Liepājas Novada fonda programmas "Skolotājs" mērķis ir celt pedagogu profesijas prestižu un sniegt skolotājiem iedvesmu un atbalstu ikdienas darbā.

Programma darbojas no  2017. gada. Tajā līdz šim organizētas vairākas akcijas "Pastāsti par savu skolotāju!" un projektu konkurss skolotājiem par metodisko materiālu izstrādi, informē fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže.

Sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju, SIA "Liepājas RAS" un PS "Vides pakalpojumu grupa" programmā "Skolotājs" tiek izsludināts vides izglītības projektu konkurss. Konkursa mērķis ir veicināt vides izglītības aktivitāšu realizēšanu Liepājas pilsētas un apkārtējo novadu izglītības iestādēs. Tiek gaidīti pieteikumi projektiem gan par vides izglītības materiālu izstrādi mācību stundām un interešu izglītības nodarbībām, gan praktisku vides izglītības aktivitāšu realizēšanu. Viena projekta atbalstam iespējams iegūt 150 līdz 300 eiro.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā "Programmas"; "Atbalsts skolotājiem". Projekti jāiesniedz līdz 2020.gada 19.jūnijam.

Konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu pieejamas piesakoties pa e-pastu liepajasfonds@gmail.com