Kopš 2022.gada 1.jūlija, kad Liepājā tika ieviests jauns atbalsta pakalpojums sociālā riska jauniešiem – mentora pakalpojums, tas kļuvis pieprasīts un atzīts gan no bērnu vecāku, gan pašu jauniešu puses. Mentora atbalstu pusgada laikā jau saņēmuši ap 70 jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Mentora pakalpojumu jauniešiem sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sociālo dienestu nodrošina "Attīstības platformas YOU+" 13 jauniešu darbinieki. Atbalsta programmas ilgums vienam jaunietim ir no trīs līdz pieciem mēnešiem 20 stundas mēnesī, taču ir jaunieši, kuriem atbalsts nepieciešams arī ilgāku laiku.

No 2022.gada 1.jūlija līdz 30.decembrim mentora pakalpojums piešķirts 68 jauniešiem – 38 meitenēm un 30 zēniem. Trīs jauniešiem šis pakalpojums tika pārtraukts, jo viņi nevēlējās sadarboties. Savukārt 18 jauniešiem mentora pakalpojumam piešķirts pagarinājums. Pavisam mentori snieguši ap 2000 konsultāciju stundas.

Jauniešiem tiek sniegts atbalsts mācībās, konsultāciju laikā notiek arī kopīga skolas darbu pildīšana. Lielākajai daļai jauniešu tiek piedāvātas atkarību riskus mazinošas aktivitātes, uzdoti dažādi izaicinājumi. Vairāk kā puse mentoru dodas ar jauniešiem kopīgi sportot. Darbā ar jauniešiem tiek iesaistītas arī jauniešu ģimenes. Mentors nav skolotājs, sociālais darbinieks vai ģimenes loceklis – jauniešiem, kas nonākuši grūtībās vai nesaņem atbalstu ģimenē, ir svarīgi, lai būtu kāds, kas viņos ieklausītos, sniegtu draudzīgu atbalstu, un, kopīgi pavadot laiku, iepazīstinātu ar ikdienas dzīvē nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Sadarbības sākumā jaunietis kopīgi ar mentoru vienojas par sadarbības mērķiem, bet sadarbības noslēgumā veic sadarbības izvērtēšanu. Mentori aktīvi meklē papildu bezmaksas atbalsta iespējas jauniešiem – koučinga sesijas, karjeras konsultācijas, uztura speciālista konsultācijas, trenera konsultācijas. 17 jauniešiem sniegts psihologa atbalsts. Mentori arī aktīvi meklē papildu atbalsta iespējas citās Liepājas iestādēs – House of Hope, biedrībā " Centrs Marta" , Piejūras Slimnīcā, Atkarību profilakses centrā, Valsts probācijas dienestā u.c.

"Bieži novērojam, ka īpaši sociālā riska jauniešiem ar ierobežotām iespējām pietrūkst finansējuma pilnvērtīgām brīvā laika aktivitātēm (treniņu apmaksa, inventāra un materiālu iegāde utt.)" , stāsta Attīstības platformas YOU+ vadītājs Andris Kāposts. "Ja jaunieši nonāk mentoru tīklā ir ar ieilgušām problēmām, to risināšana prasa ilgu laiku, bieži pat būtu nepieciešami gadi. Tāpēc būtu nepieciešami preventīvi pakalpojumi, kas varētu palīdzēt uzlabot jauniešu mentālo un fizisko labsajūtu, savlaicīgi risinot mācību problēmas un uzlabojot attiecības ģimenē. Prevencija sniegtu ātrākus rezultātus, ko vieglāk būtu sasniegt mentora pakalpojuma noteiktajā laikā 3–5mēnešos" , uzskata Kāposts.

Arī paši jaunieši un viņu vecāki šo pakalpojumu novērtējuši atzinīgi. "Man ļoti patīk, ka YOU+ mentori nav kā nopietnas tantes un dusmīgi skolotāji, kas māca Tev dzīvot, bet tevī neklausās, jo ir pilnīgi otrādi. Mentori ir draudzīgi, laipni un brīžiem paši ir kā jaunieši. YOU+ telpās vienmēr valda ļoti droša un pieņemoša vide", atzīst 18 gadīgā Nora.

Savukārt kādas 14 gadus vecas jaunietes mamma saka: "Mums kā vecākiem ir ļoti svarīgi, ka mentors var aizsniegt mūsu bērnu, kad mēs paši to nevaram! Tas palīdz bērnam nejusties izolētam! Sadarbība ar mentori palīdzēja mūsu bērnam dot cerību!"

Jauniešus, kuriem nepieciešams mentora atbalsts, iesaka skolas, sociālie darbinieki, bet liela daļa jauniešu atnāk uz Sociālo dienestu paši vai pēc kāda ieteikuma. Ja jaunietim no 15 gadu vecuma nepieciešams mentora atbalsts, ir iespējams arī pašam piezvanīt un konsultēties ar sociālajiem darbiniekiem pa tālr. 634 89674.

Mentora pakalpojuma nodrošināšanai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" 2023. gada budžetā ir plānoti līdzekļi 45 000 eiro apmērā, bet tiesības sniegt mentora pakalpojumu līdz 2023. gada 30. jūnijam cenu aptaujā ieguvusi "Attīstības platforma YOU+" .