Lai sniegtu atbalstu un palīdzību pilngadīgiem jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri cietuši no vardarbības, Centra MARTA Liepājas nodibinājums īsteno projektu "Vardarbības mazināšana jauniešu vidē Liepājā".

Projekta ietvaros jauniešiem ir iespēja saņemt mentora atbalstu, kā arī piedalīties atbalsta grupās. Pieteikties aicināti jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kuri pašlaik vai pagātnē ir piedzīvojuši mobingu, bulingu, vienaudžu ņirgāšanos, pāridarījumus ģimenē vai cita veida vardarbību.

Atbalsta grupas nodarbības notiks pirmdienās pulksten 17.30 Centra MARTA telpās Kūrmājas prospektā 11. Terapeitisko atbalsta grupu jauniešiem vadīs psihologs; jaunieši nemainīgā sastāvā tiksies uz 10 terapeitiskās grupas nodarbībām. Grupas dalībniekiem jāņem vērā, ka viss grupā pārrunātais ir konfidenciāls un paliek grupas ietvaros.

Mentori palīdzēs jauniešiem attīstīt ikdienā nepieciešamās prasmes, uzlabot psihoemocionālo veselību, palielināt motivāciju un iedvesmos. Jauniešiem būs pieejams individuāls un praktisks atbalsts piedzīvotās vardarbības seku pārvarēšanā, mācībās, cīņā ar atkarību risku, sporta aktivitātēs un attiecību uzlabošanā ģimenē un ar vienaudžiem.

Pieteikšanās un iespēja saņemt papildu informāciju, rakstot uz centrs@martaliepaja.lv, zvanot 29195442

Atbalsta grupas un mentoru pakalpojumi notiek Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" ietvaros.