Izglītība ir joma, kas skar ikvienu, sākot no bērnudārza līdz pat mūžizglītībai. Bet kas būtu uzlabojams un sasniedzams līdz 2027. gadam? To otrdien kopā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes kolēģiem, nozaru vadītājiem un pašiem liepājniekiem apsprieda kontekstā ar Liepājas attīstības programmas jaunā perioda plānošanas dokumentu 1. redakcijas publisko apspriešanu, teikts Liepājas domes feisbuka lapā.

Diskusijā piedalījās un ar konkrētās jomas vīziju, uzdevumiem un izaicinājumiem iepazīstināja Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, Attīstības pārvaldes eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos Aksels Ruperts, darba grupas "Izglītība" vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, Izglītības pārvaldes Pedagoģijas nodaļas vadītāja Baiba Bolšteina, Izglītības pārvaldes Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Līva Meldere un SIA "AC Konsultācijas" / SIA "Konsorts" pārstāve Indra Ruperte.

Tiešraides laikā arī liepājnieki iesaistījās un uzdeva sev interesējušos jautājumus, uz kuriem arī tiešraidē varēja saņemt atbildes.

Galvenie uzdevumi izglītības jomā līdz 2027. gadam ir:
1. K. Ukstiņa ielas kompleksa attīstība mācību vides nodrošināšanai pirmsskolas un sākumskolas izglītības pakāpēs;
2. Pirmsskolu izglītības iestāžu piegulošo teritoriju labiekārtošana, t. sk., apgaismojuma pārbūve, ierīkošana;
3. Liepājas 3. pamatskolas kompleksa izveide, integrējot izglītības, interešu izglītības, sporta funkciju nodrošināšanu mikrorajonā;
4. Energoefektivitātēs paaugstināšanas pasākumi ēkā Siļķu ielā 7, Liepājā;
5. Metodiskā centra izveide Liepājā;
6. Zinātnes centra izveide bērniem un jauniešiem.
Noslēdzošā publiskās apspriešanas tiešsaistes tikšanās:
16. decembrī plkst. 18.00 tēma – Uzņēmējdarbības vide.
Sūti savus ieteikumus un priekšlikumus uz attistiba@liepaja.lv
Vairāk par visu plānošanas procesu lasi šeit: https://www.liepaja.lv/liepajas-un-dienvidkurzemes-novada-attistibas-programmas-nodotas-publiskajai-apspriesanai/