Šodien, 17. februārī, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēdē atjaunotas deputātes Ludmilas Rjazanovas pilnvaras. Atbilstoši Liepājas Vēlēšanu komisijas ziņām, deputāte uzrādījusi sadarbspējīgu "Covid-19" sertifikātu, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Jau informēts, ka, atbilstoši Liepājas Vēlēšanu komisijas sniegtajām ziņām, deputāte Ludmila Rjazanova līdz 2021.gada 15.novembrim Vēlēšanu komisijai nevarēja uzrādīt sertifikātu vai klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai konsīlija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku. Saskaņā ar likuma “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” pašvaldības domes deputāta pilnvaras īstenot ir tiesīgs tikai tāds deputāts, kurš ir ieguvis un uzrādījis pašvaldības vēlēšanu komisijai sadarbspējīgu "Covid-19" sertifikātu.

Uz deputātes pilnvaru apturēšanas laiku viņas vietā stājās nākamais kandidāts – Pāvels Sereda.