzdevums – izvērtēt, vai pēc 14 nodarbībām skolēni ir sagatavoti peldēšanai lielajā baseina. Ja skolēni būs sagatavoti, tad pēc 14 nodarbībām visas grupas sāks nodarbības lielā baseinā. Ja kāda iemesla dēļ nav iespējams nodarboties lielā baseina, tad visa grupa paliks mazajā baseinā. Peldēšanas nodarbību nobeigumā bērniem būs jāprot nopeldēt 25 m gara distance.

Pilotprojekta realizēšanai būs nepieciešami divi baseini. Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas un Liepājas 3. pamatskolas skolnieki apgūs peldētprasmi Liepājas Olimpiskā centra peldbaseinā Brīvības ielā 39. Liepājas 8. vidusskola skolnieki nodarbosies Sporta skolas peldbaseinā, kas atrodas Dunikas ielā 9/11.