Deputāte Ludmila Rjazanova portālu irliepaja.lv informēja, ka saņēmusi Izglītības pārvaldes atbildi uz saviem jautājumiem par pārtikas pakām. Pārvaldes sniegtajā atbildē teikts, ka laika posmā no 1. aprīļa līdz 12. maijam izsniegtas 2200 pārtikas pakas (SIA "Māras Lācis" – 873, SIA "Viedaga" – 716, SIA "Zālītes A" – 611). Savukārt laikā no 13. maija līdz 29. maijam izsniegtas 2258 pārtikas pakas (SIA "Māras Lācis" – 892, SIA "Viedaga" – 749, SIA "Zālītes A" – 617).


Kopā šim mērķim aprīlī un maijā no pašvaldības budžeta, kā arī valsts dotācijas izlietoti 148 676 eiro.

Atbildē arī teikts: "Katra pārtikas pakas saturošā produkta cenas veikalos atšķiras, bet ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem nebija jāpiemēro salīdzinošā metode, staigājot un pētot cenas dažādos veikalos un izvēloties lētāko cenu. Pārvaldei nav pamata apšaubīt ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju godaprātu un profesionalitāti". [..] nekādi pārkāpumi attiecībā uz izlietotām summām un novirzīšanai konkrētam mērķim netika konstatēti.

Atbildot uz deputātes jautājumu, cik vecāku saņēmuši maizi ar derīgu lietošanas termiņu, pārvalde norāda, ka


"uz šo jautājumu nav iespējams atbildēt pēc būtības un konkrēti, jo secināt, vai maizei ir notecējis derīguma termiņš, var tikai bērna likumiskais pārstāvis

un šis informēšanas process var īstenoties, tikai vēršoties ar konkrētu iesniegumu pie izglītības iestādes direktora. [..] Pārējās konsultācijas un informācijas sniegšana pa telefonu vai vēršoties pie domes deputāta ar sūdzību, nekādu skaidrību neievieš un neko nerisina".

Atbildes vēstuli parakstījusi Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Inga Ekuze.